Idi na sadržaj

Dostojanstvo

Izvor: Wikicitati

Citati

[uredi]
 • Albert Einstein
  • "Najvažnija ljudska težnja je težnja za moralnošću u našem djelovanju. Naša unutarnja ravnoteža, čak i naša egzistencija ovisi o tome. Jedino moralnost u našem djelovanju može dati ljepotu i dostojanstvo našem životu."
 • Jeremy Waldron
  • "Pojam 'dostojanstva' koji je ranije bio udruživan s hijerarhiziranim razlikovanjem ranga i statusa sada izražava ideju da svi ljudi imaju jednak rang, i to vrlo visok." (Dignity and Rank)
  • "Dostojanstvo je status osobe utemeljen na činjenici da joj je priznata sposobnost kontrole i regulacije njenih radnji u skladu sa njenim sopstvenim shvatanjem normi i razloga koji se odnose na nju; ono pretpostavlja da je ona sposobna da dâ i ovlaštena da ponudi svoje razumijevanje sebe (i načina na koji ona regulira svoje radnje i organizira svoj život), razumijevanje na koje drugi moraju paziti; i to konačno znači da ona ima potrebna sredstva da zahtijeva da njeno činilaštvo i njeno prisustvo među nama kao ljudskog bića bude uzeto ozbiljno i akomodirano u životima drugih, u držanjima drugih i njihovim radnjama prema njoj, i u društvenom životu uopće." (How Law Protects Dignity?)
  • "[A]ko je ljudsko dostojanstvo status, onda trebamo reći da se ono sastoji ne samo od niza ljudskih prava, već i od ishodišne ideje koja objašnjava važnost svakog od tih prava u odnosu na naše postojanje kao ljudi i važnosti njihovog grupisanja na taj način." (Is Dignity the Foundation of Human Rights?)
 • Joseph Raz
  • "[P]oštovanje vladavine prave je neophodno ako pravo želi da uvažava ljudsko dostojanstvo. Uvažavanje ljudskog dostojantva podrazumijeva tretiranje ljudi kao osoba koje su sposobne da planiraju i osmišljavaju svoju budućnost. Prema tome, uvažavanje ljudskog dostojanstva uključuje uvažavanje njihove autonomije, njihovog prava kontrole svojom sudbinom. Kontrola koju osoba ima nad svojim životom nikada nije kompletna. Ona može biti nekompletna na bilo koji od sljedećih načina. Osoba može biti u neznanju o svojim mogućnostima, biti nesposobna da odluči šta da učini, biti u nemogućnosti da ostvari svoje izbore ili frustrirana u svojim pokušajima da to učini, ili može nemati ikakav izbor (ili bilo kakav koji je vrijedno imati). Svi ovi neuspjesi mogu nastati kroz prirodne uzroke ili kroz ograničenja čovjekove ličnosti ili sposobnosti. Prirodno, postoji mnogo načina na koji djelovanje jedne osobe može utjecati na život druge. Samo neka takva miješanja predstavljat će povredu dostojanstva ili narušavanje autonomije osobe koja je time pogođena. Takve povrede mogu biti podijeljene u tri grupe: vrijeđanje, porobljavanje, i manipulacije [...] Pravo može narušiti ljudsko dostojanstvo na mnogo načina. Poštovanje vladavine prava nipošto ne garantuje da se takva narušavanja neće događati. Ali jasno je da namjerna zanemarivanja vladavine prava narušavaju ljudsko dostojanstvo." (Autoritet prava)
 • Jürgen Habermas
  • ""Ljudsko dostojanstvo" je seizmograf koji pokazuje šta je konstitutivno za demokratsko pravno uređenje - naime, tačno ona prava koja građani jedne političke zajednice moraju ustanoviti kako bi jedni druge mogli poštovati kao članovi slobodnog udruženja slobodnih i jednakih. Tek jamčenje ovakvih ljudskih prava proizvodi status građana koji kao subjekti jednakih prava imaju pravo da ih se poštuje u njihovom ljudskom dostojanstvu. / Nakon dvije stotine godina moderne ustavne povijesti bolje spoznajemo šta je od početka odlikovalo ovaj razvoj: ljudsko dostojanstvo kao da obrazuje potral kroz koji egalitarno-univerzalistički sadržaj morala biva urezan u pravo. Ideja ljudskog dostojanstva je pojmovna spona koja moral jednakog poštovanja za svakog veže sa pozitivnim pravom i demokratskim utvrđivanjem prava, tako da je iz njihove uzajamne zavisnosti, u historijskim uvjetima koji su im pogodovali, moglo izrasi jedno političko uređenje koje se temelji na ljudskim pravima." (Ogled o ustavu Evrope)
  • "[K]umulativna iskustva povrijeđenog dostojanstva obrazuju izvor moralne motivacije za ustavotvornu praksu s kraja 18. stoljeća koja se povijesno ne može osloniti na slične slučajeve; na drugoj strani, socijalno priznanje dostojanstva drugog, koje formira status, nudi pojmovnu vezu između moralnog sadržaja za jednako uvažavanje svakog i pravne forme za ljudska prava." (Ibid.)
 • Lon L. Fuller
  • "Prisupiti pothvatu podređivanja ljudskog ponašanja pravilima nužno uključuje privrženost gledištu da čovjek jeste, ili može postati, odgovoran činilac, sposoban za razumijevanje i slijeđenje pravila, i odgovoran za svoje greške. Svako odstupanje od principa unutrašnje moralnosti prava je napad na dostojanstvo čovjeka kao odgovornog činioca. Suditi o njegovim djelovanjima na osnovu neobjavljenih ili retrospektivnih zakona, ili narediti mu da čini što je nemoguće, znači prenijeti mu vašu ravnodušnost prema njegovim moćima samoodređenja." (Moralnost prava)
 • Max Frisch
  • "Dostojanstvo čovjeka sastoji se od njegovog izbora."
 • Michael J. Perry
  • "Reći da svako ljudsko biće ima prirođeno dostojanstvo je reći da je dostojanstvo svakog ljudskog bića ne čine - u ne ovisi o - bilo čemu što je tako partikularno kao ljudska rasa, boje kože, spol, jezik, vjera, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovina, rođenje ili neka druga okolnost. Ali reći to ne znači reći šta je to o ćemu zavisi ljudsko dostojanstvo svakog ljudskog bića. Što je izvor, tlo, tog dostojanstva - i normativna snaga tog dostojanstva za nas?" (Ka teoriji ljudskih prava)
 • Ronald Dworkin
  • "Bez dostojanstva naši su životi samo treptaji trajanja. Ali ako uspijemo živjeti dobar život, stvaramo nešto više. Potpisujemo se pod našu smrtnost. Činimo naše živote malenim dijamantima u kozmičkom pijesku." (Pravda za ježeve)
  • "Uvjerljiva teorija legitimnosti [...] mora postupati [...] po pretpostavci da građani rođeni u političkoj zajednici ili koji su joj pristupili kasnije, imaju pravedne obaveze prema toj zajednici, uključujući obaveze poštovanja njenih zakona ne bitno da li ili ne izričito ili čak prešutno prihvataju te obaveze. Ali oni će poprimiti takve političke obaveze samo ako i samo toliko dugo koliko vlada zajednice poštuje njihovo ljudsko dostojanstvo [...] Ne mogu imati bilo kakve obaveze prema zajednici koja me tretira kao drugo-razrednog građanina." (Da li je demokratija moguća ovdje?)

Poslovice

[uredi]