Ka teoriji ljudskih prava

Izvor: Wikicitati
Ka teoriji ljudskih prava: religija, pravo, sudovi
Autor
Michael J. Perry
spis pravne teorije
Originalni naziv
Toward a Theory of Human Rights: Religion, Law, Courts
Datum izdavanja
2007.  • "Reći da svako ljudsko biće ima prirođeno dostojanstvo je reći da je dostojanstvo svakog ljudskog bića ne čine - u ne ovisi o - bilo čemu što je tako partikularno kao ljudska rasa, boje kože, spol, jezik, vjera, političko ili drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovina, rođenje ili neka druga okolnost. Ali reći to ne znači reći šta je to o ćemu zavisi ljudsko dostojanstvo svakog ljudskog bića. Što je izvor, tlo, tog dostojanstva - i normativna snaga tog dostojanstva za nas?"