Zahir (Borges)

Izvor: Wikicitati
Zahir
Autor
Jorge Luis Borges
kratka priča
Originalni naziv
El zahir
Datum izdavanja
1947, juli  • "Mislio sam da nema novčića koji ne bi bio simbol svih novčića što se beskrajno sjaje u historiji i u legendi (...) razmišljao sam kako nema ničega nematerijalnog od novca, zato što je svaki novčić (recimo, novčić od dvadeset centaca), strogo govoreći, prava riznica budućih mogućnosti. Novac je apstraktan, ponavljao sam, novac je budućnost. On može biti popodne u okolici, može biti Brahmsova muzika, može biti mapa, može biti šah, može biti kahva, može biti Epiktetove izreke, koje naučavaju preziranje zlata; on je Protej, nepostojaniji od onoga s otoka Fara. On je nepredvidljivo vrijeme, Bergsonovo vrijeme, a ne postojano vrijeme islama ili stoikâ. Deterministi tvrde da na svijetu nema nijednoga jedincatog čina koji je moguć, id est čina koji se mogao dogoditi; neki novčić simbolizira našu slobodnu volju."


  • "Zahir, na arapskom, znači "poznat, vidljiv"; u tom značenju on je jedno od devedeset i devet imena Božijih; narod, u muslimanskim zemljama, tako zove "bića ili stvari koje imaju jezivo svojstvo da su nezaboravni i čija slika, najposlije, izludi ljude"".


  • "Vrijeme, koje izbljeđuje sjećanja, izoštrava sjećanje na Zahir."


  • "Kad bismo mogli, veli Tennyson, shvatiti jedan jedincati cvijet, saznali bismo ko smo i šta je svijet. Možda je želio reći da svaka, i najbeznačajnija, sitnica uključuje svjetsku historiju i njen beskonačni lanac uzrokā i posljedicā."
Wikipedia
Wikipedia


Djela Jorgea Luisa Borgesa
Abenhakan Bohari, mrtav u svom labirintu | Alef | Asterionova kuća | Averoesova potraga | B | Besmrtnik | Bilješka o 23. avgustu 1944. | Biografija Tadea Isidora Kursa (1829-1874) | Božije pismo | Coleridgeov cvijet | Čekanje | Čovjek na pragu | Deutches Requiem | Druga smrt | Dva kralja i dva labirinta | Emma Zunz | Everything and Nothing | Kafka i njegove pretače | Mrtvac | Pascalova kugla |Priča o ratniku i zatvorenici | Stvaralac | Teolozi | Zahir | Zid i knjige