Idi na sadržaj

Thomas Hobbes

Izvor: Wikicitati
Thomas Hobbes
Tomas Hobs, engleski filozof
Rođenje05.04.1588.
Malmesbury, Wiltshire, Engleska
Smrt04.12.1679.
Derbyshire, Engleska
  • "Vlast, a ne istina, čini zakon." (Auctoritas, non veritas, facit legem)
  • "Pravo nije ono što je pravedno, nego ono što je naređeno" (Ius non est iustum, sed iussum!)
  • "Čovjek je čovjeku vuk" (Homo homini lupus est)
  • "Jedini način za uspostavljanje zajedničke vlasti, radi obrane od napadaja stranaca kao i međusobnih povreda, kako bi mogli živjeti sigurno i zadovoljno od svoga rada i plodova zemlje, jest da svu svoju moć i snagu prenesu na jednog čovjeka, ili na skupinu ljudi, koji će sve njihove volje, izražene mnoštvom glasova, svesti na jednu volju; što znači, da imenuju čovjeka ili skupinu koji će djelovati u njihovo ime; i da svako uzima i priznaje kao svoje djelo sve što čini ili određuje taj ko ih predstavlja, u svim pitanjima koja se tiču mira i sigurnosti od značenja za sve; i da svi i svako podvrgnu svoju volju njegovoj volji, i svoje prosudbe njegovima (...) a ta se osoba naziva suveren, i kaže se da ima suverenu vlast, i svako drugi njegov je podanik."


Djela[uredi]

Drugi o njemu[uredi]

  • A. John Simmons
    • "[Č]ini se da je Hobbes vjerovao da (a) prisutnost istinskog suvereniteta definiše državu, (b) sav istinski suverenitet je nužno apsolutan, i (c) apsolutni suverenitet je uvijek opravdan (tj., preferable u odnosu na sve nedržavne alternative). Čini se da slijedi da su sve stvarne države (bilo koje forme) opravdane. Ako Hobbes misli samo da je mir prefereable u odnosu na (aktivni) rat, onda je zaista u pravu. Ali očito nije tačno ni da život u lošoj državi precludes aktivni rat između suverena i barem nekih od njegovih subjects, niti da život u prirodnom stanju nužno uključuje stalan i aktivan rat svih protiv svih. Ako Hobbes tek misli da je bilo koja država bolja od (stvarne ili zamišljene) anarhije Engleskog građanskog rata, njegova tvrdnja čini se moguće pogrešnom i ne konstituiše opće nikakvo opravdanje države (tj, svih država) kao takve. Mi ne možemo opravdati instituciju pokazujući da je barem preferable u odnosu na trenutnu situaciju ili u odnosu na najgoru od drugih zamislivih mogućnosti." (Opravdanje i legitimnost)