Kultura

Izvor: Wikicitati
Idi na: navigacija, traži

Citati[uredi]

 • Asim Mujkić
  • "[T]eško je u Bosni i Hercegovini izričito tvrditi da postoje tri različite, odjelite kulture, kao supstancije, kao stvari-u-svijetu, premda je cijela mreža etnopolitičke moći angažirana oko njihove produkcije. Etnopolitički poduzetnici odrješito će tvrditi da u ovoj zemlji postoje tri različite kulture, pa će se čak pozivati na Povelju UN o Ljudskim pravima da svoju zasebitu kulturu zaštite. Dovoljan je jedan površan uvid u gradivne elemente kulture – jezik, historija, umjetnost, tradicija, konfesija – da se problematizira kruti etnopolitički stav o postojanju različitih kultura odnosno da se vidi da je riječ koja pretendira da označava odjelitu kulturalnu grupnost primijenjena preširoko." (Da li je narod "prirodna vrsta"? Bosna i Hercegovina između etničke i etičke jednakosti)
  • "[U] Bosni i Hercegovini ljudi su na dubinski način izmiješani – govore jedan jezik koga nazivaju na različite načine, dijele istu historiju i isti ekonomski prostor, dijele isti "životni prostor" kulturalno, tradicionalno, pa ako se hoće i konfesionalno – historija obiluje primjerima prelaska braće i rođaka iz jedne u drugu konfesiju u svrhu očuvanja imetka – da ni u kom plauzibilnom smislu ne možemo govoriti o različitim kulturama koje tobože "jedna-uz-drugu", paralelno kohabitiraju, "konsociraju" u Bosni." (Ibid.)
 • Gustav Radbruch
  • "(...) kultura, onakva kakvu je opisuje historičar, ni u kom slučaju nije neka čista vrijednost, nego, naprotiv, smjesa humanosti i barbarstva, ukusa i neukusa, istine i zablude, ali je u svim svojim pojavama, kao sputavanje vrijednosti i kao unaprijeđivanje vrijednosti, kao promašaj vrijednosti i kao ostvarenje vrijednosti, uvijek zamišljena kao povezana s vrijednošću: kultura, doduše, nije ostvarenje vrijednosti, ali je kultura datost koja ima značenje, smisao, da ostvaruje vrijednost, ili, da se poslužimo Štamlerovim riječima, 'težnja za ispravnim'." (Filozofija prava)
 • Ivan Čolović
  • "Danas se sve češće događa da se ideja o uvažavanju kulturnih razlika koristi da bi se legitimirao kulturni fundamentalizam, odnosno prikriveni rasizam. I kad je riječ o etno-muzici, slavljenje identiteta, korijena i izvora često poprima manje-više otvoreni rasistički smisao. Kulturni fundamentalisti govore o pravu na razliku, ali sve se svodi na to da je za svaku kulturu najbolje da živi za svoj groš, to jest na svom prostoru." (za Feral Tribune)
Wikipedia
Wikipedia na bosanskom jeziku ima članak pod nazivom: