Idi na sadržaj

Kultura

Izvor: Wikicitati

Citati[uredi]

 • Alan Patten
  • "Članovi grupe koji mogu kroz vrijeme pratiti porijeklo kulturnog kontinuiteta zaista dijele nešto što drugi ne dijele. Oni dijele jedni s drugima zajedničko iskustvo socijalizacije koje je različito od, jer je historijski izolovano od, iskustava socijalizacije koje su prošli drugi. Ova činjenica sugerira sljedeće rješenje za problem individuacije. Različita kultura je odnos koji ljudi dijele kada su, i u opsegu u kojem su, dijelili jedni s drugima podvrgavanje skupu formativnih uslova koji su različiti od formativnih uslova koji su nametnuti na druge. Kutlura, u ovom prijedlogu, vrsta je taloga. U bilo kojem trenutku njen sadržaj sastoji se u različitim vjerovanjima, značenjima, i praksama, ali ono što čini ta vjerovanja, značenja, i prakse one zajedničke kulture jeste da ljudi koji ih drže dijele zajedničko društveno porijeklo [...] Nije potrebno, i općenito neće biti slučaj da je svako ko dijeli kulturu bio podvrgnut identičnim formativnim uticajima. Formativna okolina svake osobe će tipično uključiti neke elemente koji su idiosinkratski u donosu na formativna iskustva drugih u grupi. Važna poenta je u tome da okolina također uključuje neke sveobuhvatne elemente, koji su nametnuti, zajednički, na sve članove grupe. Drugim riječima, da bi kultura postojala, mora postojati neki skup formativnih institucija i praksi kojima su potvrgnuti svi članovi grupe. Ako takvi formativni procesi ne postoje, ne bi postojala ni grupa." (Jednako priznanje)
 • Asim Mujkić
  • "[T]eško je u Bosni i Hercegovini izričito tvrditi da postoje tri različite, odjelite kulture, kao supstancije, kao stvari-u-svijetu, premda je cijela mreža etnopolitičke moći angažirana oko njihove produkcije. Etnopolitički poduzetnici odrješito će tvrditi da u ovoj zemlji postoje tri različite kulture, pa će se čak pozivati na Povelju UN o Ljudskim pravima da svoju zasebitu kulturu zaštite. Dovoljan je jedan površan uvid u gradivne elemente kulture – jezik, historija, umjetnost, tradicija, konfesija – da se problematizira kruti etnopolitički stav o postojanju različitih kultura odnosno da se vidi da je riječ koja pretendira da označava odjelitu kulturalnu grupnost primijenjena preširoko." (Da li je narod "prirodna vrsta"? Bosna i Hercegovina između etničke i etičke jednakosti)
  • "[U] Bosni i Hercegovini ljudi su na dubinski način izmiješani – govore jedan jezik koga nazivaju na različite načine, dijele istu historiju i isti ekonomski prostor, dijele isti "životni prostor" kulturalno, tradicionalno, pa ako se hoće i konfesionalno – historija obiluje primjerima prelaska braće i rođaka iz jedne u drugu konfesiju u svrhu očuvanja imetka – da ni u kom plauzibilnom smislu ne možemo govoriti o različitim kulturama koje tobože "jedna-uz-drugu", paralelno kohabitiraju, "konsociraju" u Bosni." (Ibid.)
 • Gustav Radbruch
  • "(...) kultura, onakva kakvu je opisuje historičar, ni u kom slučaju nije neka čista vrijednost, nego, naprotiv, smjesa humanosti i barbarstva, ukusa i neukusa, istine i zablude, ali je u svim svojim pojavama, kao sputavanje vrijednosti i kao unaprijeđivanje vrijednosti, kao promašaj vrijednosti i kao ostvarenje vrijednosti, uvijek zamišljena kao povezana s vrijednošću: kultura, doduše, nije ostvarenje vrijednosti, ali je kultura datost koja ima značenje, smisao, da ostvaruje vrijednost, ili, da se poslužimo Štamlerovim riječima, 'težnja za ispravnim'." (Filozofija prava)
 • Ivan Čolović
  • "Danas se sve češće događa da se ideja o uvažavanju kulturnih razlika koristi da bi se legitimirao kulturni fundamentalizam, odnosno prikriveni rasizam. I kad je riječ o etno-muzici, slavljenje identiteta, korijena i izvora često poprima manje-više otvoreni rasistički smisao. Kulturni fundamentalisti govore o pravu na razliku, ali sve se svodi na to da je za svaku kulturu najbolje da živi za svoj groš, to jest na svom prostoru." (za Feral Tribune)
 • Joseph Raz
  • "Dobrobit ljudi sastoji se u njihovom uspjehu u vrijednim odnosima i aktivnostima. Njihove društvene i druge vještine da se uključe u aktivnosti i da slijede odnose izvode se iz njihovih sopstvenih kultura, i njihov osjećaj za sopstveno dostojanstvo povezan je sa njihovim osjećajem za njih same kao članove određenih kultura. Do određene tačke ljudi mogu zadržati i zadobiti vještine koje im trebaju da omoguće život u drugoj kulturi." (Multiculturalism)