Léon Duguit

Izvor: Wikicitati
Léon Duguit
Rođenje4. februar 1859.
Libourne, Francuska
Smrt18. decembar 1928.
Bordeaux, Francuska
  • "Solidaristička doktrina smatra da su individui slični ćelijama koje čine jedno živo tijelo, koje ne može živjeti vez aktivnosti ćelija, koje ga sastavljaju, a ove ne mogu postojazi izolirane. Iz te međusobnosti nastaje prirodni zakon, koji im nalaže da svaka radi na svom području djelovanja, da bi se osigurala životna aktivnost tijela, koje one sastavljaju. Isto tako se to odnosi i na individue, članove socijalnog tijela." (Suverenitet i sloboda, Pariz, 1922.)


  • "Oni (individui) moraju sarađivati u društvenom životu isto kao što ćelije sarađuju u životu živog bića koje one sastavljaju." (Ibid.)


  • "Riječ država označava bilo vladajuću ili političku vlast, bilo zajednicu kao takvu, gdje postoji diferencijacija između vladajućih i onih kojima se vlada, i gdje postoji, u isti mah, politička sila. Kaže se katkad, na vulgaran način, da je država krvnikova sjekira i oružnikov mač. Misao je savršen tačna ako se uzima krvnikova sjekira i oružnikov mač kao simbol prisilne moći... Svugdje gdje utvrdimo da u jednoj određenoj zajednici postoji prisila možemo kazati, moramo kazati, da tamo postoji država."


Djela[uredi]