Idi na sadržaj

Jevreji

Izvor: Wikicitati

Citati[uredi]

 • Benjamin Franklin
  • "Prijetnja su, gospodo, Židovi. U svakoj zemlji u koju su se doselili u velikom broju, Židovi su unizili ćudoredne standarde, uništili trgovački integritet, izdvajali su se umjesto da se uklope. Stvorili su državu u državi (…) Gospodo, upozoravam vas: ako Židove ne isključite zauvijek, vaša će djeca proklinjati naše grobove." (časopis Liberation, William Dudley Pelley, 1932., Asheville, Sjeverna Karolina)
 • Biblija
  • "Jer vi, braćo, prođoste kao crkve Božije koje su u Judeji u Kristu Isusu; jer tako i vi postradaste od svog roda kao i oni od Jevreja, / Koji ubiše i Gospoda Isusa i proroke Njegove, i koji nas isteraše, i Bogu ne ugodiše, i koji se svim ljudima protive, / I zabranjuju nam kazivati neznabošcima da se spasu; da ispune grehe svoje svagda; ali naposletku dođe gnev na njih." (Poslanica Solunjanima I, 2:14-16.)
  • "Jer se ne stidim evanđelja, jer je sila Božja na spasenje svakome, koji vjeruje, najprije Jevreju, pa Grku." (Poslanica Rimljanima, 1:16)
  • "Vi ne znate, čemu se klanjate; mi znamo, čemu se klanjamo jer spasenje dolazi od Jevreja." (Jevanđelje po Ivanu, 4:22)
 • Fjodor Dostojevski
  • "Na cijelom svijetu zasigurno nema naroda koji bi se toliko tužio na svoju sudbinu, poniženje, stradanje, mučeništvo, kao što su Jevreji. Pomislio bi čovjek da doista nisu Jevreji ti koji gospodare u Evropi, upravljaju berzama, politikom, moralom jedne države. A što bi bilo da u Rusiji nije tri miliona Jevreja nego Rusa, a Jevreja osamdeset miliona? Šta bi bilo od Rusa? Ne bi li ih odmah pretvorili u robove? I još gore: ne bi li im i kožu ogulili? Ne bi li ih posve iskorijenili, uništili?" ("Dnevnik pisca 1877-1881", Partizanska knjiga, Beograd 1982.)
 • George Washington
  • "Židovi rade protiv nas djelotvornije nego neprijateljske vojske. Tisuću su puta pogibeljniji za naše slobode i za veliku stvar koju smo prigrlili. Oni su narodna kuga, najveći neprijatelji narodne sreće." (Maxims of Washington: Political, Social, Moral and Religious, A. A. Appelton & Company, 1855., stranice 125,126, ISBN 978-0931917165)
 • Johannes Mario Simmel
  • "Moj prijatelj, pastor Niemoler, rekao mi je jednom prilikom: Kada su došli nacisti i odveli komuniste, nisam se umješao. Nisam bio komunist. Kada su došli i odveli socijaliste, nisam se ni tada mješao. Meni socijalisti nisu ništa značili. Kad su došli i odveli Jevreje, još se uvijek nisam mješao. Nisam bio Jevrej. I kada su tada došli i odveli mene, nije bilo više nikoga ko bi se umješao." (Klaunovi doniješe suze)
 • Jorge Luis Borges
  • "Riječ problem može biti podmukla petitio principii. Govoriti o jevrejskom problemu znači postulirati da su Jevreji problem; znači navijestiti (i preporučiti) progone, pljačku, strijeljanja, glavosječu, silovanje, i čitanje proze doktora Rosenberga. Drugi je nedostatak lažnih problema to što potiču rješenja koja su također lažna." (Uzbuna doktora America Castra)
 • Karl Marx
  • "Emancipacija Jevreja je u svom krajnjem značenju emancipacija čovječanstva od jevrejstva." ("Prilog jevrejskom pitanju" ("Zur Judenfrage"), “Deutsch-Franzosische Jahrbucher”, Pariz 1844.)
  • "Koja je svjetovna osnova jevrejstva? Praktička potreba, sebičnost. Koji je svjetovni kult Jevreja? Trgovanje. Ko je njegov svjetovni bog? Novac. Pa dobro! Emancipacija od trgovanja i novca, dakle od praktičnog, zbiljskog jevrestva, bila bi samoemancipacija našega vremena." ("Prilog jevrejskom pitanju" ("Zur Judenfrage"), “Deutsch-Franzosische Jahrbucher”, Pariz 1844.)
  • "Novac je surevnjivi bog Izraela, pred kojim ne smije postojati nijedan drugi bog. Novac ponižava sve čovjekove bogove i pretvara ih u robu. Novac je opća, za sebe konstituirana vrijednost svih stvari. Stoga je cijeli svijet, čovjekov svijet, kao i prirodu lišio njihove osebujne vrijednosti. Novac, to je čovjeku otuđeno biće njegova rada i njegova postojanja, i to tuđe biće njime vlada, a on mu se klanja." ("Prilog jevrejskom pitanju" ("Zur Judenfrage"), “Deutsch-Franzosische Jahrbucher”, Pariz 1844.)
 • Kur'an
  • "Allah će na Sudnjem danu odvojiti vjernike od Jevreja, Sabijaca, kršćana, poklonika vatre i mnogobožaca. Allah je, zaista, o svemu obaviješten." (Al-Hagg, 17.)
  • "Ibrahim nije bio ni Jevrej ni kršćanin, već pravi vjernik, vjerovao je u Boga jednoga, i nije bio idolopoklonik." (Ali-’Imran, 67.)
  • "Kako govorite; "I Ibrahim, i Ismail, i Ishak, i Jakub, i unuci su bili Jevreji, odnosno kršćani?" Reci: "Znate li bolje vi ili Allah? Zar je iko gori od onoga koji skriva istinu znajući da je od Allaha? – A Allah motri na ono što radite." (Al-Baqara, 140.)
  • "Ni jevreji, ni kršćani neće biti tobom zadovoljni sve dok ne prihvatiš vjeru njihovu. Reci: "Allahov put je jedini Pravi put!" A ako bi se ti poveo sa željama njihovim, nakon Objave koja ti dolazi, od Allaha te niko ne bi mogao zaštititi niti odbraniti." (Al-Baqara, 120.)
  • "O vjernici, ne uzimajte za zaštitnike Jevreje i kršćane! Oni su sami sebi zaštitnici! A njihov je onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati; Allah uistinu neće ukazati na pravi put ljudima koji sami sebi nepravdu čine." (Al-Ma'ida, 51.)
  • "One koji su vjerovali, pa i o­ne koji su bili jevreji, kršćani i sabijci - o­ne koji su u Allaha i u o­naj svijet vjerovali i dobra djela činili - doista čeka nagrada od Gospodara njihova; ničega se o­ni neće bojati i ni za čim neće tugovati!" (Al-Baqara, 62.)
  • "Oni govore: "Budite Jevreji, onosno kršćani, i bićete na pravom putu!" Ti reci: "Ne, mi smo vjere Ibrahimove, koji je ispravno vjerovao; on nije nikoga Allahu ravnim smatrao." (Al-Baqara, 135.)
  • Oni govore da će u Džennet ući samo jevreji, odnosno samo kršćani. - To su puste želje njihove! - Ti reci: "Dokaz svoj dajte ako je istina to što govorite!"" (Al-Baqara, 111.)
  • "Jevreji govore: "Kršćani nisu na Pravome putu!" a kršćani vele: "Jevreji nisu na Pravome putu!" - a o­ni čitaju Knjigu. Tako, slično kao o­ni, govore i o­ni koji ne znaju. Allah će im na Sudnjem danu presuditi o o­nome u čemu se o­ni ne slažu." (Al-Baqara, 113.)
  • "I jevreji i kršćani kažu: "Mi smo djeca Božija i miljenici Njegovi." Reci: "Pa zašto vas o­nda o­n kažnjava zbog grijehova vaših?" A nije tako! Vi ste kao i ostali ljudi koje o­n stvara: kome hoće o­n će oprostiti, a koga hoće, o­n će kazniti. Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji i na o­nome što je između njih, i Njemu će se svi vratiti." (Al-Ma'ida, 18.)
  • "Ima jevreja koji izvrću smisao riječima i govore uvijajući jezicima svojim i huleći pravu vjeru: "Čujemo, ali se ne pokoravamo!" i "Čuj, ne čuli te!" i "Ra‘ina!” A da o­ni kažu: "Čujemo i pokoravamo se!" i "Čuj" i "Pogledaj na nas!" - bilo bi za njih bolje i ispravnije; ali, Allah je njih zbog nevjerovanja njihova prokleo, jer malo ko od njih vjeruje." (Al-Nisa, 46.)
  • "I zbog teškog nasilja jevreja mi smo im neka lijepa jela zabranili koja su im bila dozvoljena, i zbog toga što su mnoge od Allahova puta odvraćali / i zato što su kamatu uzimali, a bilo im je zabranjeno, i zato što su tuđe imetke na nedozvoljen način jeli. A za nevjernike među njima Mi smo kaznu bolnu pripremili. / Ali o­nima među njima koji su u nauku sasvim upućeni, i pravim vjernicima - o­ni vjeruju u o­no što se objavljuje tebi i u o­no što je objavljeno prije tebe - naročito o­nima koji molitvu obavljaju i o­nima koji zekat daju i u Allaha i u o­naj svijet vjeruju - njima ćemo, sigurno, veliku nagradu dati." (Al-Nisa, 160-162.)
  • "Jevreji govore: "Allahova ruka je stisnuta!" Stisnute bile ruke njihove i prokleti bili zbog toga što govore! Ne, obje ruke Njegove su otvorene, o­n udjeljuje koliko hoće! A to što ti objavljuje Gospodar tvoj pojačaće kod mnogih od njih zabludu i nevjerovanje. Mi smo ubacili među njih neprijateljstvo i mržnju sve do Smaka svijeta. Kad god pokušaju potpaliti ratnu vatru, Allah je ugasi. o­ni nastoje na Zemlji smutnju praviti, a Allah ne voli smutljivce." (Al-Ma'ida, 64.)
  • "Ti ćeš, sigurno, naći da su vjernicima najljući neprijatelji jevreji i mnogobošci; i svakako ćeš naći da su vjernicima najbliži prijatelji o­ni koji govore: "Mi smo kršćani", zato što među njima ima svećenika i monaha i što se o­ni ne ohole." (Al-Ma'ida, 82.)
  • "Jevreji govore: "Uzejr je - Allahov sin", a kršćani kažu: "Mesih je - Allahov sin."* To su riječi njihove, iz usta njihovih, oponašaju riječi nevjernika prijašnjih - ubio ih Allah! Kuda se odmeću?" (At-Tawba, 30.)
 • Malcolm X
  • "Sve što sam imao protiv Jevreja bilo je da su mnogi Jevreji zapravo bili licemjeri u tvrdnji da su prijatelji američkog crnca." (Autobiografija Malcolma X-a, poglavlje 19, 1965.)
 • Muhammed (Napomena: navedeni Hadisi su upitne ispravnosti;prihvatiti ih s rezervom.)
  • "Protjerat ću zasigurno, jevreje i kršćane sa Arapskog poluotoka i ostavit na njemu samo muslimane." (Muslimova zbirka hadisa, 1154.)
  • "Ne nazivajte prvi jevrejima i kršćanima selam. Kada nekog od njih sretnete na putu, prisilite ga da prođe tamo gdje je najtješnje." (Ibid., 1432.)
 • Norman Finkelstein
  • "Jedinstvenost holokausta je "moralni kapital"; Židovi moraju "tražiti vlast" nad tim vrijednim vlasništvom (Edward Alexander) a u stvarnosti jedinstvenost holokausta - to "pravo" na druge, taj "moralni kapital" - služi kao nagradni alibi za Izrael." ("Industrija holokausta - Razmišljanja o izrabljivanju židovske patnje", 2006., izdavač Hasanbegović Zlatko, Zagreb ISBN 953-99698-2-4)
 • Pete Hamill
  • "Najuspješnija teroristička grupa u Sjedinjenim Državama za skoro 70 godina je bila Ku Klux Klan. Mrzili su katolike, jevreje, i crnce. Bili su skloni nasilju." ("Pete Hamill on 9/11, Jihads, and Why bin Laden's Death Can't Bring Closure", The Atlantic, 5. maja 2011. u razgovoru sa John Meroney-om)
 • Richard Eder
  • "Jasno je, pa i u razgovoru s dužnosnicima ovdje, da je Titov žestoki napad na Izrael i njegovo savezništvo s Arapima stvorilo atmosferu neslaganja, čak i među članovima njegove Vlade. Postoji opravdana zabrinutost da bi Jugoslavija, koja gleda prema zapadu po pitanju ekonomskog, društvenog i političkog razvoja, mogla ugroziti svoj položaj ako nastavi s optužbama protiv Izraela, a samim time i protiv SAD-a i Velike Britanije. Ono što najviše zabrinjava je sve glasniji anti-američki stav kojeg zauzima jugoslavenska štampa i radio. Povrh toga, po prvi put, beogradski list zauzeo je snažno stajalište protiv američkih Židova. U listu stoji: "6 milijuna američkih Židova, zahvaljujući svojem obrazovanju i poslovnim položajima, imaju znatno veću moć nego što bi to bilo normalno za jednu manjinu u moru od 200 milijuna stanovnika. Izraelski ciljevi su stalno u krupnom planu. Stvoren je dojam kako su izraelski ciljevi moralna odgovornost cijelog SAD-a i da bi taj SAD morao stalno davati snažnu potporu židovskoj državi unutar arapskog svijeta." (New York Times, 12.6.1967. u Beogradu)
li ništa drugo, zasitiće moju osvetu. On se
bacao blatom na moju čast, izbio mi iz ruku
pola miliona, smijao se mojim gubicima, isjte-
rivao sprdnju sa mojim dobicima, rugao se
mom narodu, kvario mi trgovačke pogodbe,
tulio žar mojih prijatelja, raspaljivao moje ne-
prijatelje; a zašto? zato što sam Jevrej. Zar
Jevrej nema oči? Zar Jevrej nema ruke,
organe, udove, čula, naklonosti, strasti? Zar
se ne hrani istim jelima i ne ranjava ga isto
oružje? Zar nije podložan istim bolestima, i
zar ga ne iscjeljuju isti lijekovi? Zar mu nije zimi
hladno, a ljeti vrućina, kao i krišćaninu? Ako
nas ubodete, zar ne krvarimo? ako nas golicate,
zar se ne smijemo? ako nas otrujete, zar
ne umiremo? pa ako nas uvrijedite, zar da se
ne svetimo? Ako smo u svemu drugom kao i vi,
hoćemo da smo i u tome. Ako Jevrej uvrijedi
kršćanina, u čemu je krščaninova skušenost?
U osveti. A ako krščanin uvrijedi Jevreja,
u čemu treba da se ispolji njegova trepeljivost
po kršćanskom uzoru? Pa u osveti. Opačinu, kojoj
me učite, izvršiću, i to sa svirepošću, jer hoću
da usavršim ono čemu ste me naučili." (Mletački trgovac)

Poslovice[uredi]

Također pogledajte[uredi]