Jevreji

Izvor: Wikicitati
Idi na: navigaciju, pretragu

Citati[uredi]

 • Adolf Hitler
  • Židovski narod, uza sve svoje prividne intelektualne odlike, ipak je bez ikakve prave kulture. Židov nema nikakvu kulturnu stvaralačku snagu. Židov svih vremena živio je u državama drugih naroda i tamo stvarao svoju vlastitu državu. Ako međunarodni židovski financijski kapital još jedamput ugura europske narode u rat, to će značiti uništenje židovske rase u Europi."
 • Alain Finkielkraut
  • "O, kako je krasno biti Židov koncem XX stoljeća! Mi više nismo optuženici povijesti, već njezini miljenici. Duh vremena voli nas, časti i štiti, bdije nad našim probitkom, čak im treba naš imprimatur. Novinari podižu nesmiljene optužnice protiv svega što u Europi još preostaje od naci-kolaboracionista i naci-nostalgičara. Crkve se kaju, države čine pokoru. Švicarska više ne zna što bi…"
 • Albert Einstein
  • "Ne bih volio biti jevrejski vjerovjesnik -- iako je današnje vrijeme bez vjerovjesnika, od kojih je posljednji bio Muhammed. A kada biste se vi /Palestinci/ odnosili prema Jevrejima onako kako se on odnosio, vi biste njih imali u svojim rukama, umjesto što oni imaju vas!"
 • Arthur Schopenhauer
  • "Židovi su paraziti na drugim narodima i njihovu tlu; nemaju domovine ni strahopoštovanja prema ičemu, a to im, premda nedostatak, pomaže napredovati u svijetu možda bolje, negoli neka pozitivna osebina."
 • Arthur Trebisch
  • "Predstoji pobjeda Židovstva nad svim narodima svijeta."
 • Benjamin Franklin
  • "Prijetnja su, gospodo, Židovi. U svakoj zemlji u koju su se doselili u velikom broju, Židovi su unizili ćudoredne standarde, uništili trgovački integritet, izdvajali su se umjesto da se uklope. Stvorili su državu u državi (…) Gospodo, upozoravam vas: ako Židove ne isključite zauvijek, vaša će djeca proklinjati naše grobove."
 • Biblija
  • "Jer vi, braćo, prođoste kao crkve Božije koje su u Judeji u Kristu Isusu; jer tako i vi postradaste od svog roda kao i oni od Jevreja, / Koji ubiše i Gospoda Isusa i proroke Njegove, i koji nas isteraše, i Bogu ne ugodiše, i koji se svim ljudima protive, / I zabranjuju nam kazivati neznabošcima da se spasu; da ispune grehe svoje svagda; ali naposletku dođe gnev na njih." (Poslanica Solunjanima I, 2:14-16.)
  • "Jer se ne stidim evanđelja, jer je sila Božja na spasenje svakome, koji vjeruje, najprije Jevreju, pa Grku." (Poslanica Rimljanima, 1:16)
  • "Vi ne znate, čemu se klanjate; mi znamo, čemu se klanjamo jer spasenje dolazi od Jevreja." (Jevanđelje po Ivanu, 4:22)
 • Baruch Levi
  • "Židovski će narod sam predstavljati svojega mesiju. Židovi će svoju vlast protegnuti nad cijelim svijetom onda, kada im uspije pročistiti sve ljudske rase, kada odstrane granice i monarhije, kada ostvare svjetsku republiku."
 • Baruch Spinoza
  • "Vidjesmo iz iskustva, da je mržnja prema narodima za Jevreje načelo održanja."
 • Eugen Dühring
  • "Židovi su naša nesreća i Židovstvo može biti dokrajčeno samo ako se učini kraj samim Židovima."
 • Fjodor Dostojevski
  • "Na cijelom svijetu zasigurno nema naroda koji bi se toliko tužio na svoju sudbinu, poniženje, stradanje, mučeništvo, kao što su Jevreji. Pomislio bi čovjek da doista nisu Jevreji ti koji gospodare u Evropi, upravljaju berzama, politikom, moralom jedne države. A što bi bilo da u Rusiji nije tri miliona Jevreja nego Rusa, a Jevreja osamdeset miliona? Šta bi bilo od Rusa? Ne bi li ih odmah pretvorili u robove? I još gore: ne bi li im i kožu ogulili? Ne bi li ih posve iskorijenili, uništili?"
 • Franc List
  • "Nastaće momenta kada će sve hrišćanske nacije, među kojima žive Jevreji, postaviti pitanje da li ih dalje trpjeti ili deportovati. I to pitanje je po svome značaju isto tako važno kao i pitanje o tome da li mi želimo život ili smrt, zdravlje ili bolest, socijalni mir ili stalne nemire."
 • Franjo Tuđman
  • "Židovstvo će za svoju kob u rasuću prebacivati krivicu uglavnom i pretežito samo na druge, zaboravljajući da se i samo nije odnosilo prema drugima u svojoj državi nimalo drukčije, ni nekad ni danas. A i to da je usred drugih naroda predugo ostajalo stranim tijelom, stavljajući se prečesto u službu tuđina, ili postajući prenositeljem svakovrsnih nadnacionalnih i univerzalističkih utopija. Naravno, takvo je držanje Židovstva produbljivalo suprotnosti, navlačilo omrazbu i izazivalo sudbinu."
 • George Washington
  • "Židovi rade protiv nas djelotvornije nego neprijateljske vojske. Tisuću su puta pogibeljniji za naše slobode i za veliku stvar koju smo prigrlili. Oni su narodna kuga, najveći neprijatelji narodne sreće."
 • Henri Bergson
  • "Svakako su i neki Židovi svojim držanjem lišenim ikakve moralne odgovornosti izazivali antisemitizam."
 • Henry Ford
  • "Podvrgnite kontroli 50 najbogatijih jevrejskih finansista, koji finansiraju ratove radi sopstvenog prihoda, i ratovi će nestati"
 • Johann Gottfried Herder
  • "Mi Židove smatramo parazitskim biljem, koje se skoro svim europskim narodima objesilo o vrat, te im manje-više ispija životnu snagu, krv i sok."
 • Johann Wolfgang von Goethe
  • "Izraelski narod nikada nije mnogo vrijedio, što su mu njegovi vođe, sudci, poglavari, proroci hiljadu puta spočitavali. On ima malo kreposti, a većinu mana ostalih naroda."
 • Johannes Mario Simmel
  • "Moj prijatelj, pastor Niemoler, rekao mi je jednom prilikom: Kada su došli nacisti i odveli komuniste, nisam se umješao. Nisam bio komunist. Kada su došli i odveli socijaliste, nisam se ni tada mješao. Meni socijalisti nisu ništa značili. Kad su došli i odveli Jevreje, još se uvijek nisam mješao. Nisam bio Jevrej. I kada su tada došli i odveli mene, nije bilo više nikoga ko bi se umješao." (Klaunovi doniješe suze)
 • Josip Juraj Strossmayer
  • "Što mene Židovi i framasoni mrze i što mojim nakanama daju zloban smisao, to bi meni, mislim, moralo služiti kao preporuka i pohvala. Dakako, danas Židovi i framasoni nastoje o tome kako će carstvo uvući u rat (…) da njegove narode sasvim liše kršćanskoga duha i da ugled Katoličke crkve sasvim iščupaju."
 • Jorge Luis Borges
  • "Riječ problem može biti podmukla petitio principii. Govoriti o jevrejskom problemu znači postulirati da su Jevreji problem; znači navijestiti (i preporučiti) progone, pljačku, strijeljanja, glavosječu, silovanje, i čitanje proze doktora Rosenberga. Drugi je nedostatak lažnih problema to što potiču rješenja koja su također lažna." (Uzbuna doktora America Castra)
 • Karl Marx
  • "Društvovna emancipacija Židova jest emancipacija društva od Židovstva."
 • Kur'an
  • "Allah će na Sudnjem danu odvojiti vjernike od Jevreja, Sabijaca, kršćana, poklonika vatre i mnogobožaca. Allah je, zaista, o svemu obaviješten." (Al-Hagg, 17.)
  • "Ibrahim nije bio ni Jevrej ni kršćanin, već pravi vjernik, vjerovao je u Boga jednoga, i nije bio idolopoklonik." (Ali-’Imran, 67.)
  • "Kako govorite; "I Ibrahim, i Ismail, i Ishak, i Jakub, i unuci su bili Jevreji, odnosno kršćani?" Reci: "Znate li bolje vi ili Allah? Zar je iko gori od onoga koji skriva istinu znajući da je od Allaha? – A Allah motri na ono što radite." (Al-Baqara, 140.)
  • "Ni jevreji, ni kršćani neće biti tobom zadovoljni sve dok ne prihvatiš vjeru njihovu. Reci: "Allahov put je jedini Pravi put!" A ako bi se ti poveo sa željama njihovim, nakon Objave koja ti dolazi, od Allaha te niko ne bi mogao zaštititi niti odbraniti." (Al-Baqara, 120.)
  • "O vjernici, ne uzimajte za zaštitnike Jevreje i kršćane! Oni su sami sebi zaštitnici! A njihov je onaj među vama koji ih za zaštitnike prihvati; Allah uistinu neće ukazati na pravi put ljudima koji sami sebi nepravdu čine." (Al-Ma'ida, 51.)
  • "One koji su vjerovali, pa i o­ne koji su bili jevreji, kršćani i sabijci - o­ne koji su u Allaha i u o­naj svijet vjerovali i dobra djela činili - doista čeka nagrada od Gospodara njihova; ničega se o­ni neće bojati i ni za čim neće tugovati!" (Al-Baqara, 62.)
  • "Oni govore: "Budite Jevreji, onosno kršćani, i bićete na pravom putu!" Ti reci: "Ne, mi smo vjere Ibrahimove, koji je ispravno vjerovao; on nije nikoga Allahu ravnim smatrao." (Al-Baqara, 135.)
  • Oni govore da će u Džennet ući samo jevreji, odnosno samo kršćani. - To su puste želje njihove! - Ti reci: "Dokaz svoj dajte ako je istina to što govorite!"" (Al-Baqara, 111.)
  • "Jevreji govore: "Kršćani nisu na Pravome putu!" a kršćani vele: "Jevreji nisu na Pravome putu!" - a o­ni čitaju Knjigu. Tako, slično kao o­ni, govore i o­ni koji ne znaju. Allah će im na Sudnjem danu presuditi o o­nome u čemu se o­ni ne slažu." (Al-Baqara, 113.)
  • "I jevreji i kršćani kažu: "Mi smo djeca Božija i miljenici Njegovi." Reci: "Pa zašto vas o­nda o­n kažnjava zbog grijehova vaših?" A nije tako! Vi ste kao i ostali ljudi koje o­n stvara: kome hoće o­n će oprostiti, a koga hoće, o­n će kazniti. Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji i na o­nome što je između njih, i Njemu će se svi vratiti." (Al-Ma'ida, 18.)
  • "Ima jevreja koji izvrću smisao riječima i govore uvijajući jezicima svojim i huleći pravu vjeru: "Čujemo, ali se ne pokoravamo!" i "Čuj, ne čuli te!" i "Ra‘ina!” A da o­ni kažu: "Čujemo i pokoravamo se!" i "Čuj" i "Pogledaj na nas!" - bilo bi za njih bolje i ispravnije; ali, Allah je njih zbog nevjerovanja njihova prokleo, jer malo ko od njih vjeruje." (Al-Nisa, 46.)
  • "I zbog teškog nasilja jevreja mi smo im neka lijepa jela zabranili koja su im bila dozvoljena, i zbog toga što su mnoge od Allahova puta odvraćali / i zato što su kamatu uzimali, a bilo im je zabranjeno, i zato što su tuđe imetke na nedozvoljen način jeli. A za nevjernike među njima Mi smo kaznu bolnu pripremili. / Ali o­nima među njima koji su u nauku sasvim upućeni, i pravim vjernicima - o­ni vjeruju u o­no što se objavljuje tebi i u o­no što je objavljeno prije tebe - naročito o­nima koji molitvu obavljaju i o­nima koji zekat daju i u Allaha i u o­naj svijet vjeruju - njima ćemo, sigurno, veliku nagradu dati." (Al-Nisa, 160-162.)
  • "Jevreji govore: "Allahova ruka je stisnuta!" Stisnute bile ruke njihove i prokleti bili zbog toga što govore! Ne, obje ruke Njegove su otvorene, o­n udjeljuje koliko hoće! A to što ti objavljuje Gospodar tvoj pojačaće kod mnogih od njih zabludu i nevjerovanje. Mi smo ubacili među njih neprijateljstvo i mržnju sve do Smaka svijeta. Kad god pokušaju potpaliti ratnu vatru, Allah je ugasi. o­ni nastoje na Zemlji smutnju praviti, a Allah ne voli smutljivce." (Al-Ma'ida, 64.)
  • "Ti ćeš, sigurno, naći da su vjernicima najljući neprijatelji jevreji i mnogobošci; i svakako ćeš naći da su vjernicima najbliži prijatelji o­ni koji govore: "Mi smo kršćani", zato što među njima ima svećenika i monaha i što se o­ni ne ohole." (Al-Ma'ida, 82.)
  • "Jevreji govore: "Uzejr je - Allahov sin", a kršćani kažu: "Mesih je - Allahov sin."* To su riječi njihove, iz usta njihovih, oponašaju riječi nevjernika prijašnjih - ubio ih Allah! Kuda se odmeću?" (At-Tawba, 30.)
 • Martin Luther
  • "Židovi su kuga, zaraza i nesreća koju iz njemačkih zemalja valja izgnati isto onako, kako su otišli iz Egipta."
 • Michael Berenbaum
  • "Nekoć se na holokaust gledalo kao na dio mnogo šire historije II svjetskog rata. Danas se II svjetski rat promatra kao pozadina, a holokaust kao glavna priča."
 • Muhammed (Napomena :navedeni Hadisi su upitne ispravnosti;prihvatiti ih s rezervom.)
  • "Protjerat ću zasigurno, jevreje i kršćane sa Arapskog poluotoka i ostavit na njemu samo muslimane." (Muslimova zbirka hadisa, 1154.)
  • "Ne nazivajte prvi jevrejima i kršćanima selam. Kada nekog od njih sretnete na putu, prisilite ga da prođe tamo gdje je najtješnje." (Ibid., 1432.)
 • Napoléon Bonaparte
  • "Jevreje treba razmatrati kao naciju, ali ne kao religioznu grupu. Oni su nacija u sredini naše nacije. Sopstvenost čitavih sela otimaju Jevreji, oni su uspostavili kmetstvo, oni su prava jata gavranova. Siromaštvo koje izazivaju Jevreji, ne potiče od jednog individualnog Jevreja, ono je suština čitavog tog naroda. Oni su kao gusjenice ili skakavci koji jedu Francusku. Jevreji su nacija spremna na najužasnije zločine."
 • Otto Weininger
  • "Apsolutni Židov nema duše. Stoga ne čudi da u Starom Zavjetu nema vjerovanja u besmrtnost duše. Kako će onaj ko nema dušu osjetiti potrebu za njezinom besmrtnošću? Kod Židova nema ni istinske mistike, ako se izostave puste predrasude i interpretativna magija zvana Kabala. Židovski monoteizam nema s pravom vjerom u Boga ama baš nikakve veze."
 • Petar I Karađorđević
  • "Više volim da vidim u mojoj zemlji muhamedance i mnogobošce, nego Jevreje. Posljednji su prevaranti i lupeži. Oni neće dobiti odobrenje da se nasele i organizuju svoj posao. Bez obzira na moja naređenja, oni nastoje da to ostvare potkupom mojih činovnika sa ciljem da postanu ravnopravni."
 • Raul Hilberg
  • "Većina savremenika jevrejske katastrofe nisu bili ni izvršioci ni žrtve. Mnogi su ljudi ipak vidjeli ili čuli nešto o tome. Oni koji su živjeli u Hitlerovoj Evropi mogli bi sebe opisati, sa nekoliko izuzetaka, kao posmatrače. Oni nisu bili umiješani, nisu željeli povrijediti žrtve niti biti povrijeđeni od izvršilaca. Holanđani su bili zabrinuti za svoje bicikle, Francuzi za oskudicu, Ukrajinci za hranu, Nijemci za zračne napade. Svi ovi ljudi mislili su o sebi kao o žrtvama rata, ugnjetavanja ili sudbine."
 • Richard Wagner
  • "Na pozornici si ne možemo zamisliti antički ili moderni karakter, bio on junak ili ljubavnik, a glumi ga Židov, da i nehotice ne osjetimo kako je takva izvedba neprikladna i smiješna."
 • Robert Faurisson
  • "Očito jest ugodno biti Židov u završnim godinama XX stoljeća, ali samo Židov ima pravo da to kaže."
 • Vladimir Čičak
  • "Kako Židov zapravo predstavlja mješanca, on je prožet više negativnim no pozitivnim duševnim svojstvima. Unašanje razdora predstavlja najjače židovsko duševno svojstvo. Židov nastupa drugačije među Židovima, a drugačije među nežidovima."
 • Voltaire
  • "Mali židovski narod usuđuje se očitovati nepomirljivu mržnju prema svim narodima; uvijek je praznovjeran, uvijek prepredeno grabi za tuđim dobrima, u nesreći puzi a u sreći je drzak. Čude se mržnji i prijeziru što ga svi narodi šute za Židove. No to je neizbježiva posljedica njihova ponašanja."
li ništa drugo, zasitiće moju osvetu. On se
bacao blatom na moju čast, izbio mi iz ruku
pola miliona, smijao se mojim gubicima, isjte-
rivao sprdnju sa mojim dobicima, rugao se
mom narodu, kvario mi trgovačke pogodbe,
tulio žar mojih prijatelja, raspaljivao moje ne-
prijatelje; a zašto? zato što sam Jevrej. Zar
Jevrej nema oči? Zar Jevrej nema ruke,
organe, udove, čula, naklonosti, strasti? Zar
se ne hrani istim jelima i ne ranjava ga isto
oružje? Zar nije podložan istim bolestima, i
zar ga ne iscjeljuju isti lijekovi? Zar mu nije zimi
hladno, a ljeti vrućina, kao i krišćaninu? Ako
nas ubodete, zar ne krvarimo? ako nas golicate,
zar se ne smijemo? ako nas otrujete, zar
ne umiremo? pa ako nas uvrijedite, zar da se
ne svetimo? Ako smo u svemu drugom kao i vi,
hoćemo da smo i u tome. Ako Jevrej uvrijedi
kršćanina, u čemu je krščaninova skušenost?
U osveti. A ako krščanin uvrijedi Jevreja,
u čemu treba da se ispolji njegova trepeljivost
po kršćanskom uzoru? Pa u osveti. Opačinu, kojoj
me učite, izvršiću, i to sa svirepošću, jer hoću
da usavršim ono čemu ste me naučili." (Mletački trgovac)
 • Winston Churchill
  • "Nema potrebe preuveličavati ulogu, koju su odigrali internacionalni Jevreji-ateisti u stvaranju boljševizma i njihovog učešća u ruskoj revoluciji. Više od toga, glavna inspiracija i pokretačka snaga dolaze od jevrejskih vođa. U sovjetskim institucijama dominacija Jevreja više je nego poražavajuća. I glavni dio u sprovođenju sistema terora, koji je utvrdio ČK, izvršili su Jevreji i u nekim slučajevima Jevrejke. Takvu đavolsku slavu Jevreji su postigli u vrijeme terora, kada je Mađarskom vladao Bela Kun"
 • Woody Allen
  • "Moj se narod moli na jeziku koji ne razumijem. Ko zna, možda sami traže nasilje."

Poslovice[uredi]

Također pogledajte[uredi]

Wikipedia
Wikipedia na bosanskom jeziku ima članak pod nazivom: