Idi na sadržaj

Kur'an

Izvor: Wikicitati
Kur'an
po muslimanskom vjerovanju zbirka Božijih otkrovenja koja je Muhammedu a.s. prenio melek Džebrail, u periodu od 23 godine. Sastoji se od 114 sura (poglavlja) sa 6.666 ajeta (stihova)
Originalni nazivالقرآن (el-qur'ān)
 • "Allah je zaista dobar prema ljudima, ali većina ljudi ne zahvaljuje." (2:243)


 • "Nisu isto slijep i koji vidi." (el-Fatir, 19)


 • "Božiji su i Istok i Zapad." (el-Bakara, 115)


 • "Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što nehotice učinimo! Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas! Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti, pobriši grijehe naše i oprosti nam, i smiluj se na nas!" (al-Baqara)


 • "Sigurno ćeš umrijeti, a sigurno će i drugi umrijeti, zato ćete svi na Sudnjem danu pred Allahom iznositi svoje dokaze." (Ez-Zumer, 30)


 • "Stvorili smo vas od zemlje, u nju ćemo vas povratiti, a zatim vas ponovo izbaviti." (Ta-ha, 55)


 • "Allah vas stvara od zemlje, zatim od kapi sjemena i najzad vas čini muškarcima i ženama. I ni jedna žena ne zanese niti rodi, a da On to ne zna. I ničiji život se ne produži niti skrati, a da to nije zabilježeno u Knjizi. To je uistinu Allahu lahko!" (35/11)


 • "O vjernici, trudite se da sačuvajte sebe i vaše porodice od vatre." (66/6)


 • "Ne slijedite svoje niske strasti, jer će vas odvesti u zabludu, daleko od Allahovog puta." (Sa'd, 26)


 • "Ne približavajte se bludu, jer to je užasan grijeh i loš put!" (El-Isra, 32)


 • "Ljudi, bojite se Allaha, koji vas je stvorio od jedne duše." (IV:I)


 • "Uči u ime svog Gospodara." (XCVI:I)


 • "O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali." (539-XLIX/11)


 • "Ne smijete uništiti život, jer ga je Allah, dž.š. učinio neprikosnovenim." (17/35)


 • "Zar da od drugih tražite da dobra djela čine, a da pri tome sebe zaboravljate, vi koji

Knjigu učite? Zar se opametiti nećete?" [Al-Baqara, 44]


 • "A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi

molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na pravom putu." [Al-Baqara, 186]


 • "Sve što je živo umire Allahovom voljom u času suđenom. Daćemo onome koji želi

nagradu na ovome svijetu, a daćemo i onome koji želi nagradu na onom svijetu i sigurno ćemo zahvalne nagraditi." [Ali-’Imran, 186]

 • "Zašto oni po svijetu ne putuju pa da srca njihova shvate ono što treba da shvate i da uši

njihove čuju ono što treba da čuju, ali, oči nisu slijepe, već srca u grudima." [Al-Hagg, 46]

 • "Tako mi vremena,

- čovjek, doista, gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje. " [Al-’Asr, 1-3]

Također pogledajte[uredi]


Vanjski linkovi[uredi]