Dragan K. Vukčević

Izvor: Wikicitati
Idi na navigaciju Idi na pretragu

"Složenost nekog problema znači samo teškoću da se on naučno objasni,da se sazna istina o njemu,a nikako i nemogućnost da se to postigne."

"Reforma podrazumijeva otvorenost kao polazište, razvijenu individuu kao svog nosioca, svijet kao partnera, ljudska prava i slobode kao svoje standarde, demokratiju kao svoj politički milje”


"Svaki nacionalista liči na čovjeka koji kroz vrijeme ide natraške, svađajući se s prolaznicima."


"Metafizičko je ono što se ne može nikada do kraja saznati,ali što se može naslućivati,i u šta se može vjerovati."


"Ako stvarnost metaforično predstavimo kao veliku knjigu kojoj ne znamo početak i ne možemo da naslutimo kraj,a naš život kao vrijeme koje nam je dato da čitamo i saznajemno iz nje,i znamo da je ono u ogromnom neskladu sa vremenom potrebnim da se ta “knjiga života” pročita,postaje nam jasnije zašto čovjek postavlja sebi pitanja na koja ne može da odgovori, i čemu metafizika.Tada se jače doživi potreba,duboko ljudska da se sve to obuhvati i shvati,za šta nam je znanje malo,a razum nedovoljan. A osjeti se sva tragičnost našeg postojanja kroz saznanje da “smo svi riba koja nikada neće izaći na površinu živa”. U tome je “užas metafizike”."


"Lakše nam je okrenuti pogled na oblik tudjeg promašaja, nego spustiti misao na suštinu ličnog udesa."


"...Ako ne možemo da izgradimo ili izmijenimo svijet van nas, možemo da ga stvorimo ili obnovimo u nama."


"Kada najbolji iz jednog svijeta odlaze, taj svijet biva manji. U osami oni ostavljaju trag i misao koja će ih nadživjeti."


"Smrt je tren u kom se život pretvori u sjećanje"


"Kultura nije odnos prema drugome, kultura je odnos prema sebi"

"Zna taj beskraj da otvori mnoge puteve, a da ih kasnije svede, ne ostavljajući ni onaj jedan kojim se možemo vratiti odakle smo krenuli"

" Nikada kroz istoriju nijesmo imali nikoga boljeg od sebe samih. A upravo smo na velikim istorijskim raskrsnicama imali u sebi samima veće neprijatelje od onih koje je vrijeme i sudbina vodila protiv nas. Često smo umjeli da se sačuvamo od drugih, ponekad i druge od sebe, ali gotovo nikad nijesmo umjeli da sačuvamo sebe od sebe samih."