David Dyzenhaus

Izvor: Wikicitati
Idi na navigaciju Idi na pretragu
David Dyzenhaus
južnoafrički i kanadski pravni teoretičar
Rođenje
Južnoafrička Republika
  • "[S]vaki pravni poredak ima ustav jer nastaje kroz složenu interakciju institucija koje imaju manje ili više diferencirane uloge da igraju kako u proizvodnji, tako i održanju poretka. To znači da ustav mora sadržavati formalna pravila autorizacije koja delimitiraju uloge, ali također mora sadržavati određene suštinske principe dvije vrste. Prvo, formalna pravila autorizacije sama su opravdana suštinskim principima koji će doći na svjetlo kada institucija bude izazvana na temelju toga da nije vršila svoju ulogu. Drugo, javno pravo poretka će zahtijevati tumačenje, i kada institucija ili institucije sa zadatkom da ga tumače vrše tu ulogu odgovor koji daju mora sebe predstaviti kao odgovor dobre vjere ili najbolji pokušaj odgovora [...] I ovdje će principi doći na vidjelo kao rezultat izazova za gledišta o tome na koji način institucije vrše svoje uloge. Ova poenta oko izazova je bitna jer pravni poretak ustanovljava odnose između pojedinaca koji su njegovi subjekti i pravnih subjekata koji imaju pravo da dobiju odgovore od prikladnih institucija o sadržaju njihovih prava i dužnosti. Odgovori moraju pokušati u dobroj vjeri da učine smisao od njihovog podvrgavanja pravu - od tvrdnje da poretak postoji da bi učinio mogućim za njih interakciju pod uslovima stabilnosti i sigurnosti. To veoma prorijeđeno Hobbesiansko ograničenje nudi široku lepezu različitih institucionalnih aranžmana za određivanje pravne volje političke zajednice i različitog sadržaja [...] stvarnog ustava. U poretku koji sadrži povelju sloboda, rasprave o sadržaju stvarnog ustava će biti uokvirene, ali ne i određene, apstraktnim i općim tvrdnjama o privrženostima u povelji. U parlamentarnom pravnom poretku, raprave će biti uokvirene, ali ne i određene, javnim tvrdnjama koje se tiču privrženosti pravima kroz vrijeme, naročito u common law sistemima kroz sudske odluke. Ali u oba slučaja, sadržaj stvarnog ustava je uvijek stvar kako forme, tako i sadržaja, i, konačno, stvar argumenta i opravdanja." (The Idea of a Constitution: A Plea for Staatsrechtslehre)