Brian Leiter

Izvor: Wikicitati
Brain Leiter
američki pravni teoretičar
Rođenje 1963.
SAD
Letter (2012)
  • "Pravna filozofija je, neiznenađujuće, uvijek bila talac svoje filozofske klime – jurisprudenti su rijetko, ako ikad, inovatori u filozofiji. Oni su, nasuprot toga, jurisprudencijske Minervine sove, dovodeći u vezu obzirna filozofska mišljenja u njihovoj zrelosti (ponekad, pak, na njihovom posmrtnom krevetu) sa teorijskim pitanjima koja nastaju u izričito pravnoj sferi." (The Demarcation Problem in Jurisprudence: A New Case for Scepticism)


  • "Pretpostavimo da je prihvaćeno da moralna valjanost norme nije prevladavajuća u praktičnom rasuđivanju. Pretpostavimo da moralno valjane norme samo daju pobojne (čak i lako pobojne) razloge za djelovanje, isto kao pravno valjane norme i norme instrumentalne racionalnosti. Da je norma pravno valjana moglo bi, u nekim slučajevima, također značiti da je moralno valjana, ali šta ako to nije promijenilo rasuđivanje oko toga šta treba činiti? Da je norma moralno valjana mogla bi biti zanimljiva činjenica za sudiju da primijeti, ali ne bi zahtijevalo od sudije jednu odluku umjesto druge. U takvom svijetu, da li bi rješavanje Demarkacionog problema u jurisprudenciji imalo svrhe? Teško je vidjeti zašto." (Ibid.)


  • "Ako razumijemo ideju moralne obaveznosti ili moralne privlačnosti u čisto psihološkom smislu – što je tačno način na koji trebamo, tvrdio sam, čitati Harta – onda se praktična korisnost rješavanja Demarkacionog problema mijenja. Ono što je pravno valjano nije nužno moralno obavezno, i što je moralno privlačno nije nužno pravno obavezno: to su dvije ključne (često implicitne) tvrdnje pobornika pozitivističkog odgovora na Demarkacioni problem. Ali ovo se čini važnim naglasiti jer ljudi uistinu misle da je moral prevladavajući u praktičnom rasuđivanju. U svijetu u kojem ljudi, na primjer, gledaju na moralnu obavezu kao jednaku u praktičnom rasuđivanju sa 'bilo bi prijatno', teško je vidjeti zašto bi Demarkacioni problem bio važan. Možda su pravne norme moralno obavezne, ali to ne odgovara na pitanje šta se treba činiti. I možda su pojedine norme moralno privlačne: to ne odlučuje, uopće, pitanje da li ih sudija treba primijeniti." (Ibid.)
Wikipedia
Wikipedia