Idi na sadržaj

Atlantida

Izvor: Wikicitati
Atlantida
roman
AutorBorislav Pekić
Originalni nazivAtlantida
Datum izdanja1988.
 • "Dužnost nam je da slijedimo maštu bar koliko poštujemo očiglednosti realnog svijeta od kojih živimo. Jer, istina ima najviše izgleda da bude negdje gdje se naša mašta i tuđa realnost ukrštaju."
 • "Možda je umjetnost dublji depo memorije od ljudskog pamćenja, a imaginacija u traganju za istinom korisnija od naučne uzdržanosti?"
 • "Nema ništa čovječnije od leta žive ptice praznim nebom iznad plime mora u zlatne zore, i ništa čarobnije od Tajne."
 • "Samoubistvo je ekskluzivno ljudski odgovor na tegobe življenja. Životinje se ne ubijaju. Svetinja sopstvenog života, kad se tuđ život i ne poštuje, usađena im je instinktom vrste kojoj pripadaju, kojoj služe. Ovakvu pripadnost čovjek već milenijumima ne poznaje. Pripada sebi, sebi služi, privremeno i povremeno obuhvatajući i ono što voli ili mu treba, ali uvijek sposoban da se kao jež skupi u svoje bodljikave razmjere i preduzme čin koji ništa do sebe u obzir ne uzima. Takav je čovjek, prognanik iz čovječanstva, mogao, smio, umio da se ubije; životinje, zarobljenici ciklusa, nisu to mogle, smjele, umjele."
 • "Kao da ima išta razumnije od načina na koji potok traži put kroz kamenjar, kojim se cvijeće okreće suncu, talasi sustižu, kiše s neba vraćaju, a jata ptica selica drevnim gnjezdištima svakog proljeća lete? Kao da je išta razumnije od stanja u kome se između života i smrti potire razlika, simbioze u kojoj život sahranjuje smrt, a smrt održava život?"
 • "Originalnost je političaru korisna koliko i rupa u glavi."
 • "Kad su sa svojim ženama, muškarci imaju rasijan pogled kao da su na groblju."
 • "Ko ne vjeruje u đavola, već mu pripada."
 • "Pjesnici su, ako su dobri, vrlo blizu magije."
 • "Vještice mi se više dopadaju od naših kongresmena. One su bar bile iskrene. Radile su ono u šta su vjerovale. Kongresmeni najprije nešto urade, pa tek onda u to povjeruju."
 • "Možda se ludilo u tome i sadrži? U pristanku na mimosvijet, u tome da se čovjek u njemu dobro osjeća. U svijetu u kome osim njega nema nikog. Nikog mimo tvorevina slobodne i suverene imaginacije."
 • "Neizvjesnost je bila povezana s tajnom vremena. Čovjek je bio u vlasti neizvjesnosti zato što nije bio kadar da pronikne u budućnost. Ni svoju, ni svijeta koji je stvorio. Pronići u budućnost značilo je pobjediti neizvjesnost i napraviti prvi korak u njenom savlađivanju putem preinaćivanja, prilagođavanja ili na koji drugi način."
 • "Ogledalo je manje tu da nam pokaže ono što je ispred njega koliko da sakrije ono što je iza njega."
 • "Gdje god komanduju idioti, ludnica je. Samo ludake liječe, a idioti se prepuštaju zaštiti sindikata i Boga. Sindikati malo mogu da pomognu, ali je Bog milosrdan. Ako ništa vrjednije ne može od njih da napravi, pravi policijske šerife po provinciji..."
 • "Ništa što je očevidno nije istina."
 • "Da li su postojali ljudi kojima je iluzija izuzetnosti dozvoljavala prelazak svih granica, gaženje svih obzira, upotrebu svakog sredstva? Naravno da su postojali."
 • "Apsolutna sloboda moguća je jedino van razuma, u ludilu. Samo u ludilu sve je moguće."
 • "Sredstvo za shvatanje mrtvih oblika matematički je zakon, sredstvo za razumjevanje živih je analogija."
 • "Da čovjek i po svojoj prirodi nije ono što je po svojoj historiji, a mora biti da jeste, jer da nije, takvu ne bi imao, zaslužio bi drukčiju. Nema nade da je izmjeni, sve i da hoće. Morao bi najprije i temeljno sebe da promjeni."
 • "Neizvjesnost. To je čovjek. Neizvjesnost. Neuporediva sila brige. Opojnost zebnje. Ono što vi sada osjećate."
 • "Ništa ne živi vječno. I vrijeme ništa ne znači ako je kao šagrenska koža, ako nije nepotrošivo. Ni dobitak u njemu, ako ga svega ne obuhvata. Onome ko život voli, i malo od njega sve znači, ali mu, na žalost, ništa neće značiti ni mnogo ako nije – sve."
 • "Čovjek uvijek radi protiv sebe. To je u njegovoj prirodi."
 • "Šta je čovjek? - Biološka organizacija zasnovana na naročitom odnosu materije, njene energije i duše."
 • "Šta bi bio da si zasnovan samo na materiji i energiji? - Robot. - A kada bi tvorevina imala ljudski lik? - Android. - Ako bi imala sve što i čovjek, osim toga što nazivaš dušom, šta bi bila? - Humanoid."
 • "Ljudi između sebe nemaju šta da kriju, Howlande. Mi smo u duhovnom smislu jedno tijelo, tek privremeno i dok smo od materije zavisni, razdvojeni na individualna fizička bića."
 • "Njihov um nije bio posvećen stvaranju već samostvaranju, jer mašina stvara izvan sebe, pa i mašina u čovjekovom obličju, a pravi čovjek samo u sebi i sebe. Duh im ne biješe upravljen tjelesnim dobrima od koje roboti, njihovi prazni likovi, načiniše jedini uslov svojeg tužnog postojanja, nego da se vinu u velike i nevidljive visine božanskog."