Sloboda

Izvor: Wikicitati
Jump to navigation Jump to search


Citati[uredi]A[uredi]

 • Albert Camus
  • "Čovjek je uvijek slobodan na nečiji tuđi račun."
  • "Pobuna nije nikakav zahtjev za svemoćnom slobodom. Naprotiv, ona vodi proces protiv svemoćne slobode. Pobunjenik hoće da se prizna činjenica kako sloboda ima granice gdje se nalazi neko ljudsko biće, jer je granica upravo moć pobune tog bića."
 • Ali ibn Ebi Talib
  • "I ne budi rob ničiji kad te Bog učini slobodnim. Nema dobra u dobru koje se postiže preko zla."
  • "O ljudi, Adam ne porodi ni roba ni sluškinju, već slobodne ljude."
  • "Svi su ljudi slobodni osim onih koji prihvate robovanje drugom."
  • "Najslobodniji je čovjek koji se oslobodio svojih strasti i prohtjeva."
 • Amartya Sen
  • "Bogatstvo nije nešto što vrednujemo samo zbog njega samog. Niti je neizbježno dobar pokazatelj toga kakvu vrstu života možemo ostvariti na temelju našeg bogatstva. Osoba sa ozbiljnim invaliditetom ne može se smatrati privilegovanom samo zbog toga što ima veći prihod ili bogatstvo nego njen zdrav susjed. Zaista, bogatija osoba koja ima invaliditet može biti podvrgnuta mnogim ograničenjima koje siromašija osoba bez fizičkih nedostataka nema. U ocjeni prednosti koje različiti ljudi imaju u međusobnom poređenju, moramo gledati sveukupne sposobnosti koje mogu uživati. Ovo je sigurno jedan važan argument za korištenje pristupa sposobnosti nad koncentrisanjem na prihodu i bogatstvu usmjerenom na sredstva kao temelj evaluacije. S obzirom da je ideja sposobnosti povezana sa suštinskom slobodom, daje središnju ulogu stvarnim sposobnostima osobe da čini različite stvari koje ona smatra vrijednim za činjenje. Pristup sposobnosti fokusira se na ljudske živote, i ne samo na sredstva koje ljudi imaju, u obliku posjedovanja - ili mogućnosti korištenja - predmeta ugodnosti koje osoba može posjedovati. Prihod i bogatstvo često se uzimaju kao temeljni kriteriji ljudskog uspjeha. Predlažući temeljni zaokret u fokusu pažnje od sredstava za život do stvarnih spobodnosti koje osoba ima, pristup sposobnosti cilja na dosta radiklanu promjenu u standardnim evaluativnim pristupima koji se naširoko koriste u ekonomiji i društvenim studijama." (Ideja pravde)
 • Aristotel
  • "Prema tome, jasno je da su jedni ljudi po prirodi slobodni, a drugi robovi, i da je za robove i korisno i pravedno da robuju." (Politika)

B[uredi]

C[uredi]

 • Charles Caleb Colton
  • "Sloboda se ne može spustiti do ljudi; ljudi se moraju uzdignuti do nje; to je blagoslov koji najprije treba zaslužiti a onda u njemu uživati."
 • Charles-Louis de Secondat Montesquieu
  • "Sloboda je dobro koje nam dozvoljava da uživamo u svim ostalim dobrima."
  • "Politička sloboda jednog građanina sastoji se u onoj mirnoći duha koja potječe iz spoznaje svakog o svojoj sigurnosti. A da bi se ona posjedovala, nužno je da ustrojstvo društva bude takvo da se njime osigura građanima da se ne moraju bojati drugih građana."
  • "Sloboda je pravo činiti sve što zakoni dopuštaju, ako bi i jedan građanin mogao činiti ono što oni zabranjuju ne bi bilo više slobode ni za koga, jer bi i drugi prisvojili istu vlast."
 • Ciceron
  • "Jedino je mudrac slobodan."
  • "Svi se pokoravamo zakonima da bi smo bili slobodni."

[uredi]

 • Dževad Karahasan
  • "Ima dana koji nisu trebali svanuti. A ako su morali, ako je nužno da svane baš svaki dan, morala bi postojati neka mogućnost da čovjek izbjegne dan koji mu sigurno ne treba, recimo da se tog dana ne probudi ili da nekako drugačije ostane izvan njega. Bez te mogućnosti čovjek nije slobodan, nema i ne može biti slobodne volje u biću koje ne može odlučiti makar o onome što neće." (Sjeme smrti)

E[uredi]

 • Elisabeth Anderson
  • "[Demokratska jednakost] tvrdi da društveni uslovi življenja slobodnog života znače biti u odnosu jednakosti sa drugima [...] Jednaki nisu predmet proizvoljnog nasilja ili fizičke prisile od drugih. Izbor koji nije ograničen proizvoljnom fizičkom prisilom jedan je od temeljnih uslova slobode. Jednaki nisu marginalizirani od drugih. Oni su stoga slobodni da učestvuju u politici i značajnim institucijama civilnog društva. Jednaki nisu dominirani drugima. Oni ne žive po milosti tuđih volja. To znači da oni upravljaju svojim životima sopstvenim voljama, što je sloboda. Jednaki nisu eksploatisani od drugih. To znači da su slobodni da osiguraju pravičnu vrijednost njihovog rada. Jednaki nisu predmet kulturnog imperijalizma: oni su slobodni da prakticiraju sopstvenu kulturu, pod uslovom poštovanja svačije tuđe. Živjeti u egalitarnoj zajednici, onda, znači biti slobodan od ugnjetavanja u participaciji i u uživanju dobara društva, i učestvovanju u demokratskoj samoupravi." (Ibid.)

F[uredi]

 • Fidel Castro
  • "Ništa nije tako gorko za narod, nego leći slobodan i probuditi se kao rob."
 • Fjodor Dostojevski
  • "Sloboda, slobodni um i nauka zavešće ih u takve prašume i dovesti pred takva čuda i nerješive tajne da će jedni od njih, nepokorni i svirepi, uništiti sami sebe, drugi - nepokorni, ali slabi, uništavaće jedni druge, a treći, koji ostanu, slabi i nesretni, dopuzaće do naših nogu i zavapiće: Da, vi ste bili u pravu, jedino ste vi znali njegovu tajnu, i mi se vraćamo vama, spasite nas od nas samih." (Braća Karamazovi)
 • Francis Bacon
  • "Čudna je to želja; tražiti vlast i izgubiti slobodu; ili: tražiti vlast nad drugima a izgubiti je nad samim sobom."

G[uredi]

 • Gerald Cohen
  • "[Z]a pristalice negativne slobode, postajete slobodni kada se oslobodite ograničenja, dok, za Hegela, postajete slobodni kada oslobodite sebe svojih vanjskosti, kada se uzdignete u misao da ono što vas ograničava nije uistinu vanjsko. Samo-ograničavanje je konzistentno sa slobodom, i stoga, kada se država predstavlja kao elaboracija uma, i stoga kao jedna materija sa mnom, onda biti ograničen njom nije suprotno mojoj slobodi. Stoga totalitarna tendencija u Hegelu može se razviti iz doktrine po kojoj sloboda nije suočena ni sa čim osim sa samom sobom. Ta doktrina ne vodi nužno u totalitarizam, ali čini hegelijanski tip totalitarizma mogućim." (Ako si egalitarista, kako to da si toliko bogat?)
 • Goethe
  • "Slobodni ste ako vam je savjest čista."
 • Gustav Radbruch
  • "Ovdje večina, tamo sloboda, ovdje učešće u državi, pa time možda i u većini, tamo sloboda od države; ovdje 'podanička sloboda', tamo ' građanska sloboda'; ovdje prava na političku slobodu koju država tek daje, tamo prirodne slobode u koje država ne dira..." (Filozofija prava)

H[uredi]

 • Hannah Arendt
  • "Sloboda, gdje je god postojala kao opipljiva realnost, uvijek je bila prostorno ograničena. To je naročito jasno za najznačajniju i najelementarniju od svih negativnih sloboda, slobodu kretanja; granice nacionalne teritorije ili zidovi grada-države obuhvatali i štitili su prostor u kojem su se ljudi mogli kretati slobodno. Ugovori i međunarodne garancije nude proširenje ove teritorijalno oivičene slobode za građane van njihove sopstvene države, ali čak i pod tim savremenim uslovima elementarna podudarnost slobode i ograničenog prostora ostaje očigledna. Ono što je istina za slobodu kretanja važi, u najvećoj mjeri, za slobodu općenito. Sloboda u pozitivnom smislu je moguća samo među jednakima, i sama jednakost nipošto nije univerzalno važeći princip već, ponovo, primjenjiv samo sa ograničenjima i čak unutar prostornih ograničenja. Ako izjednačimo ove prostore slobode - koji, slijedeći suštinu, iako ne i terminologiju, John Adamasa, možemo ih zvati i prostorom pojavnosti - sa samim političkim domenom, bit ćemo skloni da mislimo o njima kao o otocima u moru ili oazama u pustinji. Ova slika, vjerujem, sugerisana nam je ne tek konzistentnošću metafore, već i zapisom historije." (O revoluciji)
  • "Polje gdje je sloboda uvijek bila znana, ne zaista kao problem, već kao činjenica svakodnevnog života, jeste u političkoj sferi. Čak i danas, znali to ili ne, pitanje politike i činjenica da je čovjek obdaren sa darom djelovanja mora uvijek biti prisutno u našem umu kada govorimo o problemu slobode; jer djelovanje i politika, između svih sposobnosti i potencijalnosti ljudskog života, jedine su stvari koje ne bi mogli ni zamisliti bez da i pretpostavimo da sloboda postoji, i teško da možemo dotaći i jedno političko pitanje bez, prešutno ili izričito, doticanja pitanja čovjekove slobode. Štaviše, sloboda nije tek jedan među mnogo problema i fenomena političke sfere prikladno govoreći, kao što je pravda, ili moć, ili jednakost; sloboda, koja tek u vremenima krize ili revolucije postaje neposredni cilj političkog djelovanja, jeste uistinu razlog zašto ljudi uopće žive zajedno u političkoj organizaciji. Bez nje politički život kao takav bio bi besmislen. Raison d'etre politike je sloboda, i njegovo polje iskustva je djelovanje." (Između prošlosti i budućnosti)
  • "Sloboda, u vezi sa politikom, nije fenomen volje [...] Radije to je [...] sloboda da se pozove nešto u postojanje čega nije bilo prije, što nije bilo dato, čak ni kao predmet kognicije ili mašte, i što stoga, striktno govoreći, ne može biti znano [...] Ljudi su slobodni, za razliku od toga da posjeduju dar slobode, toliko dugo koliko djeluju, ne prije niti poslije; jer biti slobodan i djelovati je isto." (Ibid.)
  • "Ali status slobode nije automatski slijedio iz čina oslobođenja. Slobodi treba, pored pukog oslobođenja, zajednica drugih ljudi koji su u istoj državi, i potreban joj je zajednički javni prostor da ih sretne u politički organizovanom svijetu, drugim riječima, u kojem svaki od slobodnih ljudi može umetnuti sebe riječju i djelom." (Ibid.)
  • "Da je istina da su suverenost i sloboda isto, onda zaista ni jedan čovjek ne bi mogao biti slobodan, jer suverenost, ideal nekompromisne samodostatnosti i majstorstva, jeste suprotstavljena samom uslovu pluralnosti. Ni jedan čovjek ne može biti suveren jer ne jedan čovjek, već ljudi, naseljavaju zemlju - a ne, kako tradicija drži još od Platona, zbog ograničene snage čovjeka, zbog koje zavisi od pomoći drugih." (Ljudsko stanje)
  • "Mi smo toliko navikli da razumijevamo zakonodavstvo i pravo, u smislu Deset zapovijesti, kao naredbe i zabrane, čije je jedino značenje da zahtijevaju pokoravanje, da lako dopuštamo da izvorno prostorni karakter zakonodavstva bude zaboravljen. Svo zakonodavstvo prije svega stvara prostor u kojem važi, a taj prostor je svijet u kojem se možemo kretati u slobodi. Ono što leži izvan tog prostora je bespravno i pravilno je reći bez svijeta." (Was ist Politik? Fragmente aus dem Nachlaẞ)
  • "Sloboda se sastoji u politici. Jer aktivnost samo-upravljanja i društvene vrijednosti koje to zahtijeva jeste aktivnost u kojoj mi najpotpunije realiziramo naše prirode, i sloboda je to samo-ostvarenje." (What is Freedom?)
 • H. L. A. Hart
  • "Kada određeni broj osoba učestvuje u zajedničkom poduhvatu u skladu sa pravilima i stoga ograniči svoju slobodu, oni koji su se potčinili takvim ograničenjima kada se to od njih zahtjeva imaju pravo na slično potčinjavanje od onih koji su imali koristi od njihovog potčinjavanja. Pravila mogu propisivati da zvaničnici imaju autoritet da provode pokoravanje (...) ali moralna dužnost za poštovanjem pravila u takvim okolnostima duguje se članovima društva koji sarađuju, i oni imaju korelativno moralno pravo na pokoravanje." (Are There Any Natural Rights)
 • Hegel
  • "Prirodno pravo je sloboda, a dalje određenje istog je jednakost pred zakonom."
  • "Misterijum zla leži u onom spekulativnom slobode." (Osnovne crte filozofije prava)

I[uredi]

dar u kom sva blaga višnji nam Bog je d'o,
uzroče istini od naše sve slave,
uresu jedini od ove Dubrave,
sva srebra, sva zlata, svi ljudski životi
ne mogu bit plata tvoj čistoj ljepoti."
(Dubravka)

J[uredi]

 • James Griffin
  • "Autonomija i sloboda su različite vrijednosti. I njihovi neprijatelji su različiti. Neprijatelji autonomije su indoktrinacija, pranje mozga, dominacija, manipulacija, konformitet, konvencijonalnost, lažna savjest, određeni oblizi nezrelosti. Neprijatelji slobode su prinuda, ograničenje, osiromašene opcije u životu. Primjer će ukazati na ove razlike. Neko može biti slobodan, ali nemati autonomiju – recimo, ako je tako konvencionalno odgojen da, bez razmišljanja, potpada pod vrijednosti društva, ali je opet slobodan da ih ostvaruje kako želi. Osoba može biti i slobodna i autonomna – nakon što je izabrala svoje vrijednosti, nakon promišljanja, i kada je slobodna da ih ostvaruje kako želi. Drugi je bolji život. Vrijednost autonomije je odvojena od vrijednosti slobode." (O ljudskim pravima)
 • Jean-Jacques Rousseau
  • "Čovjek je rođen slobodan , a posvuda je u okovima."
  • "Meni je draža opasna sloboda, nego mirno i sigurno ropstvo."
  • "Novac koji čovjek ima jeste oružje slobode. Novac za kojim čovjek trči, jeste oružje ropstva."
  • "Odreći se slobode znači odreći se svog ljudskog dostojanstva, odreći se svojih ljudskih prava, pa čak se odreći i svojih obaveza."
  • "Sloboda čovjeka nije u tome da može činiti sve što želi, nego u tome da ne mora činiti ono što ne želi."
  • "Odreći se svoje slobode, to znači odreći se svog svojstva čovječjeg (...)" (Društveni ugovor)
  • "(...) naći jednu formu udruživanja, koja zajedničkom snagom brani i štiti ličnost i dobra svakog člana, i kroz koju bi se svako, ujedinjen s ostalima, ipak pokoravao sam sebi i ostao isto toliko slobodan kao i prije." (Ibid.)
 • Jean Paul
  • "Sloboda je dobro čije postojanje donosi malo zadovoljstva, ali njena odsutnost donosi mnogo bola."
 • John F. Kennedy
  • "Dok god sloboda ne zacvjeta u svim zemljama ne može uvenuti u jednoj. "
  • "Život u slobodi nije lak, a demokratija nikad nije potpuna."
 • John Maxwell Coetzee
  • "Ali sad počinjem da shvatam koliko je sloboda nešto rudimentarno. Koja mi je sloboda ostavljena? Sloboda da jedem ili da idem gladan; da šutim ili brbljam sam sa sobom, da gruham u vrata ili da se derem." (Čekajući barbare)
 • John Rawls
  • "Prvi princip - Svaka osoba treba da ima jednako pravo na najširi ukupni sistem jednakih osnovnih sloboda koji je u skladu sa sličnim sistemom slobode za sve [...] Principi pravde treba da su poredani u leksičkom nizu i stoga se osnovne slobode mogu ograničiti samo radi slobode. Postoje dva slučaja: a) manje obimna sloboda mora da ojača ukupni sistem sloboda koje dijele svi; b) sloboda manja od jednake mora biti prihvatljiva za one čija je sloboda manja." (Teorija pravde)
  • "Pravna država očigledno je usko povezana sa slobodom. Ovo možemo vidjeti ispitujući pojam zakonskog sistema i njegovu blisku povezanost sa propisima koji određuju pravdu kao pravilnost. Zakonski sistem je prinudni poredak javnih pravila koja se obraćaju razložnim osobama u svrhe uređivanja njihovog ponašanja i obezbjeđenja okvira za društvenu saradnju. Kada su ova pravila pravedna, ona ustanovljavaju osnov za legitimna očekivanja. Ona predstavljaju temelje uzajamnog povjerenja i opravdavaju prigovore kada se očekivanja ne ispune. Ako su osnove tih potraživanja nesigurne, nesigurne su i granice ljudskih sloboda". (Ibid.)
  • "[A]ko se prekrši propis da nema prestupa bez zakona, recimo pomoću pisanog zakona koji je maglovit i neodređen, na sličan je način maglovito i neodređeno i ono što smo slobodni da činimo. Granice naše slobode su neizvjesne. I u mjeri u kojoj je to tako, sloboda je ograničena razložnim strahom od njenog upražnjavanja. Do iste vrste posljedica dolazi ako se prema sličnim slučajevima ne postupa slično, ako sudskom procesu nedostaje njegov bitni integritet, ako zakon ne prihvata nemogućnost izvršenja kao odbranu itd. Načelo zakonitosti, onda, nalazi čvrst osnov u dogovoru razložnih osoba da za sebe uspostave najveću jednaku slobodu. Da bi bili sigurni da će posjedovati i upražnjavati te slobode, građani dobro uređenog društva svakako će željeti da se pravna država održi". (Ibid.)
 • John Searle
  • "[P]ostoje barem tri procjepa, ili radije tri dijela kontinuiranog procjepa u intencionalnom djelovanju između intencionalnog fenomena u bilo kojem stadiju i nastavljanja na sljedećem stadiju: procjep između razloga i odluke (stvaranje prethodne namjere), procjep između odluke i otpočinjanja djelovanja (namjera-u-djelovanju), i, u složenim djelovanjima, procjep između početka djelovanja i provođenja do završetka. U filoziji, postoji tradicionalno ime za ovaj procjep. Zove se “sloboda volje”... Pokušao sam naglasiti da mi imamo iskustvo slobode u smislu da mi tipično ne doživljavamo naše razloge kao da određuju odluku, ili odluku kao da određuje djelovanje, ili početak djelovanja kao da određuje provođenje do završetka. Ali moram naglasiti da činjenica da imamo ta iskustva ne garantuje da ćemo zaista imati slobodnu volju. Ostaje otvoreno pitanje da li su ta iskustva iluzorna ili ne." (Stvaranje društvenog svijeta)

K[uredi]

 • Kahlil Gibran
  • "Oni vele meni: Ako vidiš roba gdje spava, ne budi ga jer, možda sanja o slobodi.
Ja velim njima: Ako vidite roba gdje spava, probudite ga i objasnite mu slobodu."
  • "Život bez slobode je kao tijelo bez duha. Sloboda bez misli je poput nakazna duha. Život, sloboda i misao jesu vječno Sveto trojstvo koje ne prolazi, niti iščezava." (Mirisni plodovi duše)
 • Kurt Biedenkopf
  • "Sloboda nije samo pravo. Sloboda je permanentan zadatak, stalan proces."

L[uredi]

 • Learned Hand
  • "Često se pitam da li previše nade stavljamo na ustave, na zakone, na sudove. To su lažne nade; vjerujte mi to su lažne nade. Sloboda leži u srcima muškaraca i žena; kada tamo umre, ni jedan ustav, ni jedan zakon, ni jedan sud je ne može spasiti; ni jedan ustav, ni jedan zakon, ni jedan sud joj ne može ni pomoći. Dok tamo leži ne treba joj ustav, ni zakon, ni sud da je spasi." (Spirit of Liberty)
 • Lon L. Fuller
  • "[A]ko društvo ozbiljno ostavi čovjeka na miru, i ne nametne mu ništa od svojih institucija, on bi umro od gladi. Može se također primijetiti da izvorno značenje riječi "sloboda" nije bilo odsustvo ograničenja, već dodjeljivanje prava glasa. Biti slobodan, uživati slobodu, bilo je - u izvornom značenju tih pojmova - biti primljen u učinkovito učestvovanje u odnosima u porodici, plemenu, ili naciji. A smisleno učestvovanje u poslovima zahtjeva da se prihvati, i djeluje, kroz forme procedura koje čine mogućim funkcionalnu cjelinu." (Freedom as a Problem of Allocating Choice)
 • Lord Bolingbroke
  • "Sloboda je za jedno društvo ono što je zdravlje za pojedinca."
 • Ludwig Andreas Feuerbach
  • "Čovjek bez razuma takođe je bez volje. Ko nema razuma, dade se zavesti, zaslijepeti i od drugih upotrijebiti kao sredstvo. Slobodan je i nezavisan samo onaj koji misli."

M[uredi]

 • Mahatma Gandhi
  • "Sloboda nije vrijedna ako ne uključuje i slobodu da se griješi."
 • Martin Luther King, Jr.
  • "Ako volite svoje neprijatelje, otkrit ćete da duboko u korijenima ljubavi leži snaga oslobođenja."
  • "Mi iz iskustva znamo da tlačitelj nikada slobodnom voljom ne daje slobodu, dakle ona mora biti zahtjev potlačenih."
 • Matthew Kramer
  • "Dok je pozitivna sloboda stvar dostignuća, negativna sloboda je stvar mogućnosti." (Kvalitet slobode)
  • "Lice je slobodno da Φ ako i samo ako ono ima mogućnost da Φ [...] Alternativna formulacija [...] je “Lice je slobodno da Φ ako i samo ako je za njega moguće da Φ” i “Lice je slobodno da Φ ako i samo ako ono nije spriječeno da Φ”." (Ibid.)
  • "Lice je neslobodno da Φ ako i samo ako su oba od sljedećih uslova zadovoljeni: (1) ono bi moglo da Φ u odsustvu drugog od ovih uslova; i (2) ne bitno da li zaista namjerava da Φ, ono je neposredno ili posredno spriječeno da Φ nekim djelovanjem ili nekom spremnošću-za-preduzimanjem-nekog-djelovanja od strane neke druge osobe." (Ibid.)
  • "U očima teoretičara negativne slobode [...] nadmoćnost dominatora mekog srca nije po sebi izvor neslobode; sve zavisi od toga šta dominator čini sa svojom nadmočnošću. U svakom slučaju, takvo je gledište koje je pripisano teoretičarima negativne slobode od strane Skinnera i Pettita. Jer za zagovarače građansko-republikanske koncepcije slobode, suprotno tome, nadmoćnost dominatora je po sebi izvor neslobode. Iako pretpostavljena osoba možda se neće miješati sa bilo kojim projektima ili aktivnostima potčinjene osobe, sama struktura njihovog odnosa - odnosa izravne nadmoćnosti i inferiornosti, u kojem je prva osoba dovoljno moćna da nametne svoju volju drugoj ako to odluči - jeste situacija zavisnosti i stoga neslobode. Kada god održavanje nečije sveukupne slobode zavisi od dobre volje drugih osoba - koji bi zaista mogli biti sasvim dobronamjerni - njegova sloboda je stoga smanjena." (Ibid.)
 • Maurice Barrès
  • "Nema slobode mišljenja. Ja mogu živjeti samo prema svojim mrtvima. Oni i moja zemlja mi naređuju određenu djelatnosti."
 • Miguel Ángel Ruiz
  • "Sloboda za kojom tragamo je sloboda da koristimo naš vlastiti um i tijelo, da živimo svoj vlastiti život, umjesto život koji pripada sistemu uvjerenja."
 • Milan Kundera
  • "Sloboda? Živeći svoju bijedu možete biti nesretni ili sretni. U tom se izboru sastoji vaša sloboda. Slobodni ste svoju individualnost uvaliti u kotao mnoštva s osjećajem poraza ili euforije. Naš izbor jest euforija." (Identitet)
 • Montesquieu
  • "Istina je da izgleda kako u demokratijama narod čini sve što hoće; ali politička sloboda ne sastoji se u tome da se čini šta se hoće. U jednoj državi, to jest u društvu gdje postoje zakoni, sloboda se može sastojati samo u tome da možemo činiti ono što moramo htjeti, i da nismo prisiljeni da činimo ono što ne smijemo htjeti. / Treba da imamo na umu šta je nezavisnost, a šta sloboda. Sloboda je pravo da činimo sve što zakoni dopuštaju; i ako bi neki građanin mogao činiti ono što zakoni zabranjuju, ne bi više bilo slobode, jer bi i drugi imali tu moć." (O duhu zakona)
  • "Politička sloboda građanina jest onaj duhovni mir koji proizilazi iz uvjerenja svakog čovjeka da je bezbjedan; a da bismo imali tu slobodu, treba da vladavina bude takva da se građanin ne mora bojati drugog građanina. / Kada su zakonodavna i izvršna vlast objedinjene u istoj osobi ili istom upravnom tijelu, nema slobode; jer treba se bojati da će taj monarh ili senat donositi tiranske zakone, kako bi ih izvršavao na tiranski način. / Slobode nema ni ako sudska vlast nije odjeljena od zakonodavne i izvršne vlasti. Ako bi bila spojena sa zakonodavnom, vlast nad životom i slobodom građana bila bi samovoljna: jer, sudac bi bio zakonodavac. Ako bi bila spojena s izvršnom, sudac bi mogao imati snagu ugnjetača. / Sve bi bilo izgubljeno ako bi isti čovjek, ili isto tijelo sastavljeno od uglednika, bilo iz redova plemića bilo iz redova naroda, vršilo te tri vlasti: vlast donošenja zakona, vlast izvršenja javnih odluka i vlast suđenja zločinâ ili sporova privatnih lica." (Ibid.)

N[uredi]

O[uredi]

 • Oriana Fallaci
  • "Srest ćeš ljude koji se daju raskomadati zbog slobode, podnose mučenja, čak prihvataju i smrt. I ja se nadam da ćeš i ti biti jedan od tih ljudi. Ali, u iskom trenutku kad te budu razdirali za slobodu, otkrit ćeš da ona ne posotji, da je u najgorem slučaju postojala samo ukoliko si je tražilo: kao san, kao ideja rođenja u sjećanju na tvoj život prije rođenja, kad si bilo slobodno jer si bilo samo." (Pismo nerođenu djetetu)

P[uredi]

 • Philip Pettit
  • "Negativna koncepcija slobode kao ne-miješanja i pozitivna koncepcija slobode kao samo-ovladavanja nisu jedini dostupni ideali slobode; treća alternativa jeste koncepcija slobode kao ne-dominacije koja zahtijeva da niko nije sposoban miješati se na proizvoljnoj bazi - na svoje zadovoljstvo - u izborima slobodnih osoba." (Republikanizam: Teorija slobode i vladavine)

R[uredi]

 • Rabindranath Tagore
  • "Do istine možemo doći samo onda ako nam je data sloboda da griješimo."
  • "Izaći iz granica naše senzibilnosti i naše mentalne predodžbe te postići beskrajnu slobodu, takvo je značenje besmrtnosti."
  • "Ništa lakše nego u ime vanjske slobode uništiti unutrašnju slobodu čovjeka."
  • "Ono što nam je potrebno da bismo bili slobodni jeste ljubav; ona ima snagu da s radošću nosi breme svijeta."
 • Richard Bach
  • "Sloboda i radost ne postoje izvan tebe. Reci da su u tebi i u tebi su. Reci da su tvoje - i tvoje su."
 • Ronald Dworkin
  • "Moramo uvidjeti dva veoma različita pitanja. Oba pretpostavljaju da je vlada, barem ona ljudskih bića, neizbježno prinudna. Prvo pita: Od koga - i sa čime - se ja trebam prinuditi? Drugo pita: koliko trebam biti prinuđen? Politička teorija priziva pozitivnu slobodu ako insistira, u odgovoru na prvo pitanje, da ljudima mora biti omogućeno da igraju ulogu u njihovoj sopstvenoj prinudnoj vladavini: da vlada mora na neki način biti samovlada. Teorija priziva negativnu slobodu ako insistira, u odgovoru na drugo pitanje, da ljudi moraju biti slobodni od prinudne vlade nad određenim suštinskim spektrom njihovih odluka i djelovanja." (Pravda za ježeve)
  • "[V]lada ne može ograničiti temeljnu nezavisnost za bilo koji razlog osim kada je to nužno za zaštitu života, sigurnosti, ili slobode drugih. Koje druge odluke su na taj način temeljne, ako bilo koje, otvoreno je pitanje za raspravu. Ali bilo kako detaljnije objašnjenje slobode mora zauzeti stanovište o tom pitanju. Drugi zakoni krše etičku nezavisnost u smislu ne temeljnog karaktera odluka koje utjelovljavaju, već zbog motiva vlade u usvajanju tih zakona. Vlada ne smije ograničavati slobodu kada njeno opravdanje pretpostavlja superiornost ili popularnost bilo koje etičke vrijednosti koje su sporne u zajednici." (Ibid.)
  • "Slobodno tržište nije neprijatelj slobode, kao što se često pretpostavlja, već je neizostavno za istinsku jednakost. Egalitarna ekonomija je temeljno kapitalistička ekonomija." (Ibid.)
 • Roscoe Pound
  • "(...)ideja slobode je bila zamijenjena idejom socijalnosti." (Interpretacije pravne historije, Cambridge, 1930.)
 • Ružica Sokić
  • "Ja sam, otkad znam za sebe, zaljubljena u slobodu. Slobodni sam strijelac cijelog života. Ništa nisam uradila protiv svoje duše. Nijedan kompromis. Ako sam postigla uspjeh i žrtvovala sam se, ostala sam bez djece. U mom hodanju uzbrdo nije bilo mjesta ni za šta drugo, osim glume." (za Večernje novosti)

S[uredi]

 • Seneka
  • "Niti jedan čovjek nije slobodan dok je rob tijela."
 • Slobodan Jovanović
  • "Mi smo dakle prinuđeni državom da se uzdržavamo od svakog nasilja, ali, kako ta prinuda stoji u vezi s onom zaštitom koju nam država daje na drugoj strani, ona bi se prije mogla smatrati kao naličje, a ne kao poricanje naše slobode. U svakom slučaju slobodu, kao pravno dobro, stvorila je država: otuda njeno pravo da našu slobodu po potrebi ograničava." (O državi)

T[uredi]

 • Tarunabh Khaitan
  • "Opći opravdavajući cilj diskriminacijskog prava, po mom gledištu, jeste osiguranje aspekta slobode, radije nego jednakosti." (Teorija diskriminacijskog prava)
  • "Temeljna dobra za blagostanje osiguravaju određene slobode za sve osobe i stoga čine dobar živog mogućim. Neko može, naravno, neuspjeti živjeti dobar život uprkos osiguranju pristupa svim tim dobrima. Osigurani pristup znači ne samo da pojedinac ima pristup tim dobrima, on mora biti slobodan od razumnog straha od gubitka pristupa bilo kojem od tih dobara. Prva tri dobra su vanjska za pojedinca: (a) skup dobara koja će prikladno zadovoljiti nečije biološke potrebe; (b) negativna sloboda, tj. sloboda od nedopuštenog miješanja od strane drugih u osobnost nekoga, ili njegove projekte, posjed, odnose, ili poslove; i (c) prikladan spektar vrijednih mogućnosti za izbor. Posljednje temeljno dobro je interno za osobu, iako se na njega može uticati eksternim faktorima: (d) prikladan nivo samo-poštovanja. Zajedno, ta dobra čine nužne (iako ne dovoljne) preduslove za dobrobit osobe. Budući da svi mi imamo temeljni interes za našu dobrobit, mi također imamo temeljni interes za sigurnim pristupom tim temeljnim dobrima koja omogućavaju našu dobrobit. / Treba biti jasno da imati osiguran pristup tim temeljnim dobrima nije dovoljno za vođenje dobrog života. To zavisi od toga šta radimo s tim dobrima." (Ibid.)
  • "[R]elativni grupni nepovoljni položaj prekida siguran pristup temeljnim dobrima i stoga negativno utiče na mogućnost članova grupe u nepovoljnom položaju da budu slobodni. Članovi zaštićenih grupa nemaju osiguran ili prikladan pristup tim dobrima. To ima tendenciju da bude tačno za sve članove takvih grupa, čak i za one za koje se čini da su materijalno dobrostojeći. Budući da svaka osoba ima interes za svoju sopstvenu dobrobit, članovi zaštićenih grupa imaju interes u promjeni ovog stanja stvari tako da imaju osiguran pristup tim temeljnim dobrima. Štaviše, imajući u vidu temeljni značaj tih dobara za ljudsko cvjetanje, ovaj interes je naročito značajan. Ako je ljudska sloboda od moralnog značaja, kao što ću pretpostaviti da jeste, štićenje interesa slobode članova grupe u relativno nepovoljnom položaju je također od legitimnog - čak bitnog - moralnog interesa [...] Postojanje relativnog grupnog nepovoljnog položaja generiše težu ka dominaciji. Opseg u kojem se društvo može oprijeti istinskoj dominaciji dok između grupa i dalje postoje značajni procjepi u pogodnostima jeste slučajno i inherentno nestabilno. Ako išta, moć je samoodrživa i samoučvršćavajuća. Da bi članovi grupa u nepovoljnom položaju uživali osiguranu negativnu slobodu, ne postoji alternativa do raskidanja veze između grupnog članstva i nepogodnosti." (Ibid.)
 • Thomas Woodrow Wilson
  • "Historija slobode je historija otpora. Historija slobode je historija ograničenja moći vlade."

V[uredi]

 • Václav Havel
  • "Dok smo se morali boriti za slobodu, znali smo šta nam je cilj. Sad imamo slobodu i ne znamo više šta želimo."

W[uredi]

 • Wystan Hugh Auden
  • "Biti sretan znači biti slobodan, ne od boli ili straha, već od brige ili tjeskobe."

Poslovice[uredi]

Također pogledajte[uredi]

Wikipedia
Wikipedia na bosanskom jeziku ima članak pod nazivom: