Wikicitati:Upravnici

Izvor: Wikicitati
Jump to navigation Jump to search
Arhiva
Arhive

  • Arhiva 2 - zaključene nominacije do 03.04.2013.
  • Arhiva 1 - zaključene nominacije do 20.01.2013.


Za rad na Wikicitatu neophodno je imati određeni broj korisnika sa administratorskim (sysop) i upravnim (bureaucrat) pristupom, koji imaju nešto veća ovlaštenja. Da bismo osigurali da osobe koje neće zloupotrijebiti svoj položaj, vršiti kroz proces nominacije i javnog izjašnjavanja. Nominacija i izjašnjavanje se vrši na ovoj stranici.

Administrator (sysop)[uredi]

Bilo koji registrovani korisnik koji znatno i dugoročno doprinosi Wikicitatu na bosanskom jeziku može biti kandidovan za administratora (sysop) sa uslovom da neće zloupotrijebiti svoj položaj. Nominovanje administratora (sysop) može uraditi svaki registrovani korisnik na Wikicitatu.

Svi registrovani korisnici imaju pravo glasa. Nominacija ostaje otvorena 21 dan nakon čega se prebrojavanjem glasova ustanovljava da li je usvojena ili ne (prosta većina dovoljna). Administrator (sysop) nema privilegiju da promijeni status drugom korisniku.

Upravnik (bureaucrat)[uredi]

Samo već izabrani administratori (sysop) se mogu kandidovati za upravnika (bureaucrat) i samo već izabrani administratori i upravnici imaju pravo glasa. Nominovanje upravnika (bureaucrat) može uraditi svaki administrator ili upravnik. Nominacija ostaje otvorena 21 dan nakon čega se prebrojavanjem glasova ustanovljava da li je usvojena ili ne (potrebna je dvotrećinska većina). Upravnik (bureaucrat) ima privilegiju da promjeni status drugom korisniku.


Ovaj proces je naravno kao i sve na Wikicitatu podložno izmjenama i sve sugestije su kao i uvijek dobrodošle.

Trenutni upravnici (bureaucrat)[uredi]

Trenutni administratori (sysop)[uredi]

Aktivni[uredi]

Neaktivni[uredi]

Trenutni prijedlozi za administratora (sysop)[uredi]

Edinwiki[uredi]

Potrebna je podrška za stalna prava administratora. Hvala unaprijed.

ZA[uredi]

  1. -- Harač (razgovor) 13:48, 23 august 2013 (KSV)
  2. -- Palapa (razgovor) 12:38, 29 august 2013 (KSV)
  3. -- KWiki (razgovor) 20:03, 29 august 2013 (KSV)

PROTIV[uredi]

Trenutni prijedlozi za upravnika (bureaucrat)[uredi]