Wesley Newcomb Hohfeld

Izvor: Wikicitati
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Wesley Newcomb Hohfeld
američki pravni teoretičar
Rođenje 8. avgust 1879.
Oakland, SAD
Smrt 21. oktobar 1918.
Alameda, SAD
  • "Na samom početku čini se nužnim naglasiti važnost razlikovanja čisto pravnih odnosa od fizičkih i umnih činjenica koje takve odnose stvaraju. Koliko god ovaj početni prijedlog izgledao očiglednim, argumenti koji se mogu čuti na sudu gotovo svaki dan i slično značajan broj sudskih mišljenja nude dovoljno dokaza loše i nesretne tendencije zbunjivanja i stapanja pravnih i nepravnih količina u određenom problemu [...] U jednu ruku, zajednica ideja uključenih u dva niza odnosa - fizičkih i umnih s jedne strane, i čisto pravnih s druge - po samoj prirodi stvari dosta je bliska [...] Drugi razlog za tendenciju zbunjivanja ili stapanja nepravnih i pravnih koncepcija sastoji se u dvosmislenosti i labavosti naše pravne terminologije [...] Dosta poteškoća, što se tiče pravne terminologije, nastaje iz činjenice da mnoge od naših riječi su izvorno bile primjenjive samo na fizičke stvari; tako da je njihovo korištenje u vezi pravnih odnosa, striktno govoreći, figurativno ili fikcijsko." (Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Resoning)


  • "Jedna od najvećih prepreka jasnom razumijevanju, preciznom izražaju, i istinitom rješavanju pravnih problema često se javlja iz izrazite ili prečutne pretpostavke da svi pravni odnosi mogu biti reducirani na "subjektivna prava" i "dužnosti" [...]" (Ibid.)


  • "Striktno temeljni pravni odnosu su, na posljetku, sui generis; i prema tome pokušaji formalne definicije su uvijek nezadovoljavajući, ako i u potpunosti beskorisni. Stoga, pristup koji najviše obećava čini se da insistira na izlaganju svih različitih odnosa u šemi "suprotnosti" i "korelativa", a onda pristupa isticanju njihovog pojedinačnog opsega i primjene na konkretne slučajeve." (Ibid.)


  • "Juridičke suprotnosti: subjektivna prava [right-claim] - nepostojanje subjektivnih prava [no-right] / privilegija [privilege] - dužnost [duty]/ ovlaštenje [power]- nemoć [disability] / otpornost [immunity] - podložnost [liability] [...] juridički korelativi: subjektivno pravo - dužnost / privilegija - ne postojanje subjektivnog prava / ovlaštenje - podložnost / otpornost - nemoć." (Ibid.)


  • "[A]ko X ima subjektivno pravo protiv Y da on treba da ostane van njegove zemlje, korelativ (i ekvivalent) jeste da je Y pod dužnošću prema X da ostane van tog mjesta. Ako, ukoliko je to poželjno, trebamo tražiti sinonim za pojam "subjektivno pravo" u ovom ograničenom i ispravnom značenju, možda bi se riječ "zahtjev" učinila najboljom." (Ibid.)


  • "Najbliži sinonim pravne "privilegije" čini se da je pravna "sloboda"." (Ibid.)


  • "Promjena u određenom pravnom odnosu može rezultirati (1) iz neke pridodate činjenice ili grupe činjenica koje nisu pod voljnom kontrolom ljudskog bića (ili ljudskih bića); ili (2) iz neke pridodate činjenice ili grupe činjenica koje su pod voljnom kontrolom jednog ili više ljudskih bića. Što se tiče druge grupe slučajeva, osoba (ili osobe) čija je voljna kontrola mjerodavna mogu se tretirati kao da imaju (pravno) ovlaštenje da izvrše određenu promjenu u pravnim odnosima koji se razmatraju." (Ibid.)


  • "Subjektivno pravo jeste potvrdni zahtjev nekog protiv drugog, a privilegija je sloboda jednog od subjektivnih prava ili zahtjeva drugog. Slično, ovlaštenje jeste potvrdna "kontrola" nad određenim pravnim odnosom protiv drugog; dok je otpornost sloboda jednog od pravnog ovlaštenja ili "kontrole" drugog povodom određenog pravnog odnosa." (Ibid.)


  • "[N]ajbolji sinonim [za otpornost] je, naravno, pojam "izuzeće"." (Ibid.)


  • "Ukoliko je dopuštena česta metafora, ovih osam koncepcija, - subjektivna prava i dužnosti, privilegije i ne postojanje subjektivnih prava, ovlaštenja i podložnosti, otpornosti i nemoći, - čine se onim što se može zvati "najmanji zajednički sadržioci prava"." (Ibid.)