Thomas Christiano

Izvor: Wikicitati
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Thomas Christiano
američki politički teoretičar
Rođenje
  • "Dva zajednički dovoljna formalna uslova za moralna ljudska prâva na x su: (1) postoji snažno moralno opravdanje za bilo koju državu da ustanovi, poštuje, zaštiti i promovira pravno ili konvencionalno pravo na x (ili na skup pravnih ili konvencionalnih prava koja se mogu korisno sažeti kao pravo na x) i (2) postoji moralno opravdanje za međunarodnu zajednicu da poštuje, zaštiti i promoviše gore istaknuto pravno ili konvencionalno pravo na x za sve osobe." (An egalitarian argument for a human right to democracy)


  • "Demokratija na nivou nacionalnog političkog odlučivanja je, tvrdim, ostvarenje centralne političke vrijednosti javnog tretiranja osoba kao jednakih u kontekstu ozbiljnog sukoba interesa i neslaganja među pogrešivim i kognitivno pristrasnim jednakim osobama oko toga kako najbolje organizovati društvo koje dijele. Kada se ljudi ne slažu, a kolektivne odluke se moraju donijeti, demokratija je način donošenja tih odluka u kojima ljudi mogu vidjeti da ih se tretira kao jednake [...] U ovoj vrsti konteksta gdje postoji potreba za kolektivnim odlučivanjem mi imamo tri veoma istaknuta i važna politička interesa koja težimo da zaštitimo: interes u zaštiti protiv kognitivne pristrasnosti, interes u tome da smo kod kuće u svijetu i interes da smo priznati i potvrđeni kao jednaki." (Ibid.)


  • "Jedini način za tretiranjem osoba kao jednakih na javno jasan način u kolektivnom odlučivanju jeste da im se svima da jednak glas u procesu. To iz razloga što su politički interesi javni i način na koji se oni mogu unaprijediti na javno jasan egalitarian način jeste da se osigura da svako ima riječ u kolektivnom odlučivanju koji izražava jednako isticanje svačijih interesa. Mi ne možemo prizivati jednakost u ishodima kolektivnog odlučivanja jer postoji previse neslaganja o tome šta bi sačinjavalo jednake ishode. Mi ne možemo čak prizivati ni jednakost u zadovoljenju interesa u tome da se osjećamo kod kuće ili u ispravljanju kognitivnih predrasuda jer opseg njihovog zadovoljavanja je također predmet neslaganja. Stoga da bi ljude tretirali kao jednake mi se moramo povući nazad iz standarda jednakog ishoda i dati svakoj osobi način da unaprijedi njihove posebne obzire i interese u kolektivnom odlučivanju. I moramo raspodijeliti te načine tako da se svi tretiraju kao jednaki." (Ibid.)


  • "Postoji više načina za djelovanjem na temelju ljudskog prava na demokratiju, a da nije vojna ili druga veoma intruzivna intervencija. Mi možemo ponuditi nesuštinsku pomoć društvima samo pod uslovom da oni učine korake u demokratizaciji. Mi možemo ograničiti saradnju, barem na nesištinska dobra, sa nedemokratskim društvom. Mi se možemo umiješati, na različite načine, kada elita pokuša preuzeti demokratsko društvo silom ili prevarom. Mi možemo ponuditi pomoć društvima koja se bore da ostvare demokratske institucije." (Ibid.)


  • "Gdje postoji neslaganje o pravdi i zajedničkom dobru, unikatno najbolji način da se svačiji sud uzme za ozbiljno, tako da se jednakost na javan način otjelovi, jeste da se svakoj osobi da jednak glas u tome kako društvo treba biti organizovano. A ovo je pak način da se javno realizuje jednako promicanje interesa. Stoga princip javne realizacije jednakosti podržava demokratiju kao unikatno najbolje ostvarenje jednakosti pod okolnostima neslaganja i pogrešivosti." (The Authority of Democracy)


Djela[uredi]