Savremena politička filozofija: Uvod

Izvor: Wikicitati
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Savremena politička filozofija: Uvod
Autor
Will Kymlicka
spis političke teorije
Originalni naziv
Contemporary Political Philosophy: An Introduction
Datum izdavanja
1990/2001.  • "Ako svaka [politička] teorija dijeli isti "plato egalitarnosti" - to jeste, ako svaka teorija pokušava da definiše društvene, ekonomske, i političke uslove pod kojima se članovi društva tretiraju kao jednaki - onda ćemo možda biti u mogućnosti da pokažemo da se jedna od ovih teorija bolje pokazuje u ostvarivanju standarda koje svi priznaju. Dok nam tradicionalno stanovište govori da je temeljni argument u političkoj teoriji da li da prihvatimo jednakost kao vrijednost, ovo izmijenjeno stanoviše govori nam da temeljni argument nije o tome da li da prihvatimo jednakost, nego kako najbolje da je tumačimo. I to znači da bi se ljudi raspravljali na istoj valnoj dužini, da tako kažem, čak i oni koji ne spadaju u tradicionalno lijevo-desni kontinuum. Stoga ideja platoa egalitarnosti za političke argumente potencijalno bolje akomodira i različitost i jedinstvo savremene političke filozofije."


  • "Temeljni cilj političke filozofije, stoga, jeste da evaluira konkurentske teorije pravde da bi ocijenila snagu i koherentnost njihovih argumenata za ispravnost njihovih gledišta."