Rješavanje sukoba između ljudskih prava

Izvor: Wikicitati
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Rješavanje sukoba između ljudskih prava: sudijina dilema
Autor
Stijn Smet
spis pravne teorije
Originalni naziv
Resolving Conflicts between Human Rights: The Judge's Dilemma
Datum izdavanja
2017.  • "Istinski sukob između ljudskih prava nastaje kada je država pod nekompatibilnim dužnostima da zaštiti/promovira konkretna ljudska prava dva ili više identificiranih pojedinaca, ili onih koji se mogu identificirati, i/ili entiteta, pod uslovom da su ta ljudska prava istinski i dovoljno u pitanju."


  • "[Ja] ću ponuditi stuktuirani test koji se oslanja na 'balansiranje razloga' - tj. na formu praktičnog rasuđivanja - da odredi koje pravo treba prevagnuti u određenim okolnostima određenog sukoba. Balansiranje tako razumljeno implicira poređenje snage razloga - ne mjerenje težina - u kosit, ili protiv, ljudskog prava koje je u sukobu."


  • "U balansiranju ljudskih prava, sudija prvo konstruiše dvije (ili više) mreža argumenata, jednu za svako ljudsko pravo u sukobu. U konstruisanju tih mreža argumenata, sudije koriste sedam kriterija struktuiranog testa balansiranja [vrijednost, uticaj, srž/periferija, dodatna prava, opći interes, svrha, odgovornost] da odrede da li oni nude razloge u korist - ili protiv - ljudskog prava u sukobu. Kada su konstruisane, svaka mreža argumenata izražava snagu razloga u korist - ili protiv - ljudskih pava u sukobu. Poredeći snagu razloga koja su upletena u svaku mrežu argumenata, sudije bi trebale odrediti koje ljudsko pravo je podržano snažnijim razlozima i stoga treba prevagnuti nad drugim ljudskim pravom ili pravima, sa kojima je u sukobu [...] Subjektivne preference će biti minimizirane, ne uklonjene. Sudije će biti usmjerene prema kvaziracionalnosti, a ne gurnute u čistu analizu. A koherentnost [sudskog rasuđivanja] će se povećati, a ne ostvariti. [Konačno, uklonit će se efekat preferencijalnog okvira]."


  • "[T]okom vremena - kada se kontekstualni test balansiranja bude nanovo koristio za presuđivanje specifčnih sukoba - obrasci će početi da nastaju. Analiza tih brazaca može nam dopustiti da predvidimo budućne ishode tako što će, imajući vidu sličan skup okolnosti, određena ljudska prava vjerovatnije prevagnuti nad drugima. U tom smislu, mogu nastati kategorička pravila balansiranja iz ponovljene primjene kontekstualnog testa balansiranja. Ali - i ovo je, opet, ključno - takva pravila će tek biti posljedica ponavljajućeg kontekstualnog balansiranja i stoga neće biti ugravirana u kamenu. Zaista, nove okolnosti i/ili nove normativne ocjene tih okolnosti mogu uzrokovati devijaciju od 'ustanovljenih' kategoričkih pravila balansiranja."