Rainer Baubock

Izvor: Wikicitati
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Rainer Bauböck
austrijski politički teoretičar
Rođenje
Austrija
  • "[U]pravo one odluke za koje se čini da prijete jedinstvu u federalnim državama nude moralne razloge za održavanje tog jedinstva koje nisu dostupne u unitarnoj državi. Grupa koja se smatra posebnom manjinom unutar države uživa ovlaštenja koja nisu tek takva da oblikuju javnu kulturu regiona gdje čine većinu, već i da štite svoje druge članove koji su raštrkani u drugim dijelovima federacije. Ona može također utjecati na sve politike federalnih vlasti koje se mogu ticati njenih interesa (poput vanjske politike prema drugim državama za koje je kulturno povezana). Secesija transformiše tu autonomnost u suverenitet, ali uskraćuje joj glas u vladavini većom državom. Dok autonomija daje manjini moralni razlog za održanje federacije djelimično zadovoljavajući zahtjeve koji su uključeni opravdanje secesije, kolektivno predstavništvo uključuje podjedinice u vlasti veće političke zajednice tako da oni dobijaju kolektivnu odgovornost za zajedničko dobro te države." (Why Stay Together? A Pluralist Approach to Secession and Federation)


  • "Postoje temeljno četiri razloga koji zajedno mogu oblikovati širokorasprostranjenu preferenciju za održavanje jedinstva u demokratskim multinacionalnim federacijama. Multinacionalne federacije mogu ostvariti integraciju kroz (1) koncesiju: dajući djelimično samoupravljanje i posebna ovlaštenja na federalnom nivou; (2) moderaciju: potkopavajući potporu ekstremnim nacionalnistima kroz slobodne izbore; (3) participaciju: uključujući manjine i njihove predstavnike u federalne šeme dijeljenja vlasti; (4) višestruke identitete: dopuštajući geografsku i bračnu mobilnost preko linija razgraničenja i promovirajući sveopći identitet federalnog građanstva." (Ibid.)


  • "Dokle god federalni aranžman predstavlja pravičnu ravnotežu između različitih zahjteva, opcija manjine za secesijom nije ograničena samo uslovima izvodljivosti (poput geografske neprekidnosti) već i privrženostima koje su njeni predstavnici prihvatili kroz saradnju u federalnim institucijama. Dobro uređena federacija može pod tim uslovima ponuditi tačku kovergencije iz koje i opcija centralizacije vlasti i secesije izgledaju nelegitimnim. Takva federacija ne mora stoga priznati opće pravo na secesiju, iako može tolerisati secesiju kada ima kontinuiranu podršku od dovoljne većine u provinciji i kada to ne bi ozbiljno nazadovalo druge grupe u provinciji i ostatku države." (Ibid.)