Propitivanje suverenosti

Izvor: Wikicitati
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Propitivanje suvereniteta: pravo, država i praktični razum
Autor
Neil MacCormick
spis teorije prava
Originalni naziv
Questioning Sovereignty: Law, State and Practical Reason
Datum izdavanja
2002.  • "[N]orme pripadaju normativnim poretcima, od kojih su neki, a drugi nisu, institucionalni u karakteru. Temeljni primjer institucionalnog normatinog poretka jeste pravo kakvo se pojavljuje u savremenim državama - nacionalno pozitivno pravo. Ali to nipošto nije jedini primjer, i poučno je u svrhu razmišljanja o državi da se zamisli nacionalno pozitivno pravo kao vrsta roda, u poređenju sa drugim vrstama u istom rodu. Također je od interesa poređenje i kontrast morala kao neinstitucionalnog poretka, sa pravom u njegovom institucionalnom karakteru, i poređenje politike kao institucionalne, ali nenormativne, sa pravom koje je i institucionalno i normativno." (1. Pravni okvir: institucionalni normativni poredak)


  • "Dokle god se tiče pozitivnog prava države koju imam na umu, pravila u zakonu su gotovo sva data na univerzalan način ("Niko neće...", "Ko god da je u takvoj i takvoj situaciji biti će odgovoran/imati će pravo na..." i tako dalje). Njihova univerzalnost pretpostavlja da, uz uslov da sam dobro shvatio opseg valjanih normi zamišljenog sistema prava, ja mogu znati sa značajnim nivoom sigurnosti kakve stvari trebaju biti u skladu sa tim sistemom. To je tako čak i ako nikada ne mogu biti siguran kakve stvari zaista jesu ili su bile na teritoriju na kojoj je pravo valjano. / Zato priznajmo da ’trebanje’, koliko god ga smatramo zagonetnim na najdubljem ontološkom nivou, ima barem mogućnost stepena jasnosti i sigurnosti kojeg "jeste" često nema." (Ibid.)


  • "[P]ostoji nesavršen identitet između prava i države, preklapanje bez potpunog identiteta. Država je teritorijalna organizacija političke moći koja zahtijeva ustavnu definiciju i organizaciju, ali nije nužno učinkovito ograničena ustavnim granicama. Institucionalni normativni poredak može postojati odvojen od države, a običajni normativni poredak je uslov za utemeljenje ustavnog poretka kojeg država zahtijeva. Države mogu, ali ne moraju, uspostaviti monopol nad institucionalnim normativnim poretkom, pokušavajući učiniti "pravo u pravom smislu riječi" potpuno i isključivo koekstenzivnim sa državom-pravom. Državna moć ne mora biti vršena u skladu sa ograničenjima na ustavni autoritet, i nikada nije u potpunosti. Ona može pasti na bespravni gangsterizam, ali karakter institucionalnog normativnog poretka, i stoga prava, nije svojstven gangsterskim-naredbama ili poretku terora kojeg mogu uspostaviti." (2. Država i pravo)


  • "Ključno pitanje je onda da li može doći do gubitka suvereniteta na jednom nivou bez neizbježnog i posljedičnog ponovnog stvaranja na drugom. Da li je suverenitet poput imovine, od koje se može odustati samo kada je druga osoba dobije? Ili se o njoj prije treba razmišljati kao o nevinosti, nečemu što jedan može izgubiti, bez da je drugi dobije - i čiji gubitak u prikladnim situacijama može čak biti i povod za proslavu? Ova knjiga je posvećena ovom drugom gledištu."