Prilog teoriji o pojmu prava

Izvor: Wikicitati
Prilog teoriji o pojmu prava
Autor
Ivo Krbek
Originalni naziv
Datum izdavanja
1952.  • "Samo po pravilu ima protupravno ponašanje sankciju prinudu. Pored toga susrećemo znatna pravna područja, gdje nema takve prinude, pa i područja koja su za to neprikladna, kao i određena "prava", koja se praktički ne mogu uopće istjerivati prinudom [...] Mnogo više nego u građanskom pravu susrećemo nepostojanje prinudne sankcije u upravnom, pogotovu u ustavnom pravu, a da i ne govorimo o međunarodnom pravu. Naročito odredbe ustavnog prava koje se odnose na najviše državne organe, nemaju po pravilu prinudne sankcije."
Wikipedia
Wikipedia