Greška pri odobrenju

Jump to navigation Jump to search

Nemate dopuštenje da postavljate i uklanjate globalne blokade, iz sljedećeg razloga:

Nije vam dozvoljeno izvršiti akciju koju ste zahtjevali.