Pauline C. Westerman

Izvor: Wikicitati
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Pauline C. Westerman
nizozemska teoretičarka prava
Rođenje 1957.
Schiedam, Nizozemska
  • "Postoje dva načina na koje je socijalni ideal jednakosti našao izražaj u pravu: u principu jednakog postupanja i u principu nediskriminacije. U nacionalnim i međunarodnim pravnim dokumentima ti principi se obično spominju u jednom dahu, kao da ukazuju u istom pravcu. Koncepti su, međutim, logički različiti [...] [P]rincip jednakog postupanja nije ništa više do zahtjev da se odlučuje u skladu sa pravilima. Princip nediskriminacije dodaje tome da pravila ne trebaju razlikovati između pojedinaca na [moralno irelevantnim] osnovama i trebaju se primjenjivati na čovječanstvo općenito. Prvi princip je stoga o dosljenoj primjeni pravila; drugi je o pravednom pravotvorstvu. Ni jedan od njih nije povezan sa jednakošću ako razumijemo jednakost kao jednaku raspodjelu dobara. Napori na ispravljaju ovog nedostatka reformulacijom principa nisu zadovoljavajući. Prijedlog da se princip jednakog postupanja dopuni principom različitog postupanja nameće sudovima dužnost da predvide vrste faktičkih nejednakosti koje će nastati kao posljedice njihove odluke, bez nuđenja vodića o tome šta bi se ubrajalo kao relevantne razlike. Prijedlog da se doda na listu prava "pravo na jednaku raspodjelu" na isti način je osuđeno na propast: neko može samo imati pravo na ono što mu pripada, ne na socijalni ideal poput poželjne raspodjele kolektivnih dobara. Ali možemo, međutim, postupiti drugačije i izvoditi pojedinačna prava iz dužnosti vlasti. Ako odlučimo da vlada ima dužnost da dijeli kolektivna dobra jednako među svojim građanima, mogli bi imati sposobnost da izvodimo iz ove dužnosti nužnost za dodavanjem "finansijskih resursa" na listu [moralno irelevantnih] osnova u pravu nediskriminacije. Ne samo spol i rasa, već se također prihodi i finansije mogu onda ubrajati među osnove na kojima je zakonodavcu zabranjeno da vrši razlikovanje." (The Uneasy Marriage between Law and Equality)