Participacija i demokratska teorija

Izvor: Wikicitati
Participacija i demokratska teorija
AutorCarole Pateman
Originalni nazivParticipation and Democratic Theory
Datum izdanja1970.
  • "Tvrdnja participativne teorije demokratije da je nužni uslov uspostavljanja demokratske politeje participativno društvo, nije u potpunosti nerealistična; da li ideal ranijih 'klasičnih' teoretičara participativne demokratije može biti ostvaren zaista ostaje otvoreno i životno pitanje."


  • "[V]idjeli smo da dokazi podržavaju argumente Rousseaua, Milla i Colea da se učimo participirati participirajući i da se osjećaji političke učinkovitosti vjerovatnije razvijaju u participativnom okruženju. Nadalje, dokazi ukazuju da iskustvo strukture participativnog autoriteta može također biti učinkovito u smanjenju tendencija nedemokratskih stajališta u pojedincu. Ako su oni koji su novi u političkoj areni prethodno bili 'obrazovani' za nju onda njihova participacija neće predstavljati opasnost za stabilnost sistema."


  • "Pojam participativnog društva zahtijeva da opseg pojma 'političkog' bude proširen da pokriva područja izvan nacionalne vlade."


  • "Argument participativne teorije demokratije jeste taj da bi participacija u alternativnim podučjima omogućila pojedincu da bolje cijeni vezu između javnih i privatnih sfera. Obični čovjek možda i dalje bude više zainteresovan za stvari bliže domu, ali postojanje participativnog društva značilo bi da on ima bolju mogućnost da ocijeni rad predstavnika na nacionalnom nivou, da bude bolje osposobljen za donošenje odluka sa nacionalnim opsegom kada za to dođe trenutak, i da bude u boljoj mogućnosti da vaga utjecaj odluka koje čine nacionalni predstavnici o njegovom životu i neposrednoj okolini. U kontekstu participativnog društva značaj njegovog glasa prema pojedincu bio bi promjenjen; pored toga što je privatna osoba on bi imao mnogostuke mogućnosti da postane obrazovani, javni građanin."