Mustafa Kemal Atatürk

Izvor: Wikicitati
Mustafa Kemal Atatürk
turski oficir i političar
Rođenje 1881.
Solun, Osmanlijsko carstvo
Smrt 10. novembra 1938.
Istanbul, Turska
 • "Ljudi, ne naređujem vam da napadnete. Naređujem vam da umrete. U vremenu koje nam je potrebno da umremo, druge snage i zapovjednici mogu doći i zauzeti naše mjesto." (1915)
 • "Ako nemate municiju, imate bajonete! Popravite bajonete! Dole!" (1915)
 • "Naš život ovdje je zaista pakleni. Srećom moji vojnici su vrlo hrabriji i čvršći od neprijatelja." (1915)
 • "Ne postoji odbrambena linija, već teritorija odbrane. Ova teritorija je cijela domovina!" (1921)
 • "Osim ako su građani nacije u opasnosti, rat je zločin." (1923)
 • "Naš je sada cilj ojačati veze koje nas vezuju za druge narode. Na svijetu može biti jako puno zemalja, ali postoji samo jedna civilizacija i ako jedan narod želi postići napredak, ona mora biti dio ove civilizacije. Osmansko carstvo je počelo propadati onog dana kada je, ponosno na svoj uspjeh protiv Zapada, presjeklo veze koje su ga vezale za evropske narode." (1923)
 • "U ljudskom životu pronaći ćete igrače religije sve dok se znanje i poznavanje religije ne očiste od svih praznovjerja i budu očišćeni i usavršeni prosvjetljenjem stvarne znanosti." (1927)
 • "... O tursko dijete budućih generacija! Kao što vidite, čak i pod ovim okolnostima, vaša je obaveza spasiti tursku neovisnost i republiku! Snaga koja će vam trebati prisutna je u plemenitoj krvi koja struji u vašim žilama!" (1927)
 • "Danas je Sovjetski Savez prijatelj i saveznik. Treba nam ovo prijateljstvo. Međutim, niko ne može znati šta će se dogoditi sutra. Kao i Osmansko i Austrougarsko carstvo može se razdvojiti ili smanjiti u veličini. Oni narodi koje drži tako čvrsto u rukama mogu jednog dana da iskliznu. Svijet će možda vidjeti novu ravnotežu snaga. Tada Turska mora znati što učiniti. Savezni Sovjeti imaju pod svojom kontrolom našu braću s kojima dijelimo jezik, vjerovanja i korijene. Moramo biti spremni da ih prihvatimo. Biti spreman ne znači da ćemo mirno sjediti i čekati. Moramo se pripremiti. Kako se narod priprema za takvo nastojanje? Jačanjem prirodnih mostova koji postoje između nas. Jezik je most ... Religija je most ... Istorija je most ... Moramo uroniti u svoje korijene i rekonstruirati ono što je historija podijelila. Jedva čekamo da nam se približe. Moramo im pružiti ruku." (1933)
 • "Nemam religiju, a ponekad poželim sve religije na dnu mora. On je slab vladar kojemu je potrebna religija da podrži svoju vladu; to je kao da bi svoje ljude uhvatio u zamku. Moj narod će naučiti principe demokratije, diktate istine i nauke. Praznovjerje mora ići. Neka obožavaju kako hoće; svaki čovjek može slijediti vlastitu savjest, pod uvjetom da se ne miješa u razuman razum i ne protivi se slobodi svojih bližnjih." (1926)
 • "Naše principe ne smatramo dogmama sadržanim u knjigama za koje se kaže da dolaze s neba. Inspiraciju crpimo ne iz neba ili iz nevidljivog svijeta, već direktno iz života." (1937)
 • "Pisati historiju jednako je važno koliko i historiju. Ako pisac ne ostane stvaran stvaraocu, tada nepromjenjiva istina poprima kvalitet koji će zbuniti čovječanstvo."
 • "Narod koji daje konačnu žrtvu za život i slobodu ne biva pobijeđen."
 • "Mir u domovini, mir u svijetu."
 • "Tražeći trajni mir, neophodno je usvojiti međunarodne mjere kako bi se poboljšala masa ljudi. Dobrobit čitavog ljudskog roda mora zamijeniti glad i ugnjetavanje. Ljudi svijeta moraju biti naučeni da se odreknu zavisti, ludosti i bijesa."
 • "Tvrdi se da je religiozno jedinstvo jedan od faktora u formiranju nacija. Ali mi vidimo suprotnu stvar u turskoj naciji. Turci su bili velika nacija i prije prihvatanja islama. Ta religija nije pomogla Arapima, Irancima, Egipćanima i drugima da se ujedine s Turcima da stvore naciju. Naprotiv, ona je oslabila nacionalne odnose među Turcima, uspavala turski nacionalni osjećaj i entuzijazam. To je bilo prirodno jer islam je baziran na arapskom nacionalizmu nad svim nacionalnostima."
 • "Religije su bile osnova tiranije kraljeva i sultana."
 • "Sve što u svijetu vidimo je stvaralački rad žena."
 • "Tvoj glas je moj glas. Ne zaboravi!"
 • "Čovječanstvo je jedno tijelo i svaki narod je dio tog tijela. Nikada ne smijemo reći "Što me briga ako neki dio svijeta boli?" Ako postoji takva bolest, moramo se s njom brinuti kao da imamo tu bolest."
 • "Narod je stavio svoju vjeru u propis da svi zakoni trebaju biti nadahnuti stvarnim potrebama ovdje na zemlji, kao osnovnom činjenicom nacionalnog života."
 • "Čovečanstvo čine dva spola, žena i muškarac. Da li je moguće da čovječanstvo raste poboljšanjem samo jednog dijela, a drugi dio se zanemaruje? Da li je moguće da ako se polovica mase veže za zemlju lancima što druga polovica može uzletjeti u nebo?"
 • "[Turkinje] živjele su bez vela 5000 godina i pokrivale se tek u posljednjih 600 godina."
 • "Rat nismo dobili molitvama, već krvlju naših vojnika."
 • "Pravi gospodar Turske je seljak."
 • "Ja vam ne ostavljam u amanet dogme, nepromjenjive i ustaljene direktive. Moje duhovno nasljedstvo su nauka i razum. (...) Šta sam htio uraditi i šta sam pokušao postići za tursku naciju vrlo je jasno. Ako oni ljudi koji me žele pratiti nakon što me više ne bude prihvate nauku i razum kao vodič, oni ce biti moji istinski duhovni nasljednici."
 • "Baklja koju turski narod drži u ruci i u mislima dok maršira napretkom i civilizacijom, pozitivne su nauke." (1933)
 • "O suverenosti i sultanstvu nikad se ne odlučuje akademskom raspravom. Oni su zaplijenjeni silom. Osmanska dinastija prisiljena Turskom vlašću vladala je nad njima šest stoljeća. Sada je turska nacija efektivno stekla svoj suverenitet ... To je ostvarena činjenica ... Ako oni okupljeni ovdje ... vide stvar u njenom prirodnom svjetlu, svi ćemo se složiti. U suprotnom će činjenice i dalje prevladavati, ali neke se glave mogu kotrljati." (1922)
 • "Nauka je najrealniji vodič za civilizaciju, za život, za uspjeh u svijetu. Tražiti vodič osim nauke je apsurd, neznanje i krivoverstvo."
 • "Republika Turska ne može biti zemlja šeika, derviša i učenika. Najistaknutiji, najrealniji poredak je civilizacijski poredak."
 • "Pobjeda pripada onima koji mogu reći 'Pobjeda je moja'. Uspjeh pripada onima koji mogu početi govoriti 'Uspit ću' i reći 'Uspio sam' na kraju." (1925)
 • "Vidjeti me ne znači nužno i vidjeti moje lice. Da bih shvatio svoje misli, moja osećanja su to što su me videli."
 • "Oni koji vide postojanje cijelog čovječanstva u svojoj vlastitoj osobi su jadni. Očigledno će taj čovjek nestati kao pojedinac. Potreba bilo koje osobe da bude zadovoljna i sretna da živi je da radi ne za sebe, već za budućnost. Čovjek koji uviđa može djelovati samo na ovaj način. Potpuno uživanje i sreća u životu, ali čast, prisustvo, sreća budućih generacija može se pronaći." (1937)
 • "Vi znate da postoji neoprostivo neprijateljstvo između muslimanskog i kršćanskog svijeta. Muslimani i kršćani postadoše vječiti neprijatelji. Posmatraše jedni druge kao nevjernike, fanatike. Ta dva svijeta su koegzistirala s tim fanatizmom i neprijateljstvom. Kao rezultat tog neprijateljstva, muslimanski svijet bio je udaljen od zapadnjačkog progresa, koji je mijenjao formu i šarolikost svakog stoljeća zato što su muslimani posmatrali progres sa nepovjerjenjem i gađenjem. Istovremeno se muslimanski svijet držao svog oružja zbog neprijateljstva koje je trajalo stoljećima između dviju grupa. Ta stalna okupacija oružjem, neprijateljstvom i preziranjem zapadnjačkog progresa predstavlja još jedan razlog našeg (turskog) nazadovanja."
Wikipedia
Wikipedia