Marcin Matczak

Izvor: Wikicitati
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Marcin Matczak
poljski pravni teoretičar
Rođenje
Poljska
  • "[U]loga zakonodavca jeste da dodijeli obavezujuću snagu pravnom tekstu razumljenom kao skup lingvističkih izražaja sa historijski razvijenim konvencionalnim javnim značenjem. Obavezujuća snaga je dodjeljena ilokucionom namjerom pravotvorca, čija namjera ima blanketnu prirodu, tj. konvencionalno (historijski razvijeno) značenje izražaja korištenih u pravnom tekstu nudi semantički sadržaj. Kao posljedica toga, riječi i rečenice uključene u određeni tekst mogu, ali ne moraju, odgovarati lokucionoj namjeri autora teksta. U slučaju pravnog teksta, njegovo javno, konvencionalno značenje ne mora odgovarati privatnom semantičkom razumijevanju zakonodavca (PRINCIPALA) koji odobrava tekst i daje mu ilokucionu snagu prava. Autoritet zakonodavca sastoji se u pravu da prihvati određene riječi i konfiguracije tih riječi, da ih učini pravom, i stoga ih ustanovi kao predmet budućeg pravnog tumačenja. Prihvatajući te riječi i konfiguracije, zakonodavac prihvata njihova historijski razvijena konvencionalna značenja [...] [V]idjeli smo da lokuciona namjera PISACA [draftsman] (zvaničnik koji je pisao zakon) ne određuje način razumijevanja sadržaja pravnog akta, jer ta namjera nema obavezujuću snagu. Drugo, PRINCIPAL (zakonodavstvo), za čiju se lokucionu namjeru smatralo da obavezuje adresate prava, zaista djeluje sa ilokucionom namjerom. Treće, način na koji pojedinačni parlamentarci koji djeluju kao PRINCIPALI razumijevaju tekst jeste motiv, a ne namjera: stoga nije konstituirajuća za čin pravotvorstva. Konačno, značaj ilokucione namjere rezultira iz toga što je to jedina namjera koja je predmet agregacije, jer je ista u slučaju svih parlamentaraca koji glasaju za neki pravni akt. Lokucione (semantičke) i perlokucione namjere ne mogu biti agregirane jer su previše raznovrsne." (Three Kinds of Intention in Lawmaking)