Lorenzo Zucca

Izvor: Wikicitati
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Lorenzo Zucca
italijansko-britanski pravni teoretičar
Rođenje
Italija
  • "[T]akozvana supremacija međunarodnog prava ljudskih prava je predmet striktnog starateljstva od strane nacionalnih sudova. Iz pravne perspektive, veoma je teško tvrditi da su standardi ljudskih prava snažni. Ljudska prava imaju problematičnu supremaciju, ali ne zato jer su snažna i stvarno prave razliku. Njihova supremacija je problematična jer je to tačno samo na papiru, ne u praksi. Međunarodno pravo ljudskih prava je slabo i nema nikakvog stvarnog učinka osim ako nacionalni sudovi ne odluče da mu daju težinu. Supremacija iz pravne tačke gledišta treba imati za posljedicu sposobnost stavljanja sa strane važećih nacionalnih pravnih normi, ali nacionalni sudovi su neskloni da uzmu tu supremaciju za ozbiljno. Razlog za to jeste što nacionalni sudovi nemaju interes u naglašavanju sukoba između međunarodnog prava ljudskih prava i nacionalnog ustavnog prava. Postoje dva razloga za izbjegavanje sukoba. Prvo, nacionalni sudovi imaju interes u održavanju monopola nad tumačenjem pravila: oni uvijek mogu tumačiti međunarodno pravo ljudskih prava na način koji ga čini kompatibilnim sa nacionalnim pravom. Drugo, sukobi pravila bi uznemirili predstavničke institucije i vjerovatno bi stvorili političku odmazdu protiv međunarodnih normi [...]". (The Fragility of International Human Rights Law)