Leslie Green

Izvor: Wikicitati
Leslie Green
britanski pravni teoretičar
Rođenje
Bridge of Weir, UK
  • "Mi tražimo objašnjenje toga zašto se, u društvima koja imaju pravo, događa da postoji značajno preklapanje između prava i morala. / [Š]ta znači "podupirati" moralnost, i kako pravo to čini? Pravo podupire moralnost, prvo, čineći ga učinkovitijim u upravljanju ponašanja. I to čini na dva temeljna načina: autoritativnom i ne-autoritativnom komunikacijom, informišući ljude o tome šta se zahtijeva, i također ne-komunikacijski, mijenjajući njihovu okolinu odlučivanja i mogućnosti tako da, ne bitno da li oni prepoznaju ili ne šta moral zahtijeva, imati će tendenciju da mu se ipak usaglašavaju. Mi često asociramo te dvije moralnosti sa dva načina djelovanja: izdavanje općih uputa i nametanje kazni. Ali pravo ima mnoge druge tehnike, uključujući davanje autoritativnih primjera o tome kako da "idemo dalje" (tipični case-law metod), i također kroz modeliranje poželjnog ponašanja. Mi često trebamo druge tretirati nepristrasno: pravne institucije ne sadržavaju samo upute za, već i modele nepristrasnog ponašanja, kao u (idealnom) sudskom postupku odlučivanja. Mi trebamo tretirati druge kao nama moralno jednake: kao u (idealnoj) poroti kolega. I tako dalje." (The Morality in Law)


Djela[uredi]

Wikipedia
Wikipedia