Idi na sadržaj

Kulin ban

Izvor: Wikicitati

Kulin ban (1180-1204.), bosanski ban. Iz njegovog vremena je poznata Povelja Kulina bana.


  • "....Ja, ban bosanski Kulin prisezaju Tebi, kneže Krvašu i všim građam Dubrovčam, pravi prijatelj biti Vam, od sele i do vijeka, i prav goj držati s vami i pravu vjeru do kole sam živ.
Vsi Dubrovčane kire hode po moemu vladaniju, trgujuće, gdje si kto hoće kretati, gdje si kto mine, pravov vjerov i pravim srcem držati je, bez vsake zledi, razvje što mi kto da po svojov voljov poklon, i da im ne bude od mojih častnikov sile, i do kole u mene budu, dati im svijet i pomoć kakore i sebi, kolikore može, bez vsega zloga primisla. Tako mi Bog pomagaj i sije sveto evanđelje..." (Povelja Kulina bana; na starobosanskom jeziku)
  • "...Ja, ban bosanski Kulin zaklinjem se tebi, kneže Krvašu, i svima građanima Dubrovčanima da ću biti iskreni prijatelj Vama od sada i do vijeka, i pravi mir držati sa Vama i pravu vijernost dokle god sam živ.
Sve Dubrovčane koji putuju po mojoj državi, trgujući, ma gdje ko hoće odsjesti ili gdje ko prolazi, pravom vjerom i pravim srcem držat ću ih bez ikakve štete (po njih), sem ako mi neko po svojoj volji učini poklon; i da im ne bude od mojih časnika nasilja; i dok god će biti kod mene, pružit ću im savjet i pomoć kao što i samome sebi koliko god budem mogao, bez ikakve zle namjere. Tako mi Bog pomogao i ovo sveto evanđenje..." (na modernom bosanskom jeziku)

Drugi o Kulinu banu[uredi]

Pjesma o Kulinu banu[uredi]

U znak zahvalnosti narod ga spominje i u svojim pjesmama. [1]

Prije osamstotina ljeta,

kao na početku svijeta,

osvanuo divan dan.

Poranio Kulin ban, kao da je Sudnji dan.

"Dobro jutro Kulin bane!"

viče narod na sve strane.

"Dobro jutro! Dobar dan!"

odgovara Kulin ban,

kao da je Sudnji dan.

Reci nama Kulin bane, kakve Bosna čeka dane?

Zamisli se Kulin ban, zamisli se Kulin ban,

kao da je Sudnji dan.

"Kada dođu teški dani - nikom teže biti neće,

a kad dođu dani sreće - nikom bolje biti neće",

reče mudri Kulin ban.

Od Kulina bana, do današnjih dana.
  1. Duško Trifunović, Knjiga za čitanje i pjevanje, Svjetlost, 1977.