Katherine Dormandy

Izvor: Wikicitati
Katherine Dormandy
austrijski filozof
Rođenje
Austija
  • "[Epistemički autoritet] mora se ograničiti barem na situacije sa sljedećim svojstvima: prvo, nemate nikakvih insajderskih informacija koje vaš autoritativni broker nije svjestan. Jer da ih imate, bilo bi budalasto prepuštati se apsolutno njegovim vjerovanjima. Drugo, [epistemički] autoritet mora se primjenjivati samo kada nije u sukobu sa drugim epistemičkim autoritetima. Jer takav sukob bi u normalnim okolnostima činio važan dokaz - koji bi mogli ocijeniti bez obzira na vaš neautoritativni status - da ona možda griješi. Treće, apsolutni autoritet može se primjenjivati samo u situacijama u kojima se ne pokaže da autoritet vjeruje u nešto što, suprotno svim vašim pozadinskim informacijama, jeste apsurdno..." (Three Types of Epistemic Authority)
  • "Epistemički autoritet izražava ono što bi mogli nazvati 'relacionom relativnošću'. Jedna osoba je epistemički autoritet za neku drugu osobu: ona je puno više kompetentna u predmetnom području nego što je on, i on je takvom smatra. Ekspertiza pak izražava ono što bi mogli nazvati 'uporednom relativnošću': da li je neko ekspert zavisi od toga kako njegova kompetentnost u predmetnom području kotira u odnosu na onu općeg stanovništva (to jeste, kada je dostigao minimalni prag kompetentnosti) [...] Epistemički autoritet i eksperziza mogu se razdvojiti. Osoba može biti epistemički autoritet za tebe, čak i ako nije ekspert: iako drugi mogu biti kompetentniji od nje, ti ne znaš za njih; sve što znaš jeste da je tvoj autoritet puno kompetentniji od tebe. A osoba može biti ekspert čak i ako nije epistemički autoritet za bilo koga: recimo, niko ne zna za njegovu ekspertizu, ili oni koji znaju su i veći eksperti od njega. Naravno, pripisivanja epistemičkog autoriteta i ekspertize trebala bi se preklapati." (Ibid.)
  • "Vjerovati u p na osnovu autoriteta znači temeljiti to vjerovanje na autoritativnom razlogu i na bilo kojim drugim razlozima koje imamo, gdje (i) potvrđujući razlozi za vrše silu [normativno motiviraju] u korist p, (ii) upravljački razlozi (još) ne vrše silu u korist p, i (iii) protivni razlozi, u kontekstu autoritativnog razloga, gube svu svoju silu protiv p." (Three Types of Belief on Authority (and a Unifed Account of Them))
  • "[E]pistemički autoritet je različit od pravnog autoriteta. Razlog za to jeste što pravni autoritet postoji da bi oborio razloge, koji izviru iz drugih domena normativnosti, koji su suprotni autoritativnoj naredbi. Takvi razlozi i dalje mogu vršiti silu [normativno motivirati] čak i protiv pozadine naredbe pravnog autoriteta, stoga iz tačke gledišta potrebe održavanja mira moraju biti preemptirani. Epistemički autoritet, suprotno tome, postoji barem u dijelu da bi potakao istinito vjerovanje i spriječio lažno vjerovanje. Ovdje se ne pojavljuju nikakvi drugi normativni ciljevi, stoga epistemički razlozi neće imati konkurenciju od suprotnih razloga koji su zadržali svoju silu. Suočeni sa epistemičkim razlozima, suprotni razlozi jednostavno gube svoju silu. Preempcija je teorijski balast." (Ibid.)