Jules Coleman

Izvor: Wikicitati
Jules Leslie Coleman
američki pravni teoretičar
Rođenje 26. maj 1947.
Sjedinjene Američke Države
  • "Isključivi pozitivist je privržen gledištu da je odnos (morala i prava - op.a.) instrumentalan: pravo nužno služi moralu. Pristaša prirodnog prava drži da je odnos barem u dijelu svojstven; moralnost je svojstvena prirodi prava." (The Architecture of Jurisprudence)


  • "Moj stav je da demokratski legitimitet ne zahtijeva da građani usvajaju pravno gledište prava, već da umjesto toga zahtijeva element vjernosti pravu. Vjernost se izražava u smislu djelovanja i držanja koja izražavaju 'podršku' političkim institucijama: činiti svoj dio u njihovom održavanju i ohrabrivati ih da djeluju za zajedničko dobro u skladu sa zahtjevima pravde. Sve ovo je uveliko različito od smatranja da zahtjevi prava ističu moralne zahtjeve ili dopuštenja; to je dosta jače ograničenje." (Ibid.)


  • "Ironično, komentatori (sasvim tačno) povezuju isključivi pravni pozitivizam sa gledištem da moralni obziri ne mogu utjecati na određivanje identiteta ili sadržaja prava: to da (...) moral i pravo moraju biti odvojeni. Ipak konvencionalno razumijevanje jeste da je isključivi pravni pozitivizam prirodni i tačni način izražavanja teze odvojivosti. To je prirodna greška, ali teška greška. Razijanska verzija isključivog pravnog pozitivizma nije način izražavanja teze odvojivosti jer proizilazi iz odbacivanja teze odvojivosti. Samo zbog toga što su na najtemeljnijim nivoima pravo i moral nužno povezani, na nivou određivanja identiteta i sadržaja prava oni nužno moraju biti držani odvojenim. Ako postoji više iznenađujući zaključak u jurisprudenciji na obzoru ja lično ga nisam svjestan." (Ibid.)


  • "(...) uslovi pravne valjanosti (su) uslovi koji moraju biti zadovoljeni da bi se norma mogla ubrajati među zakone zajednice (...)." (Ibid.)


  • "Fraza 'uslovi pravne valjanosti' toliko je česta i toliko dio jurisprudencijskog diskursa da je lako zaboraviti da je sam koncept pravne valjanosti vjerovatno artefakt jurisprudencijskih teorija, a ne odlika prava kojeg takve teorije moraju objasniti ili akomodirati." (Ibid.)


Djela[uredi]

Wikipedia
Wikipedia