Jonathan Crowe

Izvor: Wikicitati
Jonathan Crowe
australski pravni teoretičar
Rođenje
Australija
  • "Čini se da protivnici sudske kontrole često pretpostavljaju da postoji nešto oko demokratije što automatski legitimizira djelovanja izabranih predstavnika. Međutim, zašto činjenica da je neko predmet narodnog izbora svake tri ili četiri godine znači da oni imaju autoritet da donose kakve god odluke žele u međuvremenu? Ovo pitanje, kada se s njim suočimo ovako neposredno, pokazuje se kao veoma teškim za odgovor." (What’s So Bad About Judicial Review?)


  • "[Z]akonodavna supremacija dopušta najvećim dijelom nesputani društveni inžinjering od strane aktivističkog zakonodavca. I potencijalna šteta u ovom drugom slučaju je potencijalno mnogo veća nego u prethodnom. Da, sudski aktivizam je strašan (iako se zaista možemo raspravljati o tome da li je iole toliko rasprostranjen kako kritičari ponekad ističu). Ali ako postoji jedna stvar strašnija od aktivističkog sudije, to je aktivistički član Parlamenta. / U izboru između sudije Visokog suda sa sklonošću za promicanjem društvene pravde kroz njihove presude, i aktivističkog političara sa prevagom moći u Senatu, ja bih uzeo uvijek sudiju. Na kraju, sve što aktivistički sudija može zaista učiniti jeste da povremeno frustrira zakonodavca. Aktivistički zakonodavci potencijalno mogu gurati svoje noseve u kakva kog sporna pitanja žele. Štaviše, možemo se ne slagati sa sudijama, ali barem moraju objavljivati svoje rasuđivanje. Aktivistički zakonodavci svoje lične agende uglavljuju u zakon kroz maglovite pregovore iza zatvorenih prostorija sa drugim političarima." (Ibid.)


  • "Sudska kontola štiti pojedinačne i manjinske interese, ne zato što je vjerovatnije da će sudije postupiti ispravnije od političara, već zato što se time zaobilazi koncentrisanje zakonodavne moći u jednom tijelu. To ostavlja glavninu političkog i moralnog odlučivanja demokratski izabranom zakonodavstvu, ali također daje manji dio moći nezavisnom sudstvu. To čini nešto manje vjerovatnim da će ishitrene ili nepravedne odluke biti učinjene, a da to niko ne primjeti. I šta je loše u tome?" (Ibid.)