Izbor (Mandino)

Izvor: Wikicitati
Izbor
Autor
Og Mandino
Originalni naziv
The choice
Datum izdavanja  • "Kad smo dobili moć vladanja svijetom, dobili smo također moć vladanja nad sobom. Bogu nikad nije bila namjera određivati putanje svakoga od nas i na taj nas način sve potčiniti Sebi. Izbor. Ključ je u izboru! Vi imate mogućnost izbora. Ne morate provesti život valjajući se u neuspjehu, neznanju, tuzi..."
  • "Proći ćemo ovim svijetom samo jedanput. I stoga svako dobro koje mogu učiniti, svaka ljubaznost koju mogu iskazati svakome ljudskom biću, dajte mi da to učinim sada. Ne dopustite mi da to odgađam ili zanemarim, jer više neću proći ovim putem."
Wikipedia
Wikipedia