Ian Bartrum

Izvor: Wikicitati
Ian C. Bartrum
američki ustavni teoretičar
Rođenje
Sjedinjene Američke Države
  • "Ustavna praksa je, naravno, na temeljne načine različita od naučne prakse. Možda najočitije i najvažnije, za razliku od nauke nekoliko interpretativnih paradigmi može postojati istovremeno u ustavnoj praksi na relativno miran način, i ni jedna paradigma neće izgurati druge iz upotrebe [...] To je posljedica suštinske neodređenosti jezika i naših komunikativnih praksi. Međutim, važna polja analogije između ovih praksi ostaju, naročito po pitanju međusobne nužnosti za izbor između nesamjerljivih teorijskih alternativa. U ustavnom tumačenju, relevantni trenuci izbora nastaju u tijesnim i teškim slučajevima u kojima dvije ili više interpretativnih modaliteta dolaze u direktan sukob i odluka da se usvoji određeni pristup određuje i posljedice. U takvim slučajevima, sudija ili pravnik, poput naučnika, mora napraviti izbor jer ni jedan potpuno objektivni kriterij ne može prinuditi na samo jednu vrstu djelovanja. U takvim okolnostima, mislim da [Thomas] Kuhn nudi dvije važne lekcije za ustavne praktičare: (1) čak i nauka - ta praksa za koju držimo da je najobjektivnija za naša nastojanja - oslanja se u nekoj mjeri na pojedinačne vrijednosne sudove, te ustavno tumačenje neizbježno (i legitimno) treba činiti isto; i (2) neki zajednički ili objektivni izbor vrijednosti ostaje, i stoga mogu postojati "bolji" i "gori" teorijski izbori. S ovim na umu, ustavni praktičari - naročito sudije - trebaju biti što transparentniji povodom vrijednosnih sudova koji ih vode da izaberu određene interpretativne teorije u određenim kontekstima [...] Četiri preklapajuće i konkurentne vrijednosti koje sam identificirao su ograničavanje, fleksibilnost, predstavljanje i identitet. Sugerišem da su među važnim svrhama i funkcijama za koje vjerujemo da ih naš Ustav služi u našem demokratskom sistemu, i da trebaju informisati naše izbore interpretativnih teorija u tijesnim i teškim slučajevima [...] [P]oput kompetentog naučnika, kompetentni ustavni praktičar treba jasno priznati i opravdati ustavne vrijednosne sudove koji su ga vodili da izabere interpretativnu teoriju u određenom slučaju [...] Takva obajašnjenja vode nas bliže pravim izvorima naših ustavnih neslaganja pomjerajući fokus ka ishodišnim sudovima koje svi činimo povodom svrha koje Ustav služi u našoj pravnoj praksi. U smislu tih svrha onda trebamo činiti i pravdati naše izbore interpretativnih teorija, naročito kada će ti izbori vjerovatno odrediti ishod važnog slučaja." (Constitutional Value Judgments and Interpretative Theory Choice)
  • "[S]ud mora spriječiti političke grane vlasti od prekoračenja njihovog ustavnog autoriteta, ali također mora dopustiti tim granama vlasti da vrše ovlaštenja koja su ispravno njihova. Da bi izvršio ovu drugu funkciju, Ustav mora pružiti negativnu vrstu ograničenja na sudsko djelovanje - Sud ne smije nametati ograničenja koja nisu ustavnovljenja ustavnim tekstom." (Ibid.)