Giambattista Marino

Izvor: Wikicitati
Lira, 1674

Giambattista Marino - Ljudski život

Utvara jadni čovjek, čim se rodi životu, gdje ga samo bijeda čeka. Na oči plač, ne vidi sunca daleka, i već ga stega čvrstih spona zgodi.

Kada poraste, i mlijeko mu već ne godi, bolna pod bičem čuje mu se dreka, a kada stignu ozbiljna ljeta neka, iz sreće u jad ljubavna bol ga vodi.

Koliko još mu truda i boli digne gorčinu u srcu, dok ga život gorak ne zgrabi, te se skršen o štap prigne,

pod kamen teški konačno legne stvorak. Uzdahnuv velim, videć što sve nas stigne: od zipke pa do groba samo je korak.