Filozofija palanke

Izvor: Wikicitati
Filozofija palanke
Autor
Radomir Konstantinović
Originalni naziv
Filosofija palanke
Datum izdavanja
1969.
  • "Ponekad, opasno je (i kažnjivo) reći to na uho palanačkoj oholosti; ponekada, međutim, ova riječ ide do pojma sudbinskog: palanka je, kaže se, naša sudbina, naš zao udes. Nema niti može da bude promijene. Historija nas je zaboravila, kao u nekakvoj velikoj rasejanosti. Između sela i grada, ovako zaboravljen, svijet palanke nije ni selo ni grad. Duh njegov, međutim, jeste duh između plemenskog, kao idealno-jedinstvenog, i svjetskog duha, kao idealno-otvorenog. Kada ovaj duh ovako govori o svojoj zloj sudbini, on govori o svojoj izuzetosti iz historije. Ali, i kada je oglašava za prokletstvo, on hoće tu izuzetost. Osnovna pretpostavka duha palanke negde je u tome: da je to duh koji, zaboravljen od historije, pokušava sada ovaj udes da preobrazi u svoju privilegiju, time što će i sam (onako kao što se klin klinom vadi) da zaboravi historiju, ovim zaboravom da se ovjekovječi u samom sebi, zaveren trajanju, s onu stranu vremena. Vrijeme je s druge strane brda, tamo gdje počinje svjetski haos, ili haos apsolutno-otvorenog svjeta."


  • "Duh palanke tako ponovo nalazi ono što nije tražio, ali ovog puta ga to vraća historiji koja je njegova nemogućnost. On je mogućan, dakle, jer je (historijski) nemogućan, i u historiju ga uvodi njegovo poricanje historije."

Vanjski linkovi[uredi]

Wikipedia
Wikipedia