Idi na sadržaj

Fahrudin Pecikoza

Izvor: Wikicitati

Fahrudin Pecikoza, rođen 11. februara 1962. u Sarajevu, je bosanskohercegovački tekstopisac.  • "Pos­to­je dva sis­te­ma vla­da­vi­ne u po­li­ti­čkom ži­vo­tu ze­ma­lja, to je kon­ku­ren­ci­ja pa­me­ti i ra­vno­te­ža glu­pos­ti. Kod nas vla­da ovaj dru­gi sis­tem, a ja bih se tru­dio da bu­de bi­tni­ji ovaj prvi." (za dnevne novine "San", 3. novembar 2007.)