Euan MacDonald

Izvor: Wikicitati
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Euan MacDonald
britanski pravni teoretičar
Rođenje
Velika Britanija
  • "[R]adnja činioca A je legitimna ako i samo ako A ima slobodu, relativno prema činiocu B, da vrši radnju; i A-ovo djelovanje je nelegitimno ako i samo ako nije legitimno. / Vrijedi naglasiti dvije stvari koje slijede iz ove definicije. Prva je da stavljanje predikata nelegitimnosti na djelovanje činioca A znači tvrditi da A ima, relativno prema B, pod određenim normativnim poretkom, dužnost da ne vrši radnju [...] Druga tačka tiče se korelacije. Tvrdnja da je A-ovo djelovanje, relativno prema B, legitimno korelativno je sa tvrdnjom da B nema pravo da A ne djeluje. Slično tome, tvrdnja da je A-ovo djelovanje nelegitimno korelativno je samo sa tvrdnjom da B ima pravo da A ne djeluje." (Legitimacy as Liberty)


  • "[M]ožemo lako razumjeti tvrdnju da je radnja legalna, ali nelegitimna, ili nelegalna, ali legitimna, jednostavno određujući normativni poredak pod kojim se za slobodu [da se nešto učini] tvrdi da postoji ili ne postoji. U mnogim slučajevima, do ovog razlikovanja ćemo doći ispitujući legalnost (ili nelegalnost) djelovanja u smislu toga da li je činilac imao moralnu slobodu da je preduzme; ali tvrdnje ove vrste mogu se učiniti relativno prema bilo kojem drugom normativnom poretku." (Ibid.)