Elementi teorije prava

Izvor: Wikicitati
Elementi teorije prava
AutorMilijan Popović
Datum izdanja1980.
  • "[M]ožemo definisati pravnu obavezu (dužnost) kao objektivnim pravom (pravnom normom) utvrđenu i obezbijeđenu ili na osnovu objektivnog prava (nastankom pravne činjenice) uspostavljenu neophodnost određenog ponašanja pasivnog subjekta prava (fizičkog ili pravnog lica) u svojstvu privatnog subjekta ili pripadnika države ili države kao suverenog bića radi zaštite tuđih dobara (interesa) koja su s obzirom na društvo kao cjelinu ujedno klasna (posredno formalnodruštvena) ili opštedruštvena (posredno klasna) u kranjoj liniji radi zaštite datog klasnog poretka (u klasnom društvu) odnosno specifičnog poretka nejednakosti (u prelaznom periodu od kapitalizma ka kamunizmu)." (str. 159)


  • "Mi pojmu "interes" dajemo jedno posebno značenje, koje u sebi sadrži više objektivnih, nego subjektivnih elemenata. Polazimo od stava da interes kao vrhovni objekt pravnog odnosa ne određuju sasvim sami subjekti pravnih odnosa, već prethodno zakonodavac koji uzima u obzir prosječne, tipične interese. Tako zakonodavac, napr. utvrđuje šta je interes subjekta subjektivnog prava, a ne sami subjekti kojih se taj interes tiče. U tome se ogleda objektivna strana interesa. S druge strane, pak, živi ljudi, službena lica koja u datom trenutku čine zakonodavno tijelo određuju kojim interesima treba dati zaštitu. To sačinjava subjektivnu stranu interesa. Jasno je, razumije se, da je zakonodavčevo shvatanje interesa objektivno određeno društvenim uslovima, stupnjem razvoja nauke i drugim okolnostima." (str. 186)


  • "Sa stanovišta jezika izgleda da je najpogodnije da se reijč "pravo" rezerviše samo za pravne norme, pošto se već više od dve hiljade godina termin "pravo" u tom smislu i upotrebljava." (str. 212)


  • "[S]ocijalističko pravo je skup općeobaveznih društvenih propisa koje donosi, odnosno sankcioniše socijalistička država, koji izražavaju volju radničke klase i svih radnih ljudi, određenu materijalnim uslovima njihovog života, radi zaštite socijalističkih proizvodnih i s njima povezanih društvenih odnosa i usmjeravanja i ubrzavanja razvoja društva u pravcu izgradnje društva kao slobodne asocijacije proizvođača (socijalizam, odnosno komunizam)." (str. 217)

Citirano izdanje[uredi]

  • Milijan Popović, Elementi teorije prava, Beograd, 1980.