Edin Šarčević

Izvor: Wikicitati
Edin Šarčević
Rođenje16. juni 1958.
Sanski Most, BiH
  • "Dakle, taj pretpostavljeni kvantum, "princip" pravne države, sačinjavaju: vladavina općih, racionalnih i neretroaktivnih normi, podjela vlasti sa primatom zakonodavstva i nezavisnim sudstvom, politički pluralizam, nepovredivost ljudskih prava, pretpostavka slobode na strani individue, funkcioniranje državno-pravnog sistema kroz mehanizam ustanova, odgovornost i kontrola državnog djelovanja/vlasti i doziranje svakog oblika državne moći, primarno, instrumentima prava." (Pojam pravne države)