Idi na sadržaj

Država i pravo

Izvor: Wikicitati
Država i pravo
AutorNikola Visković
Datum izdanja1995.
 • "Država je organizacija vlasti, a pravo skup normi koji prisilno uređuju važne društvene odnose, unoseći u njih red i pravdu i to tako da ljidma zapovijedaju kako se valja ponašati i prijete im fizičkim kaznama ako te zapovijedi ne poštuju." (1. Prva pitanja o državi i pravu)


 • "Država je organizacija koja odgovara globalnom društvu, ima političku i suverenu vlast utemeljenu na monopolu legalne fizičke prisile i na ekonomskoj i ideološkoj moći, odnosi se na precizno određeno stanovništvo i teritorij, a pravnim normama regulira najvažnije društvene odnose i ostvaruje razne funkcije - počevši od osvajanja i obrane prema drugim društvima i izrabljivanja i represije prema vlastitom društvu, da s vremenom ima sve naglašenije uloge zaštite mira, sigurnosti i slobode i postizanja blagostanja svih pripadnika društva." (1.9. Specifične funkcije državnopravnog poretka)


 • "[P]od političkim sistemom [razumijeva se] da li i u kojoj mjeri narod utječe na postavljanje, rad i odgovornost nosilaca državne vlasti." (3.4. Politički sistem)


 • "Pravna norma je društvena norma (=legitimno traženje + sankcija) koja usmjerava jedan za društvo važan konfliktan i izvanjski kontrolibilan odnos, redovno nosi fizičku sankciju i veću mjeru heteronomije, obično je pisana, a stvara je i sankcionira na organizirani način lako odredljivi subjekt, državni ili društveni." (5.3. Običajne, moralne i pravne norme)


 • "Ukupnost pravnih normi općenito ili u jednom društvu naziva se pravni poredak, pravni sustav (sistem) ili najkraće pravo." (5.3. Običajne, moralne i pravne norme)


 • "Pravna norma je jedna zahtijevajuća poruka složenijeg sastava. Ona se sastoji od četiri osnovna značenjska dijela: od hipoteze, traženja, određenja delikta i sankcije [...] PN = H + T + D + S." (5.10. Sastav pravne norme)


 • "Normativni pravni akti su tekstovi koji sadrže jednu, više ili mnogo pravnih normi. Sastoje se od jedne, više ili mnogo rečenica - odredbi, u kojima su cjelovite pravne norme ili, u pravilu, pojedini elementi pravnih normi." (5.15. Normativni pravni akti)


 • "Pravna snaga jednog pravnog akta (norme) jest njegov položaj nadređenosti ili podređenosti prema drugim pravnim aktima (normama) u hijerarhijskoj ljestvici pravnog sustava." (5.16. Hijerarhija pravnih normi i akata, formalni izvori prava, načelo zakonitosti)


 • "Načelo zakonitosti je temeljna norma pravnog sustava koja zahtijeva da svi pravni akti državnih i drugih subjekata budu formalni i materijalno usklađeni s višim pravnim normama koje reguliraju iste odnose, propisujući sankcije protiv pravnih radnji i pravnih akata koji taj zahtjev ne poštuju." (5.16. Hijerarhija pravnih normi i akata, formalni izvori prava, načelo zakonitosti)


 • "Važenje je osobina pravne norme da aktualno obvezuje unutar jednog pravnog sustava, a to znači da je stupila na snagu i da su njeni adresati dužni po njoj se ponašati. Uobičajeno je da se izraz "važenje" upotrebljava za obaveznost općih pravnih normi dok se za obaveznost presuda i upravnih rješenja upotrebljava izraz pravosnažnost." (5.23. Važenje, pravednost i djelotvornost pravnih normi (akata))


 • "Pravna norma je važeća (pravomoćna) ako je stvorena od subjekta koji je na to ovlašten (nadležan) i ako nije ukinuta od ovlaštenog subjekta." (5.23. Važenje, pravednost i djelotvornost pravnih normi (akata))


 • "Pravednost je svojstvo pravne norme da se njen sadržaj, tj. njeno traženje i njena sankcija, slože s načelom pravednosti kao pravilom raspodjele dobara i tereta u društvu." (5.23. Važenje, pravednost i djelotvornost pravnih normi (akata))


 • "Efikasnost (djelotvornost) jest svojstvo pravne norme da se značajna večina njenih adresata ponaša u skladu s njenim sadržajem, tj. s njenim traženjem i njenom sankcijom [...] [N]eke osobe se ponašaju u skladu s traženjima normi zbog toga što u njima prepoznaju vlastite i/ili opće interese, te ih rado izvršavaju [...] [N]eke osobe se ponašaju u skladu sa traženjem normi [...] zbog toga što se boje u normama predviđene kazne. Prvi čimbenik češće djeluje među pripadnicima vladajućih slojeva, koji većinom pravne norme opravdano osjećaju kao svoje; drugi čimbenik više djeluje među pripadnicima podčinjenih i diskriminiranih skupina, koji dobar dio pravnog sustava trpe kao neprijateljsku prisilu." (5.23. Važenje, pravednost i djelotvornost pravnih normi (akata))


 • "Tumačenje pravnih odredaba (pravnih normi) jest duhovna djelatnost kojom se otkrivaju moguća značenja pravnih odredaba i u njima hipoteze, traženja, određenja delikta i sankcije, te se određuje koje od tih značenja je najbolje - općenito (kod apstraktnog tumačenja) ili za konkretni pravni odnos (kod konkretnog tumačenja)."