Božidar Matić

Izvor: Wikicitati
Božidar Matić
akademik, predsjednik ANUBiH
Rođenje 08. 09. 1937.
Bogatić, Srbija
  • "I prije rata, i u toku rata i poslije rata, imao sam mnogo susreta sa predsjednikom Alijom Izetbegovićem, i svi oni zajednički imaju jedan atribut, a to je da je na mene ostavio utisak izuzetno smirenog i razumnog čovjeka. Međutim, najvažnije, što ja mislim da treba kazati, je pitanje sudbine akademija nauka i umjetnosti BiH koje je vezano za njegovu intervenciju. Ja tada nisam bio predsjednik ali sam bio prisutan kada je guverner sarajevskog kantona tada došao u akademiju da nam objasni da će akademiju na finansiranje preuzeti kanton Sarajevo jer dolaze vremena kada državna vlada neće moći funkcionirati jer u njoj mora da bude konsenzus a zna se šta je srpska strana mislila o zajedničkim institucijama. I on je nama doslovno rekao da je gospodin Izetbegović prepoznao koliko je važna akademija nauka i umjetnosti kao državni simbol i naravno kanton je preuzeo finansiranje akademije, kako onda tako i sada. To je, ovako, bio jedan dalekovidan potez i ja sada kad sam predsjednik akademije i to već 9 godina imam dovoljno iskustva da kažem da nije taj potez tada učinjen danas mi ne bismo imali akademiju nauka i umjetnosti u Bosni i Hercegovini." (film o životu Alije Izetbegovića, "Djelo iznad smrti")
Wikipedia
Wikipedia