Božanski car Dine

Izvor: Wikicitati
Božanski car Dine
Autor
Frank Herbert
Originalni naziv
God Emperor of Dune
Datum izdavanja • "Svi savremenici ne pripadaju istom vremenu. "
 • "Prošlost se stalno mijenja - ali rijetki su oni koji to shvataju. "
 • "Vrlo je teško mlade ubijediti u bilo šta. Rađaju se kao sveznajući. "
 • "Bez obzira na to koliko tragali za istinom, samosvjesnost je često neprijatna. Ne ponašamo se uljudno prema Istinozborcu."
 • "Zar ne mrzimo uvijek ono čega se plašimo? "
 • "Retorički despotizam uvijek rado pribjegava hotimičnom izvrtanju značenja, kako bi diskreditovao opoziciju."
 • "U istini je uvijek sadržana dvoznačnost riječi kojima se ona izražava. "
 • "Um nameće ovaj okvir, koji naziva 'stvarnošću'. Taj proizvoljan okvir teži da bude potpuno nezavisan od onog što vam čula javljaju."
 • "Iskustvo sa drogama vezano je uglavnom za muškarce, jer su oni obično odvažniji - što je jedan od izdanaka muške agresivnosti."
 • "Čovjek mora najprije da nauči da cijeni život, prije no što poželi da ga sačuva."
 • "Oni koji opstaju najviše ističu sve draži i ljepote življenja. Žene se mnogo češće suočavaju s tim, jer je porođaj odbljesak smrti."
 • "Da li shvataš koliko bolno može da bude kada otkriješ sveticu na pogrešnom mjestu i u pogrešno vrijeme?"
 • "Nikad ne pokušavaj da razložno razgovaraš sa ljudima koji misle da su u pravu."
 • "Ako poreknemo potrebu za mišlju, Moneo, kao što to neki čine, gubimo moć rasuđivanja; nismo u stanju da razaberemo šta nam čula poručuju. Ako poreknemo tijelo, skidamo točkove sa vozila koje nas nosi. Ali ako poreknemo osjećanja, gubimo svaki dodir sa našom unutrašnjom vaseljenom. Osjećanja su ono što mi je najviše nedostajalo."
 • "Sitne duše koje teže moći nad drugima najprije uništavaju vjeru koju bi ti drugi mogli da imaju u sebe."
 • "Nikad ne treba da budeš u društvu onog sa kojim ne bi poželio da umreš. "
 • "Historija je neprestana trka između izuma i katastrofe. Obrazovanje pomaže, ali nikad nije dovoljno. "
 • "Unesi metod u ludilo i eto ti genija."


Wikipedia
Wikipedia


Djela Franka Herberta
Božanski car Dine | Dina | Djeca Dine | Jeretici Dine | Mesija Dine