Ben Jackson

Izvor: Wikicitati
Ben Jackson
Rođenje
Velika Britanija
  • "[Č]ini se da se koncept socijalne pravde može razlikovati [od drugih koncepata pravde] po dva temeljna osnova. Prvo, pravda je konceptualizirana kao vrlina koja se primjenjuje na "društvo", a ne tek na pojedinačno djelovanje: društvene institucije koje raspodjeljuju materijalne resurse i društvene pozicije su otvorene za ocjenu kao pravedne ili nepravedne. Drugo, društvena pravda također ima i suštinski politički sadržaj: ona predlaže ublažavanje siromaštva i smanjivanje nejednakosti (ili barem nekih njenih dimenzija) kao pitanje pravde radije nego milostinje. Različiti principi pravde mogu se prizivati da bi se branila ova privrženost. Prizivanje ideala potrebe, jednakosti, prava na dostojanstven minimum, jednake mogućnosti i mnogo drugog mogu se činiti pod ovim širokim naslovom, identificirajući ekonomske nepravičnosti stvorene neregulisanim tržišnim silama i predlaganje državnih mjera za njihovo umanjenje ili potpuno otklanjanje [...] [Koncept] socijaln[e] pravd[e] nasta[o] je kasnog osamnaestog stoljeća kao čedo industrijske i Francuske revolucije, i njeni intelektualni izvori čine se povezanim kako sa evolucijom društvenih nauka (naročito političke ekonomije), tako i modernizacijom republikanske političke misli." (The Conceptual History of Social Justice)