Šerijat: teorija, praksa, transformacije

Izvor: Wikicitati
Šerijat: teorija, praksa, transformacije
Autor
Wael Hallaq
Originalni naziv
Shari'a: theory, practice, transformations
Datum izdavanja
2009.  • "[S]uparnik šerijata [u kasnoj osmanskoj državi] nije bila samo savremena država, već nacionalizam kojeg je država tako učinkovito upregnula u svoju korist. Stoga, Medželle su bile koliko pokušaj lingvističkog (tj. nacionalističkog) lijeka, toliko i pravnog (iako je njena produkcija stvorila još jednu dijalektiku po kojoj je, u jednu ruku, poznavanje arapske tradicije - centralne za pravo - oslabljeno, a u drugu izgledi za premoštavanje jaza između bilo kakvog pokušaja sličnog Medžellama i zahtjeva ekonomskog i političkog poretka su značajno smanjene). Konačno, međutim, Medželle su se ticale manje takvih lingvističko-nacionalističkih pitanja, koliko diskretnog političkog ispoljavanja pravne moći. Ona je istakla jednom i zauvijek da, poput sada centralizovanih samih šerijatskih sudova, fikh više nije bio samo područje pravnika, već države. Ukoliko reforme trebaju da djeluju, onda ne smije postojati razlikovanje između uprave, zakona i kodifikacija: sve je moralo biti centralizovano. I ako su evropske vlade postigle uspjeh komandujući pravom i sudskim sistemom, više osmanske birokrate su pomislile: pa možemo i mi."