Vrlina škrtosti

Izvor: Wikicitati
Vrlina šrtosti: novi koncept egoizma
Autor
Ayn Rand
filozofski spis
Originalni naziv
The Virtue of Selfishness: A New Concept of Egoism
Datum izdavanja
1964.  • "Ako se fizička sila treba ukloniti iz društvenih odnosa, ljudi trebaju instituciju koja je zadužena sa zadatkom zaštite njihovih prava pod objektivnim kodeksom pravila. Ovo je zadatak za vladu - podesnu vladu - njen temeljni zadatak, jeste jedino moralno opravdanje i razlog zašto ljudi trebaju vladu. / Vlada je način stavljanja odmazdničke upotrebe fizičke sile pod objektivnu kontrolu - tj., pod objektivno definisane zakone." (14. The Nature of Government)


  • "Ako društvo treba da bude slobodno, njegova vlada mora biti kontrolisana." (Ibid.)


  • ""Prava" su moralni koncept - koncept koji nudi logički prijelaz sa principa koji upravljaju djelovanjima pojedinca to principa koji upravljanju njegovim odnosom prema drugima - koncept koji čuva i štiti pojedinačnu moralnost u društvenom kontekstu - karika između moralnog kodeksa čovjeka i pravnog kodeksa društva, između etike i politike. Pojedinačna prava su načini podvrgavanja društva moralnom pravu." (12. Man's Rights)


  • "Ni jedan politički sistem ne može ustanoviti univerzalnu racionalnost pravom (ili silom). Ali kapitalizam je jedini sistem koji funkcioniše na način koji nagrađuje racionalnost i kažnjava sve forme iracionalnosti, uključujući rasizam [...] Kapitalizam je čovječanstvu dao prve korake prema slobodi i racionalnom načinu života. Kapitalizam je prodro kroz nacionalne i rasne barijere, preko slobodne trgovine. Kapitalizam je ukinuo feudalizam i ropstvo u svim civiliziranim zemljama svijeta. Kapitalistički Sjever je uništio ropstvo agrarno-feudalnog Juga u Sjedinjenim Državama." (17. Racism)