Sud

Izvor: Wikicitati
Idi na: navigacija, traži

Citati[uredi]

 • Alexander Bickel
  • "[S]udovi imaju određene kapacitete za suočavanje sa pitanjima principa koje zakonodavci i izvršna vlast ne posjeduju. Sudije imaju, ili trebaju da imaju, slobodno vrijeme, trening, i izolaciju da slijede puteve naučnika u ostvarenju ciljeva vladavine. To je ključno u sređivanju trajnih vrijednosti društva, i nije nešto što institucije mogu dobro raditi povremeno, djelujući najvećim dijelom u drugoj brzini. To zahtijeva navike uma i neodstupne institucionalne običaje." (The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics)
 • Biblija
  • "Ne činite nepravdu na sudu, ne gledajte što je ko siromah, niti se povodi za bogatim; pravo sudi bližnjemu svom." (Levitski Zakonik, 19:15)
  • "Ovo je šta treba da činite: govorite istinu jedan drugom, sudite pravo i mirno na vratima svojim." (Zaharija, 8:16)
  • "Ne činite nepravde u sudu, ni mjerom za dužinu, ni mjerom za težinu, ni mjerom za stvari koje se sipaju." (Levitski Zakonik, 19:35)
  • "Ne sudite! I nećete biti suđeni.
Jer kakvim sudom sudite, onakvim će vam se suditi, i
kakvom mjerom mjerite, onakvom će vam se mjeriti" (Matej, 7:1)
  • "Jer on [Bog] nije čovjek kao ja, da mu odgovaram, da idem s njim na sud.
O, kad bi bio koji sudac među nama, koji bi svoju ruku stavio na nas obojicu,
Koji bi odmaknuo od mene prut njegov, da me više ne strši strah od njega!" (Stari zavjet, Job, 9:32-34)
vi barem imate posla jer ćud je ćud a sud je sud.
Verujem, cenjena glavo, da si i učio pravo,
da svakom sudiš pošteno jer čast je čast a vlast je vlast." (Pjesma Ne lomite mi bagrenje)
 • Hegel
  • "Pravo, koje je u obliku zakona počelo da opstoji, jest za sebe, stoji samostalno nasuprot posebnom htijenju i mnijenju ο pravu, pa ima da pribavi sebi važenje kao ono općenito. Ova spoznaja i ozbiljenje prava u posebnom slučaju, bez subjektivnog osjećaja posebnog interesa, pripada javnoj vlasti, sudu." (Osnovne crte filozofije prava)
 • John Gardner
  • "Najvećim dijelom pogodnosti i tereti pravnih pravila ne moraju se uopće odmjeravati [...] Ali oni dobijaju sekundarnu raspodjelnu dimenziju, ili sekundarne raspodjelne implikacije, kada god slučaj kršenja ugovora dođe pred sud. Jer u tom trenutku sud ne može a da se ne suoči sa pitanjem ko treba da trpi troškove navodnog kršenja, i u kojoj srazmjeri, i na kojim osnovama, itd. To je sada situacija u kojoj nema pobjednika bez gubitnika, nema dobitaka bez gubitaka, i pitanje kako raspodjeliti te dobitke i gubitke ne može a da se ne postavi [...] Veza pravde sa pravom, po ovom gledištu, jeste posredna i neisključiva. Ona proizilazi iz kombinacije dvije činjenice: prvo, da pravosudne institucije trebaju biti pravedne iznad svega; drugo, da su pravosudne institucije, u određenom smislu, osovine svih pravnih sistema [...] Činjenica da su te pravosudne institucije obavezane i konstituirane pravilima nije uopće irelevnatno, naglasio bih, prema onome šta trebaju da čine da bi bile pravedne. Jedna posljedica činjenice da sudovi presuđuju probleme koji nastaju u sistemu pravila jeste taj da, pored mnogih dobara i zala koje trebaju da raspodijele između parničnih stranaka, postoje dodatna dobra i zla ispunjenih ili frustriranih legitimnih očekivanja, gdje ta legitimna očekivanja kuju sama pravila [...] Ali činjenica da se sudovi neizbježno moraju suočavati sa pitanjem pravde na prvom mjestu ima malo toga sa činjenicom da su pravni sistemi sistemi pravila. Ima sve sa činjenicom da su sudovi presuđujuće institucije [...] [P]ravda je prva vrlina onih institucija - presuđujućih institucija - čiji je posao da počiste kada su stvari otišle u pogrešnom smjeru. Ne samo korektivna pravda, već pravda tout court, jeste u određenom smislu remedijalna vrlina. To je vrlina za one koji rješavaju ili predviđaju sporove. Pravo, u drugu ruku, ima mnoge uloge da igra u dovođenju stvari na pravo mjesto, u vođenju i olakšavanju ljudskih djelovanja vrijednih truda. Ono cilja prenisko ako uvijek zamišlja sve te djelatnosti vrijedne truda kao potencijalne izvore spora, sa potrebom rješavanja, i stoga ne uspijeva u isticanju drugih vrlina koje mu trebaju da bi reguliralo dobro uređeno društvo." (Pravo kao skok u vjeru)
 • John Hart Ely
  • "[C]entralna funkcija, što je u isto vrijeme i centralni problem, sudske kontrole: tijelo koje nije izabrano ili drugačije politički odgovorno na bilo kakav značajan način govori izabranim predstavnicima naroda da ne mogu vladati kako oni hoće." (Demokratija i nepovjerenje)
 • Joseph Raz
  • "Sudovi [...] sude pojedincima na temelju pravnih pravila isključujući sve druge sukobljene razloge (iako sudije ponekad imaju diskreciju da odbiju). Oni, prema tome, moraju suditi pojedincima kao da oni moraju razumijevati pravne zahtjeve kao isključujuće razloge. Sudovi su, uistinu, dužni da drže pojedince kao da djeluju u skladu sa pravnim standardima uz isključenje svih drugih razloga." (Praktični razlozi i norme)
 • Franz Kafka
  • "Sud ništa ne traži od tebe. On te prima kad dođeš i pušta te kad odeš." (Proces)
 • Kur'an
  • "Allah vam zapovijeda da odgovorne službe onima koji su ih dostojni povjeravate, i kad ljudima sudite da pravično sudite." (An-Nisa' : 58)
 • Ludwig Andreas Feuerbach
  • "Niko ne sudi oštrije od neobrazovanog čovjeka. On ne poznaje ni razloge ni protivrazloge, misli da uvijek ima pravo."
 • Montesquieu
  • "Sudska vlast ne treba da bude povjerena nekom stalnom senatu, već treba da je vrše osobe uzete iz naroda u određeno doba godine i na način propisan zakonom, kako bi obrazovale sud koji traje samo onoliko koliko potreba iziskuje. / Na taj način sudska vlast, koje se ljudi toliko plaše, postaje takoreći nevidljiva i nepostojeća, budući da nije vezana ni za određeni stalež ni za određeno zanimanje. Nemamo neprestano suce pred očima; i bojimo se javne uprave, a ne javnih dužnosnika. / Čak treba, kod krupnih optužaba, da zločinac u skladu sa zakonom izabere sebi suce; ili makar da ih može odbiti tako velik broj, da se za one koji preostanu može smatrati da ih je sam izabrao [...] Ali ako sudovi i ne treba da budu stalni, presude moraju biti stalne do tog stepena da uvijek predstavljaju samo izričit tekst zakona. Ako bi one izražavale pojedinačno uvjerenje suca, živjeli bismo u društvu ne poznavajući tačno obaveze koje se u njemu preuzimaju. / Suci čak treba da budu istog imovinskog ili društvenog položaja kao optuženi, kako on ne bi mogao umisliti da je pao u ruke ljudima sklonim da mu naškode." (O duhu zakona)
  • "[S]uci nacije samo su usta koja izgovaraju riječi zakona, beživotna bića koja ne mogu ublažiti ni njegovu snagu ni njegovu strogost." (Ibid.)
 • Muhammed
  • "Ja sam samo čovjek. Meni dođu parničari. Moguće je da neki od njih bude vještiji od drugog pa pomislim da je iskren pa presudim u njegovu korist. Međutim, kome bespravno dosudim pravo nekog muslimana, neka zna da je to dio džehennemske Vatre, pa ako hoće neka je ponese ili ostavi." (Muslimova zbirka hadisa, 1051.)
  • "Kada bi se ljudima presuđivalo na osnovu njihovih optužbi, ljudi bi sebi prizivali pravo na život i imetke drugih ljudi. Međutim, onaj ko bude optužen treba da se zakune." (Ibid., 1053.)
  • "Neka niko od vas ne sudi među dvojicom ako je ljut." (Ibid., 1055.)
  • "Kada sudija, nakon idžtihada, presudi, pa bude u pravu, imat će dvije nagrade, a ako, nakon idžtihada, presudi pa pogriješi, imat će jednu nagradu." (Ibid., 1056.)
 • Nenad Dimitrijević
  • "Sud ne rješava sporove i ne daje tumačenje smisla ustava djelujući u okvirima već formiranog ustavnog sistema. On naprotiv svojim odlukama tumači osnovne vrijednosne principe zajednice koji nisu ustavno definisani: drugim riječima, sud kreira Grundnorm identitet." (Ustavna demokratija shvaćena kontekstualno)
 • Robert Bork
  • "Sud može djelovati kao pravna radije nego politička institucija ako je neutralan [...] na način na koji izvodi i definira principe koje primjenjuje [...] Filozofija izvornog razumijevanja ima mogućnost ponuditi neutralnost u sva tri smisla - u izvođenju, definiranju i primjeni principa." (The Tempting of America: The Political Seduction of the Law)
 • Thomas Hobbes
  • "Što se tiče smisla zakona, kada postoji bilo kakva sumnja, za smisao treba pitati one kojima je najviši autoritet povjerio poznavanje načela, ili suđenje; jer suditi nije ništa drugo nego pomoću tumačenja primjenjivati zakon na pojedinačne slučajeve." (Građanin)
 • Vissarion Belinsky
  • "Ko hoće suditi drugima, taj podvrgava i samoga sebe još strožijem sudu."
  • "Suditi logično i suditi istinito - dvije su različite stvari."

Poslovice[uredi]

Također pogledajte[uredi]

Wikipedia
Wikipedia na bosanskom jeziku ima članak pod nazivom: