Prema realističkoj jurisprudenciji

Izvor: Wikicitati
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Prema realističkoj jurisprudenciji: Kritika dualizma u pravu
Autor
Alf Ross
djelo pravne teorije
Originalni naziv
Towards a Realistic Jurisprudence: A Criticism of the Dualism in Law
Datum izdavanja
1946.  • "Početna tačka izlaganja ove knjige jeste stanovište da je temeljni izvor greške u velikom broju naizgled nepremostivih kontradikcija u savremenoj teoriji prava dualizam u implicitnom pred-naučnom konceptu prava koji, više ili manje svjesno, tvori osnov razvijenih teorija. To je dualizam realnosti i valjanosti u pravu, koji se opet javlja kroz niz antinomija u pravnoj teoriji."


  • "[Dualističke teorije poimaju pravo] istovremeno kao vidljiv fenomen u svijetu činjenica, i kao obavezujuću normu u svijetu morala ili vrijednosti, istovremeno kao fizički i metafizički, empirijski i a priorni, kao realni i idealni fenomen, kao nešto što postoji i nešto što je valjano, kao fenomen i kao tvrdnju."