Pravo slobode: moralno čitanje Američkog ustava

Izvor: Wikicitati
Idi na navigaciju Idi na pretragu
Pravo slobode: moralno čitanje Američkog ustava
Autor
Ronald Dworkin
spis ustavne teorije
Originalni naziv
Freedom's Law: Moral Reading of American Constitution
Datum izdavanja
1996.  • "[O]dređujući cilj demokratije [je osiguranje] da kolektivne odluke donose političke institucije čija struktura, sastav, i prakse tretiraju sve članove zajednice, kao pojedince, sa jednakim obzirom i poštovanjem."


  • "Kada se pitanje vidi kao ustavno [...] i kao ono koje će se konačno riješiti u sudovima koji primjenjuju opće ustavne principe, kvalitet javnog argumenta često biva poboljšan, jer se argument koncentriše od početka na pitanja političke moralnosti [...] Kada Vrhovni sud odluči ustavno pitanje, i kada je dovoljno važno da se može očekivati da će biti elaborirano, prošireno, skraćeno ili čak odbačeno u budućim odlukama, počinje održiva nacionalna rasprava, u novinama i drugim medijima, na pravnim fakultetima i učionicama, na javnim sastancima i oko stolova za objedovanje. Ta rasprava se bolje podudara sa koncepcijom republikanske vladavine, u njegovom naglasku na pitanjima principa, nego gotovo bilo šta što bi zakonodavna procedura sama po sebi mogla proizvesti."


  • "Sudije ne smiju učitavati svoja sopstvena uvjerenja u Ustav. Oni ne smiju čitati apstraktne moralne klauzule kao da izražavaju bilo koju pojedinačnu moralnu prosudbu, ne bitno koliko im je ta prosudba privlačna, osim ako ne nađu da je u principu konzistentna sa strukturalnim dizajnom Ustava kao cjeline, kao i sa dominantnim strujama prošlog ustavnog tumačenja drugih sudija. Oni se moraju smatrati partnerima sa drugim zvaničnicima, prošlim i budućim, koji zajedno elaboriraju koherentnu ustavnu moralnost, i moraju se pobrinuti za tim da se ono sa čim doprinose uklapa sa ostatkom. (Drugdje sam rekao da su sudije poput autora koji zajedno stvaraju lančani roman u kojem svaki piše poglavlje koje ima smisla kao dio cjelokupne priče)."