Moral

Izvor: Wikicitati
Idi na: navigaciju, pretragu

Citati[uredi]

 • Albert Einstein
  • "Najvažnija ljudska težnja je težnja za moralnošću u našem djelovanju. Naša unutarnja ravnoteža, čak i naša egzistencija ovisi o tome. Jedino moralnost u našem djelovanju može dati ljepotu i dostojanstvo našem životu."
  • "U moralnosti nema ničeg božanskog, to je posve ljudska stvar..."
 • Andrei Marmor
  • "[P]ropozicijski sadržaj moralnih odredaba je, suštinski, različit od onog pravnih odredaba, čak i ako dvije predmetne odredbe propisuju potpuno istu vrstu ponašanja. Istina moralnog zahtjeva, tvrdim, nema nikakve veze sa gledištima, namjerama, ili željama osobe koja izražava zahtjev. Govoreći da A mora (ili treba itd.) da X, tipično upućujemo na činjenicu da A ima razloge da X, upućujemo na neke činjenice koje se ubrajaju u prilog činjenja X, ili tako nečega. Ali to ne može biti slučaj sa istinosnim sadržajem pravnog zahtjeva [...] [I]zražavanje imperativa je ključno različito, budući da uvijek uključuje, iako implicitno, zamjenicu za prvo lice; bitno je ko je govornik. Kada ti god pravo kaže da nešto učiniš, također ti govori da to trebaš učiniti jer pravo to kaže. I ovo je smisao u kojem su pravne odredbe paradigmatski primjeri imperativnih govornih činova [...] Pravo je jedno od onih područja u kojima reći nešto (od strane prikladnog činioca pod prikladnim okolnostima) čini nešto." (Jezik prava)
 • Anna Stilz
  • "Po većini teorija odgovornosti, entitet mora zadovoljiti zahtjevni skup uslova da bi bio moralna osoba. Među tim uslovima su sljedeći: 1) htio je čin koji je rezultirao u šteti; 2) imao je sposobnost da shvati moralne i druge razloge; 3) bio je u delibrativnoj kontroli svojih sopstvenih djelovanja; i 4) djelovao je voljno, bez prisile [...] [M]ože li bilo koji kolektivitet zadovoljiti ove uslove? Jedan broj teoretičara je nedavno tvrdio da određena vrsta grupe - inkorporisana grupa - zadovoljava ove uslove, i stoga se može tretirati kao moralna osoba i držati moralno odgovornom odvojeno od njenih članova. Da bi uvidjeli šta se misli pod inkorporisanom grupom, razmotrimo tri tipa kolektiviteta. Jedan je puka gomila (poput "ljudi smeđih očiju", ili mnoštvo u parku), sastavljena od ljudi koji ni na kakav način ne koordiniraju svojim djelovanjima. Druga je neorganizirana grupa (racimo, rulja protestanata), koja djeluje zajedno na koordinirani način, ali kojoj nedostaje organizirana procedura odlučivanja. Treća vrsta grupe je inkorporisana grupa (recimo, "Exxon"), koja ne samo da djeluje zajedno, već također ima trajne procedure odlučivanja preko kojih shvata razloge i mijenja svoje namjere. / Za razliku od drugih kolektiviteta, inkorporisana grupa posjeduje interni ustav koji joj dopušta da promišlja o svojim namjerama i kontroliše svoje postupke. To joj daje određenu nezavisnost od namjera svog članstva. Pretpostavimo da odbor Exxona glasa da preuzme Texaco. Iako će samo jedna osoba zaista potpisati papire, i neki nižerangirani zaposleni možda čak neće ni biti svjesni te odluke, namjera preuzimanja Texacoa je ipak pripisiva korporaciji-u-cjelini, te stoga zadovoljava uslov (1). To zbog toga što ustav inkorporisane grupe određuje obavezujuće procedure odlučivanja i dodjeljuje odgovornosti različitim ulogama, tako da bilo koji čin koji se preduzme u skladu sa tim procedurama kvalificira se kao čin čitave grupe. Njen unutarnji ustav dopušta grupi da shvati razloge i ispita dokaze, kroz činilaštvo svojih uloga-vršilaca, stoga zadovoljavajući uslov (2). Njena mogućnost da izdaje autoritativne smjernice svom članstvu također dopušta grupi da provodi svoje namjere, zadovoljavajući uslov (3). I kroz svoje procedure odlučivanja, grupa može voljno mijenjati svoje namjere, stoga zadovoljavajući uslov (4). Inkorporisana grupa može vršiti izbore oko svojih sopstvenih kolektivnih djelovanja, i možemo je držati odgovornom za te izbore." (Collective Responsibility & The State)
 • Antoine de Rivarol
  • "Postoji samo jedan moral, kao što postoji samo jedna geometrija: te dvije riječi nemaju množinu."
 • Asim Mujkić
  • "Moralnost u jednoj zajednici etničke jednakosti je “izvanjska” jer ne proističe iz opredjeljenja slobodnih pojedinaca. Dakle, u bosanskohercegovačkom Etnopolisu moralnost ne postoji. Budući da je izvanjska, ona se referira na manifestacije mehanizama etničke posebnosti koji su kod nas gotovo isključivo religijske prirode. Tako pervertirana kao izvanjska, moralnost se sastoji u oponašanju manifestacija etničkog jedinstva i prepoznatljivosti." (Da li je narod "prirodna vrsta"? Bosna i Hercegovina između etničke i etičke jednakosti)
 • Bernard Gert
  • "Svi oni koji koriste “moralnost” na normativan način smatraju da se “moralnost” odnosi na kodeks ponašanja koji važi za sve one koji ga mogu razumjeti i koji svoje ponašanje mogu uskladiti sa njim. U normativnom smislu, moralni nalozi bi uvijek trebalo da budu isključujući, to jest niko nikada ne bi trebao da prekrši moralnu zabranu ili zahtjev iz razloga koji nisu moralne prirode." (The Definition of Morality)
 • Brian Barry
  • "Ni jedno društvo nije opstalo samo sa pravnim pravilima. Neka jednostavna društva su uspjela bez specijaliziranih agencija za sprovođenje prava i stoga bez bilo kakve potrebe za odvajanje pravnih od moralnih normi, iako je teško vidjeti kako društva bilo koje složenosti mogu opstati bez da imaju neka područja života koja su predmet definitivnih regulacija i specijaliziranog provođenja. Ali ono što je zasigurno istinito jeste da svako društvo treba pored toga i sistem koji bi se mogao zvati "pozitivna moralnost" u analogiji sa "pozitivnim pravom" - što će reći zajednički sistem uprave koji djeluje na članove društva internalizacijom, pritiskom mišljenja drugih, i difuznim sankcijama (u suprotnosti sa centralizovanim prava). U velikoj mjeri, pravila koja čine pozitivnu moralnost pokrivaju mnogo istog područja kao ona koja čine pozitivno pravo, ali idu preko njega, tako da se ugovori proširuju obećanjima, pravne dužnosti supružnika ili roditelja se dopunjavaju normama koje određuju ponašanje koje se moralno zahtijeva, i tako dalje." (Pravda kao nepristrasnost)
 • David Hume
  • "U svakom sistemu moralnosti, sa kojim sam se do sada sreo, uvijek sam primjećivao da autor postupa jedno vrijeme na uobijačeni način rasuđivanja, i ustanovljava postojanje Boga, ili čini opservacije koje se tiču ljudskih poslova; kada odjednom budem iznenađen da umjesto uobičajenih kopulacija iskaza, jeste, i nije, ne susrećem se ni sa jednim iskazom koji nije povezan sa treba i netreba. Ova promjena je neprimjetna; ali je ipak od najvećeg značaja. Jer ovo treba, ili netreba, izražava neki novi odnos ili potvrdu, nužno je da se treba primijetiti i objasniti; i da se u isto vrijeme treba dati razlog, za ono što se u potpunosti čini nezamislivim, kako se ovaj novi odnos može izvući iz drugih, koji su u potpunosti drugačiji od njega. Ali kako autori uobičajeno ne koriste ovaj oprez, ja ću ga preporučiti čitaocima; i uvjeren sam da će ova mala pažnja oboriti sve vulgarne sisteme moralnosti, i dopustiti nam da vidimo da razlikovanje mane i vrline nije utemeljeno tek na odnosima predmeta, ili se percipira razlozima." (Rasprava o ljudskoj prirodi)
 • Emile Durkheim
  • "Moralna su pravila produkt specijalnih društvenih faktora, a svaki moralni sistem zavisi od socijalne strukture društva u kojem egzistira. Ne postoji apsolutni moral, dakle ni jedan moralni sistem koji bi bio moralan za svako društvo, a različitost morala za ovo ili ono društvo ne može se objašnjavati neznanjem ili izopačenosšću."
 • Ernest Hemingway
  • "To je moral: da ste poslije odvratni sami sebi." (Sunce se ponovo rađa)
  • "O moralu znam samo toliko da je moralno ono poslije čega se dobro osjećate, a nemoralno ono poslije čega se osjećate loše."
 • Gustav Radbruch
  • "Moral, u onom smislu kako ga, recimo, opisuje etnologija, obuhvata i zablude savjesti, ali samo zato što su i one po svome smislu težile dobrome, koje su faktički promašile." (Filozofija prava)
 • H. L. A. Hart
  • "Čini se fatalno lakim vjerovati da lojalnost demokratskim principima podrazumijeva prihvatanje onoga što bi se moglo nazvati moralnim populizmom: gledište da večina ima moralno pravo da diktira kako svi trebaju živjeti [...] Centralna greška je neuspjeh u razlikovanju prihvatljivog principa da je političku moć najbolje povjeriti večini, od neprihvatljive tvrdnje da šta večina učini s tom moći je izvan opsega kritike i ne smije joj se nikada suprotstavljati. Niko ne može biti demokrata bez prihvatanja prvog principa, ali nijedan demokrata ne mora prihvatiti drugi." (Pravo, sloboda i moralnost)
  • "[T]reba razlikovati "pozitivnu moralnost", moralnost istinski prihvaćenu i dijeljenu u određenoj društvenoj grupi, od općih moralnih principa korištenih u kritici stvarnih društvenih institucija uključujući pozitivnu moralnost. Mogli bismo nazvati takve opće principe "kritička moralnost" i reći da je naše pitanje ono kritičke moralnosti o pravnom provođenju pozitivne moralnosti. Drugi aspekt našeg pitanja vrijedan pažnje je jednostavno da je to pitanje opravdanja. Pitajući ga mi smo privrženi u najmanju ruku općem kritičkom principu da korištenje pravne prinude od bilo kojeg društva zahtijeva opravdanje kao nečega prima facie nepoželjnog što se toleriše samo iz razloga drugog kompenzacijskog dobra." (Ibid.)
  • [Č]etiri bitna, povezana svojstva koja nam, uzeta zajedno, pomažu da odvojimo moral ne samo od pravnih pravila, već i od ostalih oblika društvenih pravila. (I) Važnost [...] Za razliku od moralnih, pravila držanja, ponašanja, odijevanja i neka, mada ne sve, pravna pravila, zauzimaju - po svojoj važnosti - relativno nisko mjesto na ljestvici pravila ustrojenoj po veličini njihove važnosti [...] Ipak, važnost ne leži u suštini statusa svih pravnih pravila kao što je to slučaj s moralnim. Pravno pravilo možemo uopće smatrati nevažnom da bismo ga zadržali; uistinu, može postojati opća saglasnost da bi ga trebalo ukinuti, ali ono ostaje pravno pravilo do trenutka dok se ne ukine. S druge strane, apsurdno bi bilo misliti da je jedno pravilo dio morala društva čak i onda kada niko više ne misli da je važno ili vrijedno da se ono očuva [...] (II) Nemogućnost namjerne promjene. Karakteristično je za pravni sistem da se nova pravna pravila mogu uvesti a stara promijeniti ili ukinuti svjesnom odlukom, iako neke zakone možemo zaštititi od promjene pisanim ustavom koji ograničava nadležnost vrhovnog zakonodavnog tijela. Nasuprot tome, moralna pravila ili principi ne mogu nastati ili se mijenjati ili biti poništeni na ovaj način [...] (III) Voluntaristički karakter moralnih prekršaja [...] [P]ravna odgovornost nužno [se] ne isključuje time što će se pokazati da optuženo lice nije moglo da se drži zakona koji je prekršio; nasuprot tome, u moralu, stav: "Nisam mogao da se uzdržim" uvijek je izgovor, a moralna obaveza bila bi sasvim drukčija od onoga što jeste, kada "trebati" u moralnom smislu ne bi podrazumijevalo "moći" [...] (IV) Forma moralnog pritiska [...] Moralni pritisak se [...] na karakterističan način, iako ne samo na taj, vrši ne prijetnjama ili pozivanjem na strah i interes, već podsjećanjem na moralni karakter djela na koje se misli i na moralne zahtjeve." (Koncept prava)
 • Hans Kelsen
  • "Sa gledišta pozitivnog prava kao sistema važećih normi, moral kao takav ne postoji, ili, drugim riječima, moral se ne uzima uopće kao sistem važećih normi ako se pozitivno pravo smatra kao takav sistem." (Opća teorija države i prava)
 • Ismet Spahić
  • "Uspostaviti porodicu i društvo u kaljuži nemorala i razvrata, bilo javnih ili tajnih, nije moguće. Čistota morala mora postojati da bi se uspostavila porodica i održala zajednica. Oni koji žele da se širi nemoral, nastoje da izazovu nered i pad porodica, te propast društva."
 • James Rachels
  • "Moral je, ako ništa drugo, nastojanje da se razlozima upravlja svojim ponašanjem - to jeste, da se čini ono za što postoje najbolji razlozi da se čini - uz davanje jednake težine interesima svake osobe koja je pogođena našim odlukama." (Elementi moralne filozofije)
 • Jack Kemp
  • "Između stvaranja bogatstva i njegovanja osobnosti postoji prirodna veza. Materijalno bogatstvo je izgrađeno na temeljima morala – na poštivanju pravila zakona, vjere, discipline, ugovora, štednje, osobne cjelovitosti i radne etike. Zdrave obitelji koje njeguju ta uvjerenja najbogatiji su izvor snage naše kulture i nade u budućnost."
 • Joseph Raz
  • "Zašto su sudije, i ljudi općenito, subjekti moralnosti? To je zbog same prirode moralnosti. Ona nema doktrinu nadležnosti koja određuje uslove svoje primjene. Ona se primjenjuje univerzalno na sve činioce koji su sposobni da je razumiju.(Incorporation by Law)
 • Kurt Baier
  • "Pravo je stvorenje autoritativnih odluka društva, to jeste, njegovih zvaničnika, njegovih zakonodavaca, i sudija. U odnosu na stvaranje i primjenu prava, međutim, članovi pravnog poretka tek su njegovi subjekti [...] Suprotno tome, moralnost društva je zajednički proizvod moralnosti njegovih pojedinačnih članova. Što se tiče njegovog sadržaja, pojedinačni članovi su njegovi zajednički stvaraoci, ne tek subjekti." (Racionalni i moralni poredak)
 • Luke Russell
  • "[P]ostoje dva posebna pojma normativnosti u igri u savremenim raspravama, i stoga dvije različite odlike za koje se može ili ne mora smatrati da ih moralnost posjeduje. Prvi pojam normativnosti povezan je sa motivacijom. Moralnost posjeduje motivacijsku normativnost utoliko što oni koji čine moralne prosudbe su potaknuti da djeluju u skladu s njima. Drugi pojam normativnosti odnosi se na opravdanje i ispravnost." (Two Kinds of Normativity: Korsgaard v. Hume)
 • Mahatma Gandhi
  • "Jedno je u meni usadilo dubok korijen: ubjeđenje da je moral osnova svih stvari i da je istina substanca sve moralnosti. Istina je bila moj jedini cilj. Ona je svakodnevno dobijala na svom značaju, i moja predstava istine bivala je svakog dana sve šira."
 • Mark Greenberg
  • "Temeljno je u prirodi moralnosti da ako se od nekoga, uzevši-sve-u-uobzir, moralno zahtjeva da preduzme neko djelovanje, ne može biti slučaj da drugi razlozi čine dopuštenim nepreduzeti to djelovanje. Uzevši-sve-u-obzir moralne dužnosti pobijaju druge obzire." (The Standard Picture and Its Discontents)
  • "Pravo, tvrdim, razlikuje se od bontona u tome što se ne smatra potčinjenim moralnosti. Jedan dokaz jeste da pravo uključuje specifične izuzetke koji se temelje na moralu na inače primjenjive pravne norme. Možda najočitiji primjeri su opravdanja u situacijama koja isključuju protupravnost, kao što su nužna odbrana, zaštita drugih, i nužnost, u krivičnom pravu. Drugi je princip da nesavjesni ugovori nisu utuživi. Ako se pravo općenito smatra potčinjenim moralnosti, takvi izuzeci ne bi bili nužni. I pored takvih dokaza, čini se očitim da pravo ne tretira pravne dužnosti kao općenito potčinjene moralnosti. Nije pravno prihvaćeno, na primjer, da, općenito, moralne dužnosti pobijaju pravne dužnosti. Kada se ustanove pravne dužnosti, pravo ih provodi – uključujući sa prinudom – bez obzira na moralne ili druge razloge. Ovo znači njihovo tretiranje kao sve-uzevši-u-obzir obavezujuće. Naravno, pravo tretira moralnost kao relevantnu na različite načine na pitanja sa kojima se pravo i pravni zvaničnici moraju suočiti. Po nekim gledištima, sadržaj prava – i stoga pravnih dužnosti koje neko ima – mogu zavisiti o moralnim razlozima. I po nekim gledištima, kada sadržaj prava ne pokriva pojedini slučaj, sudiji može biti pravno dopušteno ili čak se od njega zahtijevati da odluči slučaj na temelju moralnih razloga koji nisu dio sadržaja prava. Ali ako neko ima pravnu dužnost, pravo ne podržava ideju da neko može izbjeći dužnost na temelju moralnih razloga koji nisu dio sadržaja prava. Onaj ko je optužen za kršenje pravne dužnosti ne može priznati primjenjivost relevantnog pravnog standarda, ali tvrditi sudu da on nije odgovoran jer ono što je učinio je moralno dopušteno. Ukratko, pravo ne promišlja da je potčinjeno moralu. Niti pravo promišlja da je potčinjeno bilo kojem drugom domenu. U svjetlu samog prava, barem, pravne dužnosti su sve-uzevši-u-obzir dužnosti, ne tek pro tonto dužnosti koje se mogu pobijati drugim dužnostima [...] [A]ko se prihvati da pravo, po svojoj prirodi, tretira pravne dužnosti kao sve-uzevši-u-obzir obavezujuće, teško je izbjeći zaključak da je pravo manjkavo u onom opsegu u kojem postoje pravne dužnosti koje nisu sve-uzevši-u-obzir obavezujuće. Čak i očitije, pravo je manjkavo u onom opsegu u kojem mu nedostaje sposobnost da osigura da su pravne dužnosti sve-uzevši-u-obzir obavezujuće [...]" (Ibid.)
 • Mary Anne Warren
  • "Imati moralni status znači biti moralno značajan, ili imati moralni položaj. To znači biti entitet prema kojem moralni činioci imaju, ili mogu imati, moralne obaveze. Ako entitet ima moralni status, onda ga ne možemo tretirati kako kog želimo; moralno smo obavezani da pridamo težinu u našim razmatranjima njegovim potrebama, interesima, ili dobrobiti. Nadalje, moralno smo obavezani da to učinimo ne tek zbog toga što bi njegova zaštita pogodovala nama samima ili drugim osobama, već zbog toga što njegove potrebe imaju moralni značaj same po sebi." (Moralni status)
 • Michael J. Perry
  • "Pod 'političkom moralnošću' razumijevam: (a) skup normi o tome kako vlada - da li određena vlada ili grupa vlâda, određena vrsta vlade, ili svaka vlada - treba djelovati prema ljudskim bićima nad kojima vrši vlast; naročito, skup normi koje određuju šta vlada ne treba činiti ljudskim bićima nad kojima vrši vlast, ili šta vlada treba za njih činiti, ili oboje; i (b) razlozi koji opravdavaju, ili za koje se misli da opravdavaju, norme." (Conscience v. Access and the Morality of Human Rights, With Particular Reference to Same-Sex Marriage)
 • Michael Ruse
  • "Pozicija savremenog evolucioniste, stoga, jeste da ljudi imaju svijest o moralnosti - svijest o ispravnom i pogrešnom i osjećaj dužnosti da se tako vladaju, jer takva svijet ima biološku vrijednost. Moralnost je biološka adaptacija, ništa manje nego što su ruke i noge i zubi." (Darvinistička paradigma)
 • Mustafa Cerić
  • "[N]akon genocida u Bosni, samo bosanski muslimani drugima mogu dijeliti lekciju o moralu." (Otvaranje džamije u naselju Trgovišće, 2007)
 • Richard Dawkins
  • "Ne zastupam moralnost koja se zasniva na evoluciji. Govorim o tome kako su stvari evoluirale. Ne govorim o tome kako se mi, ljudska bića, trebamo ponašati u moralnom pogledu. Ovo naglašavam zato što znam kako postoji opasnost da me pogrešno shvate oni, a njihov je broj vrlo velik, koji ne mogu razlikovati stav kojim se izlaže mišljenje o nekom predmetu i zastupanje mišljenja o tome kakav bi taj predmet trebao biti. Ja osobno mislim kako bi ljudsko društvo utemeljeno jednostavno na genskom zakonu sveopće nemilosrdne sebičnosti, bilo društvo u kojem bi život bio odvratan. Ali, na nesreću, koliko god možda žalili zbog nečega, ono zbog toga neće prestati biti takvo kakvo je. Glavni je cilj ove knjige biti zanimljivo štivo, ali želite li iz nje izvući neku pouku, čitajte je kao opomenu. Shvatite je kao opomenu, jer želite li, kao i ja, izgraditi društvo u kojem će jedinke nesebično i velikodušno surađivati kako bi postigle zajedničku sreću, onda od biološke prirode očekujte malo pomoći. Pokušajmo naučiti velikodušnost i nesebičnost, jer smo rođeni sebični. Pokušajmo shvatiti što su sve sposobni naši sebični geni, jer tada ćemo možda moći poremetiti njihove puteve — nešto o čemu niti jedna druga vrsta nije nikada sanjala." (Sebični gen)
 • Richard Rorty
  • "[Z]adatak moralnog učitelja nije da odgovori na pitanje racionalnog egoiste: 'Zašto trebam biti moralan?', već da odgovori na puno češće postavljeno pitanje: 'Zašto me treba biti briga za stranca, osobu s kojom nisam u srodstvu, osobu čije običaje smatram ogavnim?' Tradicionalni odgovor na ono prvo pitanje jeste: 'Jer su srodstvo i običaji moralno irelevantni, irelevantni za dužnosti nametnute priznanjem članstva u istoj vrsti'. To nikada nije bilo pretjerano uvjerljivo, jer postalja se pitanje: da li sâmo članstvo u vrsti jeste, zaista, dovoljna zamjena za bliže srodstvo. Nadalje, taj odgovor nas ostavlja naširoko otvorenim Nietzcheovom neugodnom odgovoru: taj univerzalistički pojam, Nietzche bi se podsmjehnuo, pao bi na um samo robu - ili, možda, intelektualcu, svećeniku čije samopoštovanje i izdržavanje zavisi od toga da učini nas ostale da prihvatimo sveti, nepromjenjivi, neporecivi paradoks. / Bolja vrsta odgovora jeste ona duge, tužne, sentimentalne priče koja počinje: 'Jer je ovo to što znači biti u njenoj situaciji - biti daleko od kuće, među strancima', ili 'Jer ona može postati tvoja snaha', ili 'Jer bi njena majka žalila za njom'. Takve priče, ponavljane i mijenjane tokom stoljeća, izazvale su u nama, bogatim, sigurnim, moćnim ljudima, da tolerišemo i čak pazimo na nemoćne ljude - ljude čiji su nam izgled ili navike ili vjerovanja prvobitno djelovali kao uvreda našem moralnom identitetu, našem smislu ograničenja dopuštenih ljudskih različitosti." (Human Rights, Rationality, and Sentimentality)
 • Ronald Dworkin
  • "[M]oralno rezonovanje mora biti interpretativno. Naši moralni sudovi su tumačenja temeljnih moralnih koncepata, i mi ispitujemo ta tumačenja stavljajući ih u veći okvir vrijednosti da bi vidjeli da li se uklapaju sa ili su podržani od onoga što mi držimo najboljim koncepcijama drugih koncepata." (Pravda za ježeve)
  • "Predložio sam metaforu u Odjeljku 13: ljudi koji plivaju u svojim stazama i koji mogu preći u tuđe da pomognu, ali ne i da povrijede. Moralnost, široko razumljena, definira staze koje odvajaju plivače. Ona stipulira kada neko mora preći stazu da pomogne i šta predstavlja zabranjeno zlo prelaženja. Etika uređuje to kako neko mora plivati u svojoj sopstvenoj stazi da bi plivao dobro." (Ibid.)
  • "Zajednica ispoljava podudarni moral kad su njeni članovi saglasni u potvrđivanju istog, ili uglavnom istog, normativnog pravila, ali činjenicu tog slaganja ne smatraju suštinskim dijelom svojih osnova za potvrđivanje ovog pravila. Zajednica ispoljava konvencionalni moral kad se njeni članovi slažu, ili uglavnom slažu, oko toga šta se smatra normativnim pravilom, ali oni ovakvo slaganje smatraju bitnim sastojkom svog razloga za prihvatanje takvog pravila. Ako osobe koje redovno idu u crkvu vjeruju da je svako dužan da skine šešir u crkvi, ali da takva dužnost postoji samo kad je riječ o nekim sličnim društvenim običajima kojima se to predviđa, onda je to slučaj konvencionalnog morala. Ako oni također vjeruju da je svako dužan da ne laže, i da tu dužnost ima čak i ako većina drugih ljudi laže, onda je to slučaj podudarnog, zajedničkog morala." (Shvatanje prava ozbiljno)
  • "[P]ojmovi kao "moralno stanovište" i "moralno ubjeđenje" u našoj konvencionalnoj moralnosti funkcionišu kao riječi za opravdanje i kritiku, kao i za opisivanje. Istina je da mi ponekad govorimo o "moralu" grupe, "moralnosti", "moralnim uvjerenjima", "moralnim stanovištima", ili "moralnim ubjeđenjima", eventualno u antropološkom smilu, misleći na stavove grupe o prikladnosti ljudskog ponašanja, osobina ili ciljeva. U tom smilu kažemo da je moralnost u nacističkoj Njemačkoj bila zasnovana na predrasudama, ili da je bila iracionalna. Neke od ovih termina, pak, upotrebljavamo u distinktivnom smislu, što se posebno odnosi na termine "moralno stanovište" i "moralno ubjeđenje", kako bismo označili kontrast između onoga što oni znače i predrasuda, racionalizacija, stvari lične odbojnosti i ukusa, proizvoljnih stavova i sličnog. Jedan možda najkarakterističniji način upotrebe termina u ovom smislu je ograničeno ali značajno opravdanje nekog postupka, kad su moralna pitanja oko takvog postupka nerazjašnjena ili kontroverzna." (Ibid.)
  • "Ne tvrdim u ovoj knjizi [...] da ne postoji lični bog koji je stvorio nebesa i voli svoja stvorenja. Sve što tvrdim jeste da postojanje takvog boga ne može samo po sebi učiniti razliku po pitanju istine bilo kojih religijskih vrijednosti. Ako bog postoji, on možda ljude može slati u raj ili pakao. Ali ne može samo svojom voljom stvoriti ispravne odgovore na moralna pitanja ili ispuniti univerzum blaženstvom koji inače ne bi imao." (Religija bez Boga)
 • Rudolf von Jhering
  • "Razlika između imperativa prava i onog morala i etike jeste da ovi prvi imaju element vanjske prinude povezan sa njima silom države i upravljanoj od iste." (Cilj u pravu)
 • Srđan Golubović
  • "Moralne dileme važan su segment umjetnosti i obaveza svakog reditelja je da se bavi time. Ja doživljavam film kao jednu, ipak, angažiranu umjetnost, i mislim da moja ostvarenja imaju jaku crtu angažiranosti. Nametanje pitanja moralnih vrijednosti je put ka rješenju krize u kojoj se nalazimo." (za Republiku)
 • Sylvie Delacroix
  • "Ako ni jedno od pravila koje čine pravni sistem nikada nije poštovano, mi ne bi govorili više o pravu. Isto se odnosi i na moral: ako ni jedno od njegovih pravila nikada ne bi imalo zahtjeve prema našem ponašanju, mi ne bi govorili o moralnosti. Suštinski dio našeg razumijevanja prava ili moralnosti sastoji se u tome što su oni normativni u smislu koji se razlikuje od puke gramatičke formulacije u obliku "treba". Pravna i moralna pravila u stvari imaju, ili barem teže da imaju, opravdane zahtjeve prema našem ponašanju ili sudovima." (Pravne norme i normativnost: esej o genealogiji)
 • Tony Honoré
  • "[N]ad širokim spektrom pitanja nema načina da se odredi ispravno djelovanje bez pravne komponente. Čak i društvo dobro namjernih anđela, koji su jedinstveno zabrinuti da čine ispravno, trebaju sistem zakona da bi znali šta je ispravno za činiti [...] [P]ravo je dio moralnosti bilo kojeg kompleksnog društva [...] Slika moralnosti kao nacrta, a prava kao strukture koja se stvara u skladu s njim ili suprotno njemu [...] vodi u zabludu. Moralnost je sličnija konturi iz koje nedostaju detalji. Zakoni, uz konvencije, popunjavaju mnoge od njih." (The Dependence of Morality on Law)
 • Wes Morriston
  • "Kada su molekule raspoređene na takav način da tvore ljudski organizam koji ima gledište iz prvog lica, osoba tako konstituisana ima posebni moralni značaj [...] To da ima materijalni um nije bitno. Ako ga to čini samosvjesnim, sposobnim za racionalno razmišljanje, i tako dalje, ne postoji razlog da se porekne da on ima moralnu vrijednost." (God and the Ontological Nature of Morality)
  • "Čak i ako sam u pravu u razmišljanju da ne moramo utemeljiti moralne vrijednosti u Bogu, možda se još može postaviti pitanje da li trebamo Boga da bi objasnili moralne dužosti. Moralne dužnosti (može se reći) moraju biti konstituisane naredbama da bi imale imperativnu snagu, te savršeno dobar Bog je jedini prikladan izvor takvih naredbi. Međutim, čini mi se da neteista koji prihvata moralni realizam nije bez odgovora u ovom trenutku. Mogu postojati opcije, od kojih ću spomenuti samo dvije. / Prva je jednostavno da se porekne da dužnosti moraju biti konstituisane naredbama da bi imale imperativnu snagu. Postoji, na kraju, dosta normativnih zakona koji ne zahtijevaju zakonodavca. Ako, na primjer, znate da su dvije izjave međusobno nekonzistentne, a također znate da je jedna od njih tačna, onda ne treba da prihvatite drugu. Niko ne misli da nam je potrebna "božanstvena naredba" da bi objasnili ovo pravilo. Ne vidim razlog zašto treba biti drugačije za moralna pravila. Ako je ovo tačno, onda je otvoren put za neteistu da kaže da su osnovne moralne dužnosti temeljne moralne činjenice i (kao moralne vrijednosti) ne zahtijevaju dalje temelje ili osnove. / Ali pretpostavite da je poželjno nešto dalje. Evo još jedne opcije. To je varijanta teorije idealnog gledatelja. Čak i ateista može konzistentno identifikovati dužnosti sa naredbama koje bi izdalo savršeno biće. To možda ne bi odgovorilo na svako pitanje koje bi željeli rješiti; ali to bi sigurno učinilo dužnošću da se ne ubija, krade ili prakticira okrutnost." (Ibid.)
 • Wilfrid Waluchow
  • "Ne bitno da li ga pripisujemo osobi, zajedici, ili možda instituciji poput organizovane religije, moral tipično uključuje spektar različitih elemenata. On će uobičajeno uključivati: (a) jedan broj dosta općenitih principa, vrijednosti i ideala - ili možda samo jedan, kao u nekim verzijama utilitarizma; (b) konkretnija pravila, principe, i maksime; i (c) mišljenja i sudove o pojedinačnim slučajevima i vrstama slučajeva. On možda čak uključuje (d) određena meta-teorijska pravila koja nam govore kako da činimo naše moralne odluke. Primjeri iz prve kategorije uključuju Millov princip štete, vrijednost autonomije, i ideale demokratije. Druga kategorija može uključivati pravilo da je pristanak subjekta nužan u bilo kakvoj naučnoj studiji u kojoj su interesi tog subjekta u pitanju, ili pravilo da se može uzdržati istina od male djece da bi ih se spasilo noćnih mora. Treća kategorija može uključivati vjerovanje da su jednospolne unije nemoralne, da homoseksualci ne trebaju imati pravo da usvajaju, ili da ženino provokativno odjevanje treba biti ublažavajući faktor u slučajevima seksualnog uznemiravanja. Što se tiče (d), dva temeljna primjera su Kantov kategorički imperativ i Hareov univerzalni preskriptivizam, koji, u svakom slučaju, ne govore nam neposredno kako da djelujemo, već ističu meta-teorijsko pravilo koje moramo slijediti u određivanju moralnih maksima ili preskripcija po kojima trebamo djelovati [...] Banalna je činjenica moralne filozofije da lična moralnost pojedinca, razumljena tako da uključuje elemente prije spomenute četiri vrste, može biti interno nedosljedna, temeljena na pogrešnim vjerovanjima i predrasudama, ili drugačije biti predmet racionalne kritike. Niko od nas ne može sve činiti ispravno. Uobičajena je činjenica da je moralna odgovornost pojedinca da istraži i uskladi svoju ličnu moralnost tako da izbjegne što više spomenutih manjkavosti koliko je moguće. To je tačno ne bitno da li je osoba u pitanju utilitarijanac ili Kantijanac, teoretičar društvenog ugovora, feminista, ili onaj koji vjeruje da moralni sudovi izražavaju poopćive preskripcije. To je čak tačno za onoga koji misli da su njegovi moralni sudovi na neki temeljan način subjektivni ili tek izražavaju držanja ili osjećanja govornika. I osoba koja promišlja na bilo koji od ta dva posljednja navedena načina prepoznat će nužnost osiguranja da se njegova subjektivna moralna vjerovanja ili nekognitivni izričaji temelje na istinskim ne-moralnim tvrdnjama i da su relativno dosljedne međusobno. Kakav god bio moralni dres osobe, novi slučajevi, ili stari slučajevi razmotreni u novom svjetlu, vode razumnog moralnog činioca da istraži elemente svoje moralnosti i uskladi ih na prikladan način. On će tipično stremiti, čineći to, da ostvari nešto poput Rawlsovskog "reflektivnog ekvilibrijuma", gdje su njegove prakse, pravila, vrijednosti, i maksime interno dosljedne jedne sa drugima, temeljeno na ispravnim vjerovanjima i valjanom zaključivanju, i u harmoniji sa njegovim "razmotrenim sudovima" o pojedinačnim slučajevima i tipovima slučajeva. Reflektivni ekvilibrijum jeste stanje na koje odgovorni moralni činilac cilja, i moralno opravdanje, kakva god da je priroda moralnosti, djelimično leži na tome kako se skup općih moralnih normi koje prihvatamo "uklapa u i organizira naše razmotrene sudove u reflektivnom ekvilibrijumu". Zadovoljavanje ovog uslova [...] jeste nužan uslov odgovornog moralnog odlučivanja [...] Naša moralna mišljenja ponekad su u sukobu sa našim istinskim moralnim privrženostima. Gledišta osoba o nekim spornim moralnim pitanjima ponekad su tek mišljenja tako razumljena, to jeste, njihova moralna mišljenja ne oslikavaju njihove istinske moralne privrženosti [...] Vjerovatno bitnije za naša razmatranja, ljudi se mogu neslagati u svojim moralnim mišljenjima, iako dijele iste moralne privrženosti, izvor zajedničkog stajališta koje često izlazi na vidjelo kao proizvod žestoke, otvorene rasprave. Oni otkrivaju da se slažu o puno više toga nego što su mislili - i da znaju više nego što su mislili da znaju." (Constitutional Morality and Bills of Rights)
  • "Postoji prirodna tendencija za mišljenjem da zajedništvo vrijednosti zahtijeva istovjetnost u smislu konkretne implementacije, u tome kako se te vrijednosti poštuju i primjenjuju [...] Kao što sam istakao iznad, a kao što su tvrdili i Aristotel, Aquinas, i Raz, moralnost [...] ne nudi uvijek potpuno određene odgovore na moralna pitanja. Ukratko, mnoge moralne norme su, barem u nekim opsegu, “pododređene”. One isključuju neke izbore, ali ostavljaju otvorenim opsege mogućnosti. Zasigurno, ponekad moralnost zaista nudi jedinstvene tačne odgovore: mučenje nevine djece za zabavu je moralno pogrešno, tačka, to jeste, ne bitno o vremenu, mjestu, i okolnostima, i bez obzira na lične i društvene preferencije i prakse. Nema mjesta za thomističku determinaciju ovdje. Ali u drugim slučajevima moralnost nije baš tako konačna. Radije, ona tek nudi “zajedničke pojmove” na temelju kojih se determinacije ili specifikacije, unutar opsega dostupnih mogućnosti, moraju napraviti. Drugim riječima, moralnost ponekad otpisuje neke izbore koji leže izvan opsega prihvatljivog, ali ne ostavlja nas sa jednim i samo jednim mogućim izborom [...] Kada prepoznamo da može postojati više od jednog legitimnog načina za priznavanje i pridržavanje relevantne moralne vrijednosti, javlja se mogućnost da različite zajednice mogu učiniti različite determinacije, a ipak to činiti u pridržavanju jednog te istog, tj, zajedničkog, skupa vrijednosti. Dokle god sve strane djeluju unutar opsega dopuštenog, kao što je određeno relevantnim vrijednostima, za sve se njih može reći da se pridržavaju skupa zajedničkih vrijednosti na kojima leži njihovo zajedničko nasljeđe." (Constitutionalism in the European Union: Pipedream or Possibility?)

Poslovice[uredi]

Wikipedia
Wikipedia na bosanskom jeziku ima članak pod nazivom: